Posts

Begjær er grunnlaget for kapitalismen

Våre to valg

5-åringer er dyktigere enn arkitekter

Årets julegave: Steigans lille røde

Mot et allmenningsorientert demokrati

Grythengen på Toten mandag 25. september 2017

Our Bodies Are Made for Walking

Vær ikke redd for kapitalismens implosjon – Vær entusiastisk over å bygge et nytt system

The Tseringma Pilgrimage, 1971: An eco-philosophic ‘anti-expedition’

PermaLiv til Tolfa og allmenningene?

A Time for Retrovation (en tid for retrovasjon)

Litt om vegen videre for PermaLiv AS

To barn og en gammel mann på Österlånggatan