Øyvind Holmstad

12 minutter inn i følgende foredrag ser David Holmgren for seg fire framtids-scenarier: http://vimeo.com/5646693#
Jeg har en følelse av at Andersen ser på det femte trinn som en form for "green-tech stability".
Personlig foretrekker jeg hva Holmgren kaller "Earth Stewardship".
Men vi er begge enige om at Atlantis-versjonen er den mest sannsynlige.
Har også en følelse av at stadielæren med de fem trinn bygger på Joachim av Flores sitt syn på tiden, hvor man beveger seg mot stadig høyere trinn av utvikling: http://thearchdruidreport.blog...
Personlig ligger jeg nok nærmere Oswald Spenglers sykliske syn på tidens form: http://thearchdruidreport.blog...
Det er også et faktum at innen mange områder var man i middelalderen på et mye høyere stadium enn oss:
"The builders of Florence, especially those building from about the year 1000 A.D. to 1500 A.D., lived and worked with an unshakable belief in God. As one looks at the works that came from their hands, God is everywhere: in the paintings now hanging in the Uffizi, in the Baptistery, in San Miniato, in the life and death of Beato Angelico living in his cell in the monastery of San Marco. For them, every stone was a gift to that unshakable belief in God they shared. It is the belief, the unshakable nature of the belief, its authenticity, and above all its solidity, which made it work effectively for them. We, in our time, need an authentic belief, a certainty, connected with the ultimate reaches of space and time -- which does the same for us." — Christopher Alexander, The Luminous Ground, side 42
I dag er vår verden fullstendig (de)formet av terroren i et mekanistisk verdensbilde: http://www.archdaily.com/39765...
Selv om vi også i tidligere historiske sykluser har vært rammet av rasjonalistisk dysfunksjonalitet, har vi aldri tidligere målrettet valgt å skape en verden som er gjennomført anti-biofil.