Sunday, September 15, 2013

På fiske i Olterudelva

Det er ikke utstyret som teller, men opplevelsen.

I min barndom var Olterudelva full av bekkeørret, det tok ikke lang tid før en erfaren håndfisker hadde et Y-spyd med ørret i passe størrelse for steikepanna, de største kunne nærme seg halvkiloen. I dag er denne elva, som har sitt utspring i Tjuvåstjernet og Smørdalen, og som renner ut i Lenaelva ved Prøven, så godt som tom for fisk. Vet ikke hva det kommer av? En mulig forklaring er all grøftinga på Totenåsen, slik at vannføringa har blitt for ujevn.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...