Posts

Trip to Eiktunet Free Air Museum on October 2, 2016

De nye kjøpesenterkristne

Architecture as a Process & Spaces for the Soul – A documentary about Christopher Alexander

Ønsker Hurdal å ta vare på arven etter Totenåsens apostel?

Kulturbærerens rolle

Adjø, Blåveissvingen!

"Nytenking - Kvalitet - Respekt"

Bollier og RT utfordrer markedet som liturgi

Bob Dylan's - Inside Dylan's Jesus Years: Born Again

Hesteskigard

Inngruppereaktoren

I valget mellom Dantes eller de suburbane helveter

The Man Who Started a Fire (Christopher Alexander Lecture at Berkeley, California)