Skip to main content

EUs «energiuavhengighet» er en bløff

Sakset fra bloggen til Steigan.


I årevis har EU hatt planer og direktiver for å oppnå større grad av energiuavhengighet. Men EUs egne tall viser nå at alt dette er bare spillfekteri. EUs egne tall viser at unionens avhengighet av energiimport er økt.

Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no:
Virkeligheten finner vi godt begravd i EUs egen Eurostat. De siste tall for EUs avhengighet av importert energi er for året 2013. I løpet av tiåret fra 2003 har EUs importandel av kull økt fra 35 til 44,2 prosent, av råolje fra 78,5 til 88,4 prosent og av gass fra 52 til 65,3 prosent. 
Til tross for en ekspanderende økonomisk krise og et kraftig fall i oljeforbruket i samme periode, økte EUs importandel av råolje i perioden 2009-2013 fra 84,1 til 88,4 prosent.

Tall og fakta, og følgelig lite etterspurt av det humanistiske godhetsregimet.

EU hadde i 2013 en gjennomsnittlig importandel av «fossil» energi på 53 prosent, opp fra 48,8 prosent for ti år siden. Sju EU-medlemmer – Malta, Luxemburg, Kypros, Irland, Litauen, Belgia og Italia hadde et importbehov på mellom 75 og 100 prosent. Rett under finner vi land som Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike, Hellas og Slovakia.
EU har produsert enorme mengder papir om grønn energi, men tallene viser at politikken har vært mislykket. Fossil energi står for 80% av verdens energiforbruk – og fortsetter å øke, i følge de nyeste tallene fra BP Statistival Review. Dette kommenterer Institute for Energy Research slik:
Despite the G7 interest in phasing out fossil fuels, fossil fuels continue to be used in global energy markets to provide increasing comfort and economic activity to nations and their citizens. India, for example, has indicated that it will use coal to bring electrification to much of its population without power. According to the Guardian[iii], 5 of the G7 countries increased their coal use between 2009 and 2013 but still demanded that poor countries slash their carbon emissions. Britain, Germany, Italy, Japan and France together burned 16 percent more coal in 2013 than 2009 and plan to construct more coal-fired power stations, according to the Guardian. Clearly, for many of the rich countries, it is do as I say and not as I do.
Dette er realitetene når våre hjemlige politikere snakker varmt om «det grønne skiftet». Det er synd ingen har funnet ut en måte å gjenvinne energi på fra politikernes varme luft.

Dette er da også en viktig grunn til at EU deltar i krigene i Midtøsten. Unionen er desperat etter å skaffe seg mer olje og gass.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?