Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2014

BUILDING ON RELATIONSHIP

Introduction in Norwegian:
Hva Alexander beskriver i dette vidunderlige lille tekststykket er forskjellen mellom ut- og inngruppa, hvor henholdsvis de gode eller de destruktive kreftene i handikapprinsippet kommer til overflaten. 
Handikapprinsippet og de to sidene av dette er i dag akseptert evolusjonsvitenskap, disse kreftene styrer all interaksjon mellom mennesker. Evolusjonsbiologen Terje Bongard forklarer dette i en episode hos Verdibørsen 29.06.2013: Vi er ikke snille i store samfunn!
Lever man i et inngruppenabolag vil utfoldelsen av helhet gjennom de 15 transformasjonene være den naturligste ting av verden, og man behandler sine medmennesker som seg selv, ja til og med bedre enn seg selv. Her kan de vidunderligste ting skje, og man kommer ikke kun nær hverandre, men også naturen og det store "Jeg-et", hva Alexander kaller "the I".
Lever man derimot i et utgruppenabolag kan intet skje, og hva som skulle vært kommer aldri til overflaten. Dette fordi den mørke…