Posts

A City as an Expression of Human Nature

That’s Not What Placemaking Is

Essensen av system - A

We First Book Video: "We-defining Me"

Towards Integrative Ecosocial Design

Eyvind Skeie om "Gud og Abraham"

Blog: Ugly Modern Buildings

Four Things That Were Better in 1899

Architectural Lessons From Environmental Psychology:The Case of Biophilic Architecture

Elinor Ostrom on Going Beyond the Tragedy of the Commons

Some Search Results on the P2P-Wiki on "Tragedy of the Commons"

The Downward Spiral of Un-Commoning

Eineståande viktig intervju i Klassekampen med biletkunstnar Christopher Rådlund og sosiolog Alexander Ibsen

Avhengigheten av en velferdsstat har tatt bort ansvarfølelsen den enkelte hadde overfor det nære fellesskapet

More Responses to My Article “Beyond Separative Modern Urbanism: Looking for the Connective Design that’s Already ‘Out There’”

Hunkjønn under press

What is the Uncertainty Principle?

Så bøyer vi oss i støvet for Barcode

Characteristics of Degrowth

The Really, Really Big Picture

Revolution is Not an Event, it's a Process

Den eneste grønne energi som finnes er den som ikke brukes

It Takes a Village to Raise a Child

Bongards kommentar til artikkelen "Er vi dømt til å gi opp velferdsstaten?"

Isopor = maurbol (isolasjon mot grunn i bolighus)

Gravsteinstradisjoner

Iskant

Mennesket + husdyr = 90 prosent av alle pattedyr

Wise Greeks Return to the Land, Stupid Greeks Go to Norway

Replacing Intellectual Property Rights by Idea Credit Rights

San Ildefonso Church, Porto, Portugal

The Story of Change

To Transform the Corporate Welfare State Into a Partner State