Posts

Anti-Gravity Anxiety at Gjøvik

A Report on an International Conference on the Future of the Commons

Post-Capitalist Coops in Catalonia and Spain

Mustad fabrikkanlegg ved Gjøvik

Creating Local Wealth

The Walkable City

En konversasjon med Ruben Skrede om integrering av inngrupper i natursamfunnsmodellen

Tilsvar til Christian Evensen i en diskusjon om definisjonen av begrepet klassisk liberalisme

Man kan fint være positiv til etnisk mangfold uten å være positiv til innvandring

Sembrafurualleèn ved Gjøvik gård

Mjøspromenaden

Permakultur, for et landbruk som ikke stinker

Toppenes by

Mjøsender

Hunton Fiber AS på Gjøvik

Forskjellen mellom effektivitetskompleksitet og resilienskompleksitet

AlbertaVoices: Dr. Gary Tresidder on Fracking

Hunnselva

Hunn kirke i Gjøvik

There’s No Tomorrow

Simon Michaux on the Implications of Peak Mining

The Biosphere, the Noosphere and the Theosphere

Støtt Terje Bongards forskningsprosjekt for en demokratisk økonmomi!

The Two Most Common Ways for an Era of Rationalism to Terminate Itself with Extreme Prejudice

En bjørkelund

Civil Religions are Derivative, Even Parasitic, on Theist Religions

Den historiske hagen ved Gjøvik gård

Download "The Invention of Capitalism" by Michael Perelman

Gågatestemning på Gjøvik

Vingården på Gjøvik

Kafèbygningen og husmannsplassen Nysveen ved Eiktunet

Kauffeldtgården

Bassengparken

Det fysiske nettverkets betydning for det sosiale nettverket

Høsttur

Norwegian Valley

Skogens fargepalett

Blåbærlyng mellom reinmose

Høstbjørka & Spisslønna

Totenåsen en høstdag

Her var det bratt…

Canada Geese Will Play a Central Role in the Future Norwegian Diet

It’s Time to Replace More with Better

A Vegetable Garden, No Matter How Small, is for Learning Some Skills, Not to Pursue Some Phantom of Independence

Rifler

Luckily I've Only One Child Like This, Although She Feels Like Ten

Ønsker våre myndigheter at vi skal gå mer, når de gir oss anti-gangbare nærmiljø?

Hoff kirke i kveldslys

Vår geosentriske vrangforestilling om middelaldermennesket