Skip to main content

Dear Russian Friends

Pål Steigan is now boycotted from Facebook after writing in favour of Vladimir Putin. Know that freedom of speech is just a joke in Norway. The PC (Politically Correct) have many kinds of sublime oppressional instruments. Putin is of course a despot, but he's a pragmatic one. Mark Zuckerberg is not so pragmatic. And his "gift" is just a reorganization for becoming more effective in political oppression.

Steigan with some of his old friends. Mao was an insane despot, just like Zuckerberg. Russia is at least "blessed" with a pragmatic despot.

Russian downloaders of Permaliv last week:

Norge
609
Russland
431
USA
413
Frankrike
138
Ukraina
99
Mexico
54
Australia
32
Tyskland
30
Storbritannia
16
Canada
9
Censorship on Facebook seems to be a trend which extends far beyond sex offenders. Pål Steigan has also reported an incident of censorship and written more about the worrisome political power of Facebook as well as their devious finances and phony charity. Steigan is a communist blogger who ironically has more faith in capitalism than I do, since he does not believe collapse is imminent. Despite his leftist background, his blog is very honest and informative, and at this stage of the game for industrial civilization it doesn’t really matter whether one is a communist or a libertarian because neither ideology can accomplish anything when faced with deflationary collapse. What matters is to preserve as much freedom as possible for as long as we can, and for that I commend efforts from all across the political spectrum. Even the mainstream leftist publication Klassekampen is starting to express queasiness about Facebook’s censorship these days. - Eivind Berge

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.