Skip to main content

Her hviler Kapitalismen... (Født ? - Død 2014)

"Her hviler Kapitalismen. Takk for festen og mye moro! Dessverre var det ingen som klarte å betale regninga. Sorry, etterkommere!"
Gail Tverberg fastsetter kapitalismens død til det Herrens år 2014, hvor vi nådde "peak finance". Det er derfor på tide å begynne å tenke på hva vi skal skrive på gravsteinen?

Se kommentar her.

Vår fremtid består sannsynligvis av to alternativer:


A) En atomkrig.

B) Atomkrig avverges ved økonomisk sammenbrudd. Men dette betyr ikke nødvendigvis at trusselen fra radioaktivt avfall avverges:
The problem is if the spent fuel gets too close, they will produce a fission reaction and explode with a force much larger than any fission bomb given the total amount of fuel on the site. All the fuel in all the reactors and all the storage pools at this site (1760 tons of Uranium per slide #4) would be consumed in such a mega-explosion.

In comparison, Fat Man and Little Boy weapons dropped on Hiroshima and Nagasaki contained less than a hundred pounds each of fissile material – See more at: http://www.dcbureau.org/20110314781/natural-resources-news-service/fission-criticality-in-cooling-ponds-threaten-explosion-at-fukushima.html

A typical 1 GWe PWR core contains about 80 t fuels. Each year about one third of the core fuel is discharged into the pool. A pool with 15 year storage capacity will hold about 400 t spent fuel.

To estimate the Cs-137 inventory in the pool, for example, we assume the Cs137 inventory at shutdown is about 0.1 MCi/tU with a burn-up of 50,000 MWt-day/tU, thus the pool with 400 t of ten year old SNF would hold about 33 MCi Cs-137. [7]

Assuming a 50-100% Cs137 release during a spent fuel fire, [8] the consequence of the Cs-137 exceed those of the Chernobyl accident 8-17 times (2MCi release from Chernobyl). Based on the wedge model, the contaminated land areas can be estimated. [9] For example, for a scenario of a 50% Cs-137 release from a 400 t SNF pool, about 95,000 km² (as far as 1,350 km) would be contaminated above 15 Ci/km² (as compared to 10,000 km² contaminated area above 15 Ci/km² at Chernobyl).

http://belfercenter.hks.harvard.edu/publication/364/radiological_terrorism.html

We have thousands of these ponds around the world. It really does not matter if we had 1 or 100,000 more spent fuel rods to the ponds.

Because when the existing storage systems fail when we collapse back to a primitive state, we are all dead.

Now you have you answers at to a) why the PTB are doing everything possible to kick the can and b) the PTB are doing absolutely nothing to prepare for economic collapse.
http://ourfiniteworld.com/2015/04/15/putting-the-real-story-of-energy-and-the-economy-together/#comment-55844

Vi bør derfor prioritere:


A) En sikring av alt atomavfall, avvikling av all kjernekraft og en trygg destruksjon av alle atomstridshoder.

B) Akseptere kapitalismens falitt og de planetariske grenser, og omstille oss til en lavteknologisk fremtid på i beste fall tidlig 1800-talls levestandard.

Gail Tverberg mener at "peak finance" ble nådd i 2014: http://ourfiniteworld.com/2015/04/15/putting-the-real-story-of-energy-and-the-economy-together/
"At some point, debt levels stop rising as fast as they have in the past (because of a lack of growth in purchasing power because of diminishing returns in investment), and the whole system tends to fall toward collapse. We seem to have reached this point in the middle of 2014."

"We are now in the period when many people still believe everything is going well. Oil prices and other commodity prices are low—what is “not to like”? The answer is that the system is not at all sustainable—profits of oil companies and other commodity businesses are down, just as wages of common workers in developed countries are down in inflation-adjusted terms. Companies are cutting back in investment in oil production. Soon oil production will drop. With lower oil supply, the economy will face huge challenges."
Dette betyr at veksten er slutt, og med det kapitalismens død. Alt ettersom kan vi nok feire eller sørge over kapitalismens død. Det er vel ingen som helt vet når kapitalismen ble født, men dens død ser nå ut til å kunne fastsettes til det Herrens år 2014.

Vi bør derfor begynne å tenke på hva vi skal skrive på gravsteinen?

"Her hviler Kapitalismen. Takk for festen og mye moro! Dessverre var det ingen som klarte å betale regninga. Sorry, etterkommere!"

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.