Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

Three Rules for Starting a Neighborhood

By Christopher Alexander. Original text here. Also here.
Consider a neighborhood, or neighborhood-to-be, which is now receiving your attention for the first time. Let us assume that a rough boundary of the area has been established. The area may be part of an existing city, in need of new life or refurbishing. It might equally well be a green field site near a town, or on the edge of an existing town or village.


Rule 1. Let us ask ourselves which place in the area dedicated to the neighborhood most inspires us by its life or potential for life, and also has the greatest capacity for becoming the spiritual and emotional center of the new neighborhood?
In order to do this, we need to walk around the place many times, with others, and alone, asking ourselves which place has the natural magnetism to pull us to go there, which makes us want to stay there, which has the power (potentially) to give us life merely from being there.
On a green field site, where a neighborhood does not exist, thi…

Kumøkkhuset på Ottestad

Dette halmhuset fra Ottestad ved Hamar er pusset med rein kumøkk, ingen tilsetningsstoffer! På Hedemarken ligger man langt foran Vestoppland i halmhusbygging, så også her må vi se oss parkert av hedemarkingene.


Mountain Dolls

Sumpisbjørkeskog

The Guitar Player

Raufoss kirke

Tunet er gårdens hjerte

Effektiv kattehale

I går aften ble jeg en smule stolt da jeg hentet minsta i barnehagen, og personellet entusiastisk fortalte hvor effektiv hun hadde vært med kattehalen. De andre barna hadde møysommelig lim på en og en krøllpapirdott, som de nitidig satte på halen, mens jenta mi smurte lim over hele halen og satte på alle kreppapirdottene på en gang, rattatatatt, så var det gjort😃
Jeg kunne fortelle dem at denne kreativiteten hadde hun fra bestefar, som liker å tenke effektivt og få unna ting i en fei.

Faded Glory

It might be hard to imagine, but 2000 years of Christianity peaked in this house. This is because the form of Christianity that was found here, Norwegian Layman's Christianity, peaked together with a peak in rural culture and the commons.

Never has the commons been stronger in Norway than in the years the preacher who lived here, Magnus J. Dahl, worked. He was the apostel of the Totenåsen Hills. The farmers who lived there were very poor, many former "husmenn", which in some aspects was worse than serfdom. Now they owned their small plots of land, and they even got their own apostel and religion. Where they themselves were the priests.
And the woodlands of the Totenåsen Hills was a commons, where they all could cut their lumber and graze their cattle. They had their own bathhouse as a commons, the same with the small diary, the "bedehus" (kind of prayer house), and so on. The commons were so strong!
Further Dahl was a "rosenianer", inspired by the Sw…

Lukas Memborns skriftserie

Artikkelen hos Arkitekturupproret.

Göteborgsarkitekten Lukas Memborn, som vi intervjuade nyligen, har tidigare skrivit en serie om 7 småskrifter om olika sätt att förbättra dagens stadsplanering. Arkitekturupproret har fått lov att göra dessa tillgängliga även för våra läsare.


De rikligt illustrerade skrifterna laddas ned som pdf:

infill 1 – Stadsradhus
infill 2 – Haga station
infill 3 – Trafikstrategi efter innerstadens logik
infill 4 – Gångvänlig stad
infill 5 – Stadsplanering för mångfald
infill 6 – Arkitektur för mångfald
infill 7 – Landshövdingehus

De är tidigare publicerade på Archileaks och som inlägg i YIMBY Göteborg för den som hellre vill läsa dem på nätet:

Infill 1 om möjligheterna till småskalig förtätning med stadsradhus
Infill 2 om hur man bäst tar tillvara möjligheterna med Västlänkens station i Haga
Infill 3 om hur man anpassar trafikplaneringen till innerstadens logik
Infill 4 om hur vi kan skapa en gångvänlig stad
Infill 5 om hur vi kan skapa mångfald
Infill 6 om arkitektur…

Alone in a Big World

A Memory from Holmstadengen

Kolbu kirke

Kolbu kirke er en korskirke fra 1730 i Østre Toten kommune, Oppland fylke.
Byggverket er i tømmer og har 400 plasser. Noe inventar fra tidligere kirke. Første kirke stod på Dyste.

Dahls Kafé på Gjøvik?

Under en fotoutflukt til Kolbu nylig gledet jeg meg stort over det flotte kulturlandskapet på Toten, til tross for alle "totenbunkerne" og kraftledningene som skjemmer landskapsbildet, et unødvendig innfyll mellom de mange vidunderlige gamle gårdstunene. Altfor ofte har man også dratt en slik steril bunker inn på selve gårdstunet, hvilket forringer den rurale sjarme og ethvert potensielt fotografi.

- Kolbu in February


Etter at jeg ble rykket ut av min 1000-årige industrihistorie med 4 timers varsel etter en skitur i fjor, har jeg befunnet meg i en tilstand av sjokk og vantro. Totninger skal jo liksom være litt langsomme av seg, og at vi huser verdens fremste maskot for det langsomme friluftsliv, ja jeg vil si langsomt liv overhodet, Nils Faarlund, er neppe en tilfeldighet. For en totning som meg å bli rykket opp fra sine industrirøtter, som er svært dype og går tilbake til middelalderen etter Lenaelva på Toten, er derfor ingen spøk.

Den siste tiden har jeg grublet mye på hva …

Aas kirke (Vestre Toten)

Aas kirke er en korskirke fra 1921 ved Bøverbru i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Den var tidligere hovedkirke for hele Vestre Toten, og før Toten prestegjeld ble delt i Østre og Vestre Toten i 1826 var Aas kirke annekskirke under daværende hovedkirke og sokneprest i Hoff kirke som ligger i Østre Toten.
Byggverket er i stein og har 500 plasser. Nyromansk stil. Nåværende kirke er den 4. kirke på samme sted. Den første kirken var en stavkirke. Tidligere tømmerkorskirke fra 1789 brant i 1915 etter lynnedslag i spiret. Store deler av innredningen, f.eks. kirkebenker, altertavle, m.m., ble reddet ut av bygdefolket før kirka brant helt ned. Altertavle og prekestol er fra 1600-tallet og ble laget av daværende sokneprest for Toten Knut Sevaldsen Bang.
En av landets få og best bevarte kirkestaller står nedenfor kirka. Det var opprinnelig tre kirkestaller ved Aas kirke, men to har blitt revet etter at bilen kom og det ble mindre vanlig og kjøre med hest når en skulle til kirken.
Sokneprest…

Morning Time

BLIR ÄVEN DU GLAD AV DENNA VYN?

Enligt svenska (och norska) lådarkitekter är du då en bakåtsträvare, men vi andra ser en levande stad att inspireras av istället för att ta avstånd ifrån.

The Cornet Player

My Image of Garmo Stave Church at Maihaugen in Norwegian American Weekly

- Progress along St. Olav’s Way: The sights from Hamar to Lillehammer

Maihaugen, one of the largest open-air museums in Europe, is a definite must-see. It has over 200 historic and modern buildings and I learned a lot about Norwegian history from the Middle Ages to modern times. I encountered many actors along the way, representing people from various time periods.
If you want to visit this museum yourself, go to YouTube for a very interesting video tour at:

Ringsaker kirke - Ringsaker Medieval Church by Lake Mjøsa

Ringsaker church (Ringsaker Kirke) is a Medieval era stone basilica built in the 1150s. It was first mentioned in historical documents in 1170. The choir enlarged in gothic 1200s, In the late 13th century the church transept was enlarged. The edifice is made of limestone and has 400 seats. The tower spire was added in 1694. Two large candlesticks on the altar are from 1540. The crucifix above the chancel arch is carved in 1683. The pulpit and baptismal font are carved and date to 1704. A number of murals were uncovered in various places in the church during the restoration of the church from 1960 to 1964. [8] - Wikimedia

Shoe by Shoemaker M.J. Dahl

This shoe was found in the "stubbloft" between the roof and the floor under restoration work on the farm of Grythengen by Skreia. It's a child's shoe, probably from around year 1900, and most likely made by the shoemaker, preacher and farmer Magnus Johansen Dahl at the neighboring farm Holmstadengen. The sole is fastened to the shoe with wooden nails.
This shoe will of course get a special place at the forthcoming Dahls Cafe😊In a Cabin With Bob Dylan (wish I was there)

FFF - Endelig narsissist- & psykopat-fri!!!

"Helt spontant vil jeg snakke litt om fremtiden etter man har erfart mishandlere og overgripere i livet. Å lære å forstå disse individene, hva som skjedde oss og hvorfor er tungt stoff, vanskelig materie, mørkt og ofte veldig smertefullt. Livet til de fleste er snudd totalt på hodet og innholdet ristet ut og strødd utover et ukjent landskap. Mange opplever at livet aldri blir som før narsissisten, men likevel at livet blir godt og verdt å leve. Og det vil jeg snakke litt om nå, for det er både lys i tunellen og håp om et godt liv med gode, oppriktige mennesker, når man kvitter seg med giftige individer som ikke vil deg vel."

"Jeg snakker om den fantastiske friheten vi får og kan nyte på så mange plan, når vi ikke har disse individene tett på livet mer som saboterer oss. Vi slipper å kjøre gjennom livet med bremsene på eller forsøke å løpe i vann med en narsissist eller 2 hengende fra halsen i tillegg. Du blir fri til å være den du er, slippe å gå på tåhev og prøve å fo…

Zeit = Geld - Krieg = Geld

They want war. Do you? Then don't listen to their lies.

Skviset ut i suburbia

Dessverre ser det ut til at de fleste reflekterte og hensynsfulle mennesker før eller siden presses ut i det suburbane:

"Man skal ikke tåle så inderlig vel, den feilslåtte design som ikke rammer en selv." Grøndalen er ikke på noen måte alene med sine erfaringer! Dette kunne vært unngått med større fokus på nevroergonomisk design:
Neuroergonomics, Urban Design & Sociogenesis
Bjørn Grinde har fortalt meg at å få forskningsmidler fra Norges forskningsråd til nevroergonomisk design, er plent umulig. Hvorfor prioriterer ikke forskningsrådet forskning på livskvalitet? Til slutt fikk han midler fra et britisk fond.
– Ser du en sammenheng mellom bomiljøer og en skrantende psykisk helse?

– Jeg er overbevist om at det er en sammenheng. Det store spørsmålet er hvilke faktorer som betyr noe. Jeg har prøvd å skaffe penger til forskning rettet mot mer konkrete faktorer, men har dessverre ikke lykkes. Biologi er fortsatt et lite populært fagfelt for de som styrer med samfunnsvitenskapel…

Kunnskapssamfunnets paradokser

"1. Vi har mer og mer kunnskap, men mindre og mindre forståelse:

Vitenskap og teknologi er kunnskapsproduksjon, og på dette området er det innkassert store seire. Aldri før har et samfunn forvaltet så mye kunnskap og lærdom, så mange høyt utdannede spesialister på ulike felt, så mye litteratur og så mange databaser av ulike slag. På den annen side har det aldri vært så vanskelig å ha oversikt over og forståelse av hva som egentlig foregår. Ekspertene blir mer og mer spesialiserte. Dermed blir forutsetningene for kommunikasjon mellom eksperter innbyrdes og mellom eksperter og publikum dårligere og dårligere. Det finnes ikke lenger noen felles referanseramme. Forståelse erstattes med informasjon.

2. Teknologi reduserer risiko, men er selv opphav til nye farer:

Hovedeksempelet er miljøproblemene. Vi bruker i dag teknologi som innenfor en kort tidshorisont gjør livet enklere, bedre og mindre farefullt, men som på lengre sikt kan undergrave naturen og samfunnet.

Et annet eksempel er …

Sitron som rengjøringsmiddel

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie.
- Studie: Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungene
Moderne rengjøringsmidler er dyre og livsfarlige. Og dessuten helt meningsløst, da sitron gjør jobben mer enn bra nok 😌

Les artikkelen:

- Denne gjør rent hjemme for bare 3 kroner

Jenta på halmballen

Dagens bilde i OA var morsomt den gang man hadde Origo. Nå har det blitt ei slags meningsløs fb-greie jeg ikke ønsker å delta i.

VARFÖR HAR ARKITEKTER FEL SMAK?

Idag presenterar vi en artikel som är skriven av en professor och arkitekturteoretiker. Han förklarar varför arkitekter ogillar skönhet och levande arkitektur för att istället hylla lådor, abstrakta former eller tomma ytor:

- Vad arkitektutbildningen gör med blivande arkitekter

David Brussat comments on the essay here.
Exakt! Förr byggde man så vackert som möjligt, för att imponera och visa sin rikedom. Idag bygger man så billigt som möjligt för att öka sin rikedom! - Agneta Olsson WibergMerparten av dagens arkitekter har ett gemensamt med merparten av dagens konstnärer. De kan inte rita klassiskt om de så ville. De saknar utbildning och/eller talang till det. Då blir det kuber och rektanglar inom arkitekturen och naiva figurer, streck och kladd med färger inom bildkonsten. Sedan måste de ju naturligtvis försvara sina revir, och vi vet hur det brukar låta; se ned på klassicismen som förutsägbar, ointressant och passé. - Torbjörn PerssonFast historien efter 1930 går bra att…

Speak Your Truth and Let Go

In principle, an extremely valuable contribution I can make to a group decision is to discern my own truth and share it with the group. Deep inside, what do I really feel? This requires me to cut through the clutter of all that's on my mind. Discerning my truth requires me to be in touch with my feelings, to be honest with myself.

Sharing my truth requires courage. It might make me feel vulnerable. It might unleash other truths.

Protecting myself requires that I speak my truth and let go of the outcome. How others react to my truth is not my responsibility. Detachment is the secret to peace.

Practical Tip: Speak what's on your heart rather than what's on your mind. Don't get mired in calculating the consequences. Speak your truth and let go of the outcome. One way to be sure you are speaking truth: say only what you feel. No one can argue with what you feel.

Once I was in a meeting and spoke my truth. Afterwards, I became terribly afraid of the consequences. I asked som…