Friday, July 29, 2016

Kjøkkenhagen kafè ved gamle kirkekretsen skole i Hurdal

Strømsluket fra Økolandsbyen på NRK, tidligere kirkekretsen skole, er omgjort til kafè, bakeri, landhandleri og kurssenter.

En staselig bygning!

Wikimedia.

Nydelig interiør og god økologisk mat til en grei pris.

Vi ble litt overrasket over at det ikke var landsbybeboere som dreiv kafeèn, men helt ordinære hurdølinger.

Wikimedia.
Landhandleriet. God økolandsbystemning her.

Wikimedia.
Thursday, July 28, 2016

Mange projiserer fremmedgjortheten de føler overfor moderniteten

Kommentar av Alexander Viken.
Motløsheten kan man forstå, men det virker som mange innvandringsmotstandere (særlig de som er motivert ut fra formente konspirasjonsteorier omkring Islam) ofte har et lite bevisst forhold til både drivkreftene bak massemigrasjon og hva de egentlig selv ønsker for et samfunn. 

Tror mange projiserer fremmedgjortheten de føler overfor moderniteten, men som de uten videre grunnet materielle godtgjørelser har aksepterte uten motstand, over på massemigrasjon og andre fenomener som kun kommer som konsekvens av modernitetens universalisme – og globalisme.

Den universelle forestillingen slik den presenteres i liberal og nyliberal forstand, er selvsagt ikke mer eller mindre universell enn Islam, med den forskjell at den nyliberale globalismen hevder å stå for et mangfold, den egentlig ikke gjøre. Skanse for skanse vil den liberale revolusjon fortsette å rive ned restene av tradisjonelle livssyn.

Vesten har for lengst oppgitt sitt tradisjonelle senter, og de som går rundt og tror på Eurabia-teorier og lignende, vil se at ikke-sekulære innvandrere, ikke minst muslimer, vil hele tiden få et press på seg for at de også skal liberaliseres, frigjøres, i tråd med liberal og marxistisk "frigjøringsteologi". En teologi som beretter at enhver person som tilhører en tradisjon eller tradisjonelle samfunnsstrukturer er bevisst eller ubevisst undertrykket og uopplyst.

Monday, July 25, 2016

Fra en diskusjon med Axel Ford om globalisme

Les kommentaren her.
Ja, det er formidable motstandere! Men som jeg sier, jeg er glad vi nå har fått en multipolar verden, og ser dette som et første steg. Og jeg tror nok heller Putin ville ha meg som lagkamerat enn Stoltenberg. Allikevel, jeg er alexandriner, og en verden av likestilte, uavhengige regioner, er det første alexandrinske mønster. Jeg velger å kalle disse regionene for LOMMEREGIONER! Altså er verden hvor vi bor i lommenabolag i lommelandsbyer i lommeregioner, hvor lommedemokratiet er limet som holder det hele sammen!
Les hele det første alexandrinske mønster:

1 Independent Regions**

Så jeg er altså globalist, men ikke i en verden hvor det er krigsmakten NATO som holder verdensglobalismen sammen, men en likestilt verden hvor det er de gode kreftene i handikapprinsippet som rår grunnen, gjennom RID-modellen.

Jeg forlater ikke min visjon om en verdensregjering satt sammen av likestilte og likeverdige lommeregioner. Men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, og jeg ser det slik at en multipolar verdensorden er første steg på vegen. Derfor er jeg dypt takknemlig for at Putin nå har ledet oss inn i første fase av transformasjonen.
Har Putin tatt første steg mot en alexandrinsk verdensorden?

Sunday, July 24, 2016

Markjordbærgele

Wikimedia

When We Humans Lived in Community in Nature

Sterling makes periodic references to learning and community and correctly notes that when we humans lived in community in nature, our sources of satisfaction were rich, varied, and consistent with our needs and a right relationship with other humans and the living Earth. Our neural circuits evolved to support learning and life in a living community.

The contrast that Sterling draws between our experience of daily life as participants in Earth’s community of life and our experience of daily existence in the sterile, manufactured, mechanistic, regimented, money-driven setting of consumer society is foundational to a fuller explanation of why we accepted the cultural manipulation and economic restructuring that now threaten our existence. -
David Korten

Saturday, July 23, 2016

FEM GODA SVENSKA EXEMPEL PÅ ANPASSAD NYPRODUKTION I TRÄ

Av Edvard Erik Persson.

Hur många svenskar vet idag att Sverige fram till 1960-talet var överfullt med vackra varierade träbyggnader? Ja stadskärnorna i varenda svensk stad norr om Skåne var proppfyllda med träbyggnader i varierade storlekar. Åk till Eksjö, Karlshamn, Hjo eller Nora för att få en bild av hur nästan hela Sverige såg ut en gång i tiden. Den svenska trästaden är idag till största delen blott ett minne.

Nästan varenda svensk stadskärna hade omfattande träkvarter, men under rivningshysterin strök nästan alla träkvarter med. I Göteborg revs i princip alla s.k. landshövdingehus förutom några enstaka i Hagakvarteren. Stadskärnorna i trästäder som Skellefteå, Linköping, Norrköping, Karlskrona, Växjö, Luleå, Umeå, Jönköping, Västerås, Gävle och så vidare nära på förintades. I några svenska städer kan du fortfarande besöka mindre träkvarter som har överlevt, men detta är bara en spillra av vad som en gång fanns.

Här följer fem exempel där gamla träkvarter nyligen har fått ny träbebyggelse.

1. Nyproduktion efter en omfattande brand i centrala Alingsås visar en byggnad som passar in bland sina grannar. Arkitektfirma "Dahrén Arkitekter".
2. Nyproduktion efter en omfattande brand i centrala Jönköping ledde till nya byggnader som passar in bland sina grannar.
3. Nyproduktion efter rivningsvågen i Varberg. Arkitekten ville inspireras av det gamla försvunna Varberg.
4. Nyproducerat korsvirkeshus i skånska Kävlinge. Korsvirkeshusen är Skånes motsvarighet till de svenska trähusen, men även dessa skövlades under rivningsvågen. Kävlinge går mot strömmen och bygger nytt som passar in i bland andra historiska grannar.
5. Till sist visar vi en bild på det vackra nybyggda hotellet "Åtellet" i trästaden Norrtälje.

Visst detta är kanske inte arkitektur för våra storstäder, men det går också att bygga högt i trä. I Göteborg finns det t.ex. nybyggda s.k. landshövdingehus i trä vilka ofta är i 4-5 våningar. Budskapet i denna tråd är att vi inte ska glömma bort vilka byggnader som tidigare dominerade Sveriges städer. Nyproduktion i gammal svensk tradition kan ibland vara befogad.

Friday, July 22, 2016

OMBYGGNATIONEN AV SERGELS TORG BLEV RIKTIGT BRA

Bilden är från år 2025 och föreställer Sergels torg efter ombyggnationen. Klara kyrka får återigen dela omgivningen med vackra byggnader.

Sergels torg i 2013, et av de styggeste modernistiske kraterne i Stockholm


Thursday, July 21, 2016

Bregnelys

Flickr

Lommeregioner

Ross Chapin fant opp lommenabolaget, Terje Bongard InnGruppe-Demokratiet (IGD), som jeg kaller for lommedemokratiet. Jeg oppfant lommelandsbyen, som er et nettverk av lommenabolag. Nylig kom jeg på at et godt navn på det første alexandrinske mønster, det tostjerners "Independent Regions", er lommeregioner! 

Jeg er globalist med positivt fortegn, hvor det regionale knyttes sammen med det globale i et likestilt nettverk. Hvor vi bor i lommelandsbyer vevd sammen av lommenabolag, i en verden knyttet sammen av lommeregioner, hvor hver region sender sin representant til en verdensregjering. Lommedemokratiet er limet som holder det hele sammen!

1 Independent Regions**


By Christopher Alexander.

Metropolitan regions will not come to balance until each one is small and autonomous enough to be an independent sphere of culture.There are four separate arguments which have led us to this conclusion: 1. The nature and limits of human government. 2. Equity among regions in a world community. 3. Regional planning considerations. 4. Support for the intensity and diversity of human cultures.

1. There are natural limits to the size of groups that can govern themselves in a human way. The biologist J. B. S. Haldane has remarked on this in his paper, "On Being the Right Size":

. . . just as there is a best size for every animal, so the same is true for every human institution. In the Greek type of democracy all the citizens could listen to a series of orators and vote directly on questions of legislation. Hence their philosophers held that a small city was the largest possible democratic state.... (J. B. S Haldane, "On Being the Right Size,'' The World of Mathematics, Vol. II, J. R. Newman, ed. New York: Simon and Schuster, 1956, pp. 962-67).

It is not hard to see why the government of a region becomes less and less manageable with size. In a population of N persons, there are of the order of N2 person-to-person links needed to keep channels of communication open. Naturally, when N goes beyond a certain limit, the channels of communication needed for democracy and justice and information are simply too clogged, and too complex; bureaucracy overwhelms human processes.

And, of course, as N grows the number of levels in the hierarchy of government increases too. In small countries like Denmark there are so few levels, that any private citizen can have access to the Minister of Education. But this kind of direct access is quite impossible in larger countries like England or the United States.

We believe the limits are reached when the population of a region reaches some 2 to 10 million. Beyond this size, people become remote from the large-scale processes of government. Our estimate may seem extraordinary in the light of modern history: the nation-states have grown mightily and their governments hold power over tens of millions, sometimes hundreds of millions, of people. But these huge powers cannot claim to have a natural size. They cannot claim to have struck the balance between the needs of towns and communities, and the needs of the world community as a whole. Indeed, their tendency has been to override local needs and repress local culture, and at the same time aggrandize themselves to the point where they are out of reach, their power barely conceivable to the average citizen.

2. Unless a region has at least several million people in it, it will not be large enough to have a seat in a world government, and will therefore not be able to supplant the power and authority of present nation-states.
We found this point expressed by Lord Weymouth of Warminster, England, in a letter to the New York Times,March 15, 1973:

World Federation: A Thousand States

. . . the essential foundation stone for world federation on a democratic basis consists of regionalization within centralized government.... This argument rests on the idea that world government is lacking in moral authority unless each delegate represents an approximately equal portion of the world's population. Working backward from an estimate of the global population in the year 2000, which is anticipated to rise to the 10,000 million mark, I suggest that we should be thinking :in terms of an ideal regional state at something around ten million, or between five and fifteen million, to give greater flexibility. This would furnish the U.N. with an assembly of equals of 1000 regional representatives: a body that would be justified in claiming t o be truly representative of the world's population.

Weymouth believes that Western Europe could take some of the initiative for triggering this conception of world government. He looks for the movement for regional autonomy to take hold in the European Parliament at Strasbourg; and hopes that power can gradually be transferred from Westminister, Paris, Bonn, etc., to regional councils, federated in Strasbourg.

I am suggesting that in the Europe of the future we shall see England split down into Kent, Wessex, Mercia, Anglia and Northumbria, with an independent Scotland, Wales and Ireland, of course. Other European examples will include Brittany, Bavaria and Calabria. The national identities of our contemporary Europe will have lost their political significance.

3. Unless the regions have the power to be self-governing, they will not be able to solve their own environmental problems. The arbitrary lines of states and countries, which often cut across natural regional boundaries, make it all but impossible for people to solve regional problems in a direct and humanly efficient way.

An extensive and detailed analysis of this idea has been given by the French economist Gravier, who has proposed, in a series of books and papers, the concept of a Europe of the Regions, a Europe decentralized and reorganized around regions which cross present national and subnational boundaries. (For example, the Basel-Strasbourg Region includes parts of France, Germany, and Switzerland; the Liverpool Region includes parts of England and parts of Wales). See Jean-Francois Gravier, "L'Europe des regions," in 1965 Internationale Regio Planertagung, Schriften der Regio 3, Regio, Basel, 1965, pp. 211-22; and in the same volume see also Emrys Jones, "The Conflict of City Regions and Administrative Units in Britain," pp. 223-35.

4. Finally, unless the present-day great nations have their power greatly decentralized, the beautiful and differentiated languages, cultures, customs, and ways of life of the earth's people, vital to the health of the planet, will vanish. In short, we believe that independent regions are the natural receptacles for language, culture, customs, economy, and laws and that each region should be separate and independent enough to maintain the strength and vigor of its culture.

The fact that human cultures within a city can only flourish when they are at least partly separated from neighboring cultures is discussed in great detail in Mosaic Of Subcultures (8). We are suggesting here that the same argument also applies to regions - that the regions of the earth must also keep their distance and their dignity in order to survive as cultures.

In the best of medieval times, the cities performed this function. They provided permanent and intense spheres of cultural influence, variety, and economic exchange; they were great communes, whose citizens were co-members, each with some say in the city's destiny. We believe that the independent region can become the modern polis - the new commune - that human entity which provides the sphere of culture, language, laws, services, economic exchange, variety, which the old walled city or the polis provided for its members.

Therefore:

Wherever possible, work toward the evolution of independent regions in the worId; each with a population between 2 and 10 million; each with its own natural and geographic boundaries; each with its own economy; each one autonomous and self-governing; each with a seat in a world government, without the intervening power of larger states or countries.
Within each region encourage the population to distribute itself as widely as possible across the region - The Distribution Of Towns (2). . . .


A Pattern Language is published by Oxford University Press, Copyright Christopher Alexander, 1977.

Wednesday, July 20, 2016

Lagdelte samfunn og menneskeofringer

Artikkel her.
Jo mektigere overklassen var, med tydelige klasseskiller, dess mer sannsynlig var det at samfunnet drev med menneskeofring. Forskerne fant ikke denne sammenhengen på øyer med helt flat struktur, men hvis det var en overklasse, ble skillene sterke hvis de også drev med menneskeofring.
Forskerne mener også at samfunn som drev med menneskeofring hadde større sjanse til å bli mer lagdelt, og menneskeofringen hjalp med å holde på de eksisterende klasseforskjellene.

De kommer også med en litt dyster konklusjon basert på undersøkelsene, nemlig at ofringen kan ha spilt en viktig rolle i dannelsen av lagdelte samfunn, som de vi lever i nå.
Kommentar:
Enda en grunn til å forlate de lagdelte samfunn og entre det ultimate demokrati! En flat struktur slik vi finner det på noen av stillehavsøyene er dessuten bra for kvinner!
Terje Bongard skriver: Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne
kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i
pådrivet på ulike arenaer: Menn har statistisk høyere show-off-behov,
som fører til mer synlighet i utgrupper, store arenaer, toppstillinger
osv. Kvinner er akkurat like gode, eller bedre, til å debattere, men
føler/kjenner seg mer hjemme i inngrupper. Statistisk slår dette ut i
aviser og offentlighet. Jeg er overbevist om at vi snart har et fag som
heter evolusjonær sosiologi, som vil revolusjonere faget. Formål: Øke
friheten for begge kjønn. 
Jeg svarer: Knallbra! Dette betyr at kvinner har mye å vinne på
RID-modellen, og menn det motsatte. Hvorfor var ikke da RID-modellen
hovedparole under 8.mars-togene?
Ikke noe særlig hyggelig å leve i et samfunn som i sitt opphav er tuftet på menneskeofringer. For de som ønsker å vite mer om RID-modellen finnes litt her: http://www.resilience.org/stor...

Og mer her: http://permaliv.blogspot.no/20...

Kvinner: Skjerp Dere! Ønsker dere et samfunn hvor kvinner har reell innflytelse og som ikke har menneskeofringer som opphav, se til de polynesiske øyene med flat struktur i inngrupper, og front InnGruppe-Demokratiet (IGD) i neste års 8. mars-paroler!

Forresten, er det noen som har en oversikt over hvilke øyer som praktiserte denne formen for flat struktur?

Anuta er nok en av disse, men er det flere?
RID-modellen bygger ikke på menneskeofringer

Friday, July 15, 2016

HATOBJEKT NUMMER ETT

Väldigt många modernistiska arkitekter och kritiker tycker att platsen på bilden är något av det allra värsta och mest störande som har byggts under de senaste åren. - Sid Manning
Richmond Riverside development, London 1987, designed by Quinlan and Francis Terry

Thursday, July 14, 2016

Inspirerende sommerlesning fra Michel Bauwens!

Michel Bauwens om strategier for å forlate det kapitalistiske markedet!
- A note on the post-capitalist strategy of the P2P Foundation: 
Etter å ha lest Bauwens essay to ganger må jeg si dette virkelig var inspirerende. Særlig er det klargjørende med den overgangen vi må foreta fra den nåværende KAPITAL-STAT-NASJON - modellen over til ALLMENNINGHETEN-ETISK MARKED-STAT - modellen. Merk at i den nye modellen er kapitalens rolle fjernet og statens rolle er som underordnet tjener av allmenningheten og dens allmenninger.
Dette er noe vi alle kan delta i ved å forsøke å ikke selge vår arbeidskraft på det kapitalistiske markedet, og så langt mulig ikke å delta som konsumenter på det kapitalistiske markedet. Hva vi evt. skulle ha av inntekter bør vi kanalisere inn i nye, allmenningssentrerte strukturer, hvor produksjonen relokaliseres og kunnskapen frigjøres til en ubegrenset ny kreativitet.
Bongards RID-modell bærer i seg fullbyrdelsen av den nye treenigheten ALLMENNINGHETEN-ETISK MARKED-STAT, men mens vi venter på denne er det beste og mest frigjørende vi kan gjøre å bygge nye allmennings-plattformer som kan uttære det gamle systemet.
Kanskje kan vi klare å bygge ei bro over til det nye systemet og en ny samfunnsmodell, hvor allmenningheten troner på toppen, før kapitalismen går i graven? For det gjør den, da veksten og med det kapitalakkumulasjonen har stanset opp, noe Gail Tverberg (oldefar fra Voss) har tydeliggjort med stor klarhet.
Godt at det finnes kapasiteter som Bauwens som kan gi oss håp om en ny tid nå i desperasjonens tid, i KAPITAL-STAT-NASJON - modellens siste fase.

Særlig satte jeg pris på statens nye rolle!
We can also achieve similar transvestment effects with the state! Our strategy for a ‘partner state’ is to ‘commonify’ the state. Imagine that we are able to transform state functions so they actually empower and enable the autonomy of the citizens as individuals and groups. As such, they’d have the tools to create common resources, instead of being passive ‘consumers’ of state services. We abolish the separation of the state from the population by increasing democratic and participatory decision-making. We consider the public service as a commons, giving every citizen and resident the right to work in these commonified public services. We make public-commons agreements so that stakeholder communities can co-govern the public services that affect them. But we don’t ‘withdraw’ completely from the state because we need common good institutions for everyone within a given territory, institutions that create equal capacities for every citizen to contribute to the commons and the ethical market organizations.
Det er dette byråkratene nekter å innse, det at det ikke finnes noe mer nedverdigende enn det å være passive konsumenter av deres fantastiske "tjenester". Hvilket vil si å underkaste seg Servoglobus!
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52

VACKER MASSIV NYPRODUKTION I RYSSLAND

Av Edvard Erik Persson.
Allt du ser här är nybyggt.

Det här omfattande projektet är inte det mest kvalitativa, men väldigt humanistiskt. I en för de flesta av oss okänd rysk delrepublik "Mari El" har regionshuvudstaden Josjkar-Ola (tidigare Tsaryovokokshaysk) fått en ny "waterfront". Istället för hiskeliga betongklumpar kan innevånarna nu strosa längs en pastishvariant (ej negativt) av äldre rysk stad. Byggnaderna inhyser utöver bostäder främst institutioner. Omdaningen har varit igång sedan 2007 och är ännu ej färdig.Wednesday, July 13, 2016

Geitrams i morgenlys

Flickr

Wikimedia

FÄRGFOTO FRÅN KLARAKVARTERENS FÖRINTELSE

Av Edvard Erik Persson.

Bilden visar Klarakvarteren under rivningarna på 60-talet. Allt ni ser i bilden är idag rivet och ersatt med betong och fula lådor.


I "Arkitekturupproret" presenterar vi vackra alternativ till fyrkantiga lådor. Det nya forumet "Stoppa förfulningen av våra städer" är Arkitekturupprorets komplement. Här avreagerar vi oss mot kulturhistoriska rivningar och allt det fula som byggs. Detta genom att publicera bilder på det som vi vill bekämpa samtidigt som vi kampanjar mot de arkitekter, byggherrar och politiker som står bakom förfulningarna.

RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN FÅR ALDRIG GLÖMMAS

Klararivningen var en helt onödig massrivning och det är viktigt att vi aldrig glömmer rivningshysterin. En gång i tiden var alla svenska städer bra mycket vackrare än idag. Detta är en fakta som måste präntas in i nästa generation. Sverige har inte alltid bestått av ful lådmodernism och det är fortfarande inte omöjligt att vända Sveriges Arkitekters rådande arkitekturnormer.

VARFÖR ÄR ALL NYPRODUKTION I SVERIGE MASSKOPIERAD?

Sidoforumet uppstod nyligen då många medlemmar har ett stort behov av att få utlopp för sin ilska mot rivningshysterin och alla de identiska lådor som byggs i hela vårt land. Sverige behöver mer blandad arkitektur, men all nyproduktion ser likadan ut från Skåne till Norrland. Det nya forumet är en plats där ni kan avreagera er både mot ful nyproduktion och rivningar av vackra gamla byggnader.

Monday, July 11, 2016

Regn ved Grythengen

Denne sommeren har vi blitt liggende nord for jetstrømmen med påfølgende nordvestavær og hyppige regnbyger. Men også regn kan være vakkert. Vi tilbringer sommeren ved herr Fossemøllens øyensten, og her blir vi fram til AKIS representanter kommer for å hylle Servoglobus med sine maskiner, vår tids store gudinne!
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 52
Det er fint på Toten, og jeg skulle gjerne fotografert mye mer. Hadde planer om å prøve meg i RAW, men tida strekker ikke til. Sommeren er så altfor kort!

Stabburet fra 1920 er bygget av Helmer Holmstad den eldre.

Nylig ble det her gjenfunnet et "Pris Herren" fra 1920.

Wikimedia. / Flickr.

Om sommeren har vi fint utsyn fra spisebordsvinduet.

Wikimedia. / Flickr.

Regnet synes ikke like godt i monochrome, men stemningen er fin.

 Wikimedia. / Flickr.

User Experience & Design

Sunday, July 10, 2016

ARKITEKTER LEVER ALDRIG SOM DE LÄR

Av Edvard Erik Persson.
Det ligger en stor del sanning i denna serie som Jan Lööf har ritat. Häromåret gjordes det en undersökning som visade att arkitekter sällan bor i de modernistiska hus de ritar. Istället föredrar de att bosätta sig i äldre pittoreska byggnader. Kändisarkitekten Gert Wingårdh är kanske det mest kända exemplet.

Varför lever inte arkitekterna som de lär? Inser de kanske innerst inne att lådor är tråkiga?

Friday, July 8, 2016

Liljer ved Gryteengen

Gryteengen.

Wikimedia.

Flickr.

MODERNT, MEN VACKERT PÅ SAMMA GÅNG (Ja det är inte omöjligt)

Av Edvard Erik Persson‎.
Alla exklusiva lägenheter som nu byggs på 133 Hazelton Avenue i Toronto, Canada är tydligen redan slutsålda! Kan någon förklara varför?

Gilla, dela och sprid detta inlägg om du är trött på masskopierade fyrkantiga lådor.

Thursday, July 7, 2016

Ohälsosam Arkitektur : En annan sida av funktionalismen

Av Edvard Erik Persson.

ARKITEKTURUPPRORET PRESENTERAR EN MYCKET VIKTIG BOK


En bok för alla medlemmar av Arkitekturupproret.

Information från förlaget

Hur kan vi skapa attraktiva, gröna, levande och hälsosamma städer är frågor som blivit allt viktigare. Dagens samhälle är starkt påverkad av 1900-talets omvälvande stadsplaner. Denna bok skildrar hur det gick till då den moderna staden skapades i Sverige. En viktig idékälla var den schweizisk- franske arkitekten Le Corbusier. Boken problematiserar hans och svenska efterföljares tankegångar om arkitektur och stadsplanering – den så kallade funktionalismen – och hur det ledde till omfattande rivningar av gamla stadskärnor och till massproduktion av bostäder. Boken belyser också kvaliteter i arkitekturen som föregick modernismen, som vi kan dra lärdom av då vi bygger nytt. Funktionalismen lovade välfungerande, hälsosamma städer. Men som boken visar, så infriades inte alltid dessa löften. Författaren försöker också ge svar på frågor om hur vi bygger attraktiva och hälsosamma städer som främjar ett rikt socialt liv.

Gösta Alfvén är läkare och docent med stress hos barn som forskningsområde. Han har under en lång tid intresserat sig för hur stadens fysiska miljö påverkar människor, deras hälsa och emotioner.
Köp den omgående här.

Wednesday, July 6, 2016

NYPRODUKTION I TYSKLAND

Allt du ser i denna bild är byggt på 2010-talet i Dresden. Inte bara byggnaderna utan också gatulyktan och gatustenen. När ska tysk traditionell arkitektur åter bli modern i Sverige? När traditionen väl återvänder har modernisterna inte längre en chans. 
Något för Stockholm, Göteborg och Malmö? Gilla, dela och sprid detta inlägg om du är trött på masskopierade fyrkantiga lådor.
Måtte vi få like fine gatelykter i Hurdal urbane landsby!

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...