Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2016

Ved Eiktunet - Onsdag 28. sep. 2016

Bygg en retrovasjons-sivilisasjon!

Kommentar her.

Jeg er svært uenig med Francis Fukuyama. De siste 70 år har vært en sammenhengende nedgangsperiode, en avblomstringstid, en forråtnelsesprosess av den vestlige sivilisasjon, som hadde sin storhetstid mellom 1815 og 1914.
As I see it, western civilization peaked between 1815 and 1914; the fact that we have more shiny toys than they did doesn't outweigh the vast number of ways in which the cultures of that time were stronger and more viable than ours. - JMG Særlig det siste året har det blitt åpenbart for meg hvor uendelig rike liv min oldefar og tippoldefar levde, kjerneeksempler på erkedruidens standpunkt. De var fullt ut integrert i det lokale, teknologisk, sosialt og religiøst. Etterkrigsgenerasjonen var en forferdelig søppelgenerasjon, og de har etterlatt seg en søppelsivilisasjon som er hinsides min fatteevne. Alt, absolutt alt min oldefar og tippoldefar bygget opp har de utradert.

Det var etterkrigsgenerasjonen som bygget opp AKIS (avanserte konkurranse-industri…

Ingen elvetid for Grythengen

In the face of multiple converging crises, mere sustainability is no longer enough. Too much damage has already been done. We need to restore ecosystem and community health, and create regenerative systems that allow us to face uncertainty creatively. - Daniel Wahl I den første tiden for nytt V/A-system etter Kronborgsætergrenda forsøkte jeg å få til en transformasjon av elvestedet Grythengen, men ble møtt med en dørgende stillhet. Nå ser jeg at det er intet annet enn en rekonstruksjon som kan befri stedet. Men ingenting nytter, og det blir ingen ny elvetid for herr Fossemøllens øyensten. Teknokratene er låst i maskintenkningen, politikerne av et fordummende partisystem. Imens griper den store maskinen, AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system), stadig hardere om vår jord, på samme vis som den presset livssaften ut av Grythengen.


Utvilsomt har økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng passert Grythengen mang en gang, da han tilbrakte sin ungdomstid i Øverskreien, hvor hans far var l…

Vekstens tid er forbi

Kommentartråd her.

Å henvise til etterkrigsgenerasjonen og deres lavthengende frukter er nytteløst nå som vi nærmer oss vekstens ytterpunkter. Særlig fra 70-tallet har produktivitetsveksten avtatt. Menneskelig EROEI avtar og profittratene på forbruksvarer faller. Vi nærmer oss en deflasjonskollaps!

- What really causes falling productivity growth — an energy-based explanation

Terje bongard har skrevet boka Det biologiske mennesket, som like gjerne kunne båret tittelen Prosperity Through Cooperation. Entropien i systemet er nå i ferd med å bli farlig stor, vi taper for entropien, i denne sammenheng blir vekst uinteressant.

Denne entropien kan også beskrives som eksterne kostnader, på 50-tallet var disse lite synlige, nå er de i ferd med å kvele oss. Erkedruiden oppsummerer:

a) Every increase in technological complexity tends also to increase the opportunities for externalizing the costs of economic activity;

b) Market forces make the externalization of costs mandatory rather t…

Suburbiapati

Denne ukas kunstleressay var en fryd å lese, og det skal ikke forundre meg om det var inspirert av mitt essay hos p2p-foundation på lørdag. I alle fall kom Kunstler med følgende oppfordring, som jeg nå har gjort til slagord på toppen av PermaLiv:

We Can Build Compact Walkable Towns Instead of Suburban Wastelands
Les Kunstlers essay:
Slowly, Then All at Once
I disse dager graves det ned kubikkvis med plastrør dypt i grunnen i grenda mi, over Grythengen må de nok på det meste sprenge seg fem meter ned i bakken for å få tilstrekkelig fall på avløpsrørene. Disse får man naturligvis aldri opp igjen, da den suburbane livsstilen raskt går mot en slutt, slik Kunstler beskriver det.

Grythengen, Kronborgsætergrenda, Toten og Norge har blitt forvandlet til et suburbant ødeland, og det norske folk har blitt grepet av suburbiapati. Grythengen var et hellig sted, en kulturbærer, og de suburbane bunkerne plassert rundt omkring i landskapet er en vanhelligelse av stedet, bygget av etterkrigsgenerasjone…

Miss Reynolds is Totally Ignorant!

Good examples for strengthening of health!

Here however, is a bummer of an article: https://www.theguardian.com/cities/2016/sep/16/bad-buildings-damage-mental-health-research-anxiety-depression

Salingaros' judgement:
Again, a missed opportunity. Michael and I have written explanations of WHY buildings and environments are unhealthy. This reporter, Miss Reynolds, is totally ignorant of that work and asks other people in the architectural establishment who have no clue either.

This profound ignorance is getting to be ridiculous.

Cheers,
Nikos Do you wish that Norway again shall have an informed architecture supported by science? Please support:

ARKITEKTURUPPRORET I am convinced that humanity's salvation lies in the correct application of scientific theory to architecture. Furthermore, I argue that the so-called "theory" used up until now is just cult doctrine and ideology, which is what has destroyed our culture. Nikos A. Salingaros

HUMAN RESOURCES Social Engineering In The 20th Century

Småbrukernasjonen Norge

I 1801 hadde Skottland 1,6 millionar innbyggjarar, Noreg 0,9 millionar. I 1825 hadde Skottland 350.000 sysselsette i industrien, Noreg berre 17.000. I 1819 hadde vi 94.000 gardsbruk, færre enn Skottland. I 1951 hadde skottane 750.000 tilsette i industrien og Noreg 358.000. I 1959 hadde talet på norske gardsbruk kome opp i 345.000 medan landbruket var så godt som utrydda i Skottland. I dag er det langt fleire nordmenn enn skottar, og vi har også langt fleire industriarbeidsplassar. Kvifor gjekk det slik, har Ottar Brox skrive om i boka På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? Før jordskiftereformen i 1859 var Norge i stor grad et land bestående av klyngetun og landsbyer. Jordskiftereformen var inspirert av de amerikanske settlerne, som hentet sin tenkning fra John Loche. Ironisk nok bygget Knut Hamsun sitt storverk Markens grøde på en idealisering av settlertankegangen, han som hatet yankeene så intenst. Hamsuns bok var utvilsomt med på å dyrke fram den særegne bureisningen som fa…

Mitt Alhambra

Kjære lesere!

Sommeren er tilbrakt ved herr Fossemøllens øyensten, og i den sammenheng har det blitt til noen utilsiktede essay og strøtanker (Se oversikt nederst her). Enkelt er sendt til KVs redaksjon, men da de neppe matcher ”Herr Fossemøllens øyensten” skal det vel noe til at de kommer opp? Allikevel, for et utdypende bilde om tapet av en kultur, et sted og en identitet er de nyttige.

Hvordan skal jeg kunne fortsette å leve på Toten etter denne sommeren? Den siste tilstrammingen rundt Grythengens hals av AKIS jernneve er nært forestående, det er kun dager til gravingen tar til og de kommer med pumpehuset sitt nedenfor der brønnen var. Merk at det skal skrives Grythengen, ikke Gryteengen som i KV-artikkelen og hos kartverket.

I sommer har jeg kommet meget nær mine forfedre og Totenåsens apostel, som holdt til her i grenda. Kulturen etter grenda mi var unik også i nasjonal sammenheng. Men det er selvsagt for seint å vinne den tilbake, det er like nytteløst for meg å stå opp mot AKIS…

Fløytenbrua på Totenåsen

Takk til KVs redaksjon for Herr Fossemøllens øyensten

Jeg fant igjen disse ord, en takk til Kulturverks redaksjon fordi de satte opp mitt essay Herr Fossemøllens Øyensten. Noe svar mottok jeg ikke. Allikevel er det klart at ved sin godvilje har de forstått mine følelser for stedet. Ikke mange andre har gjort dette, heller ikke av herr Fossemøllens etterkommere, med unntak av en fyr i Trondheim. Dette skyldes at deres sinn har blitt fanget av moderniteten.
The modern myth has some unique characteristics that make it particularly powerful and particularly dangerous at the same time. The modern myth tells us the following about the world and our place in it:
Humans are in one category and nature is in another.Scale doesn't matter.History can be safely ignored since modern society has seen through the delusions of the past.Science is a unified, coherent field that explains the rational principles by which we can manage the physical world.- Why you can't argue with a "modern"

Dessverre er ikke virkeligheten rasjonell, og uten…

How the Media Manufactures Consent

shadowsofliberty.org

SHADOWS OF LIBERTY has been has been shown at NRK with Norwegian title "Illusjonen om ei fri presse".
So, what to DO about all this? Well, if you are just a regular guy without a whole lot of money to sprinkle around, you can’t buy politicians who will legislate your agenda, like the Koch Brothers, Goldman Sachs and other big money people can do. Today though because of the Internet, you CAN write, and it can get distributed and read by many people, although due to the fact so many people can do the same thing, there is a cacophony of voices and most get no attention at all. Or if they do get attention, it’s all in the form of people trolling the website and trying to undermine anything you are trying to accomplish. VERY FUCKING ANNOYING! It’s not an easy thing to get yourself heard on the internet even if your resume is jam packed with credentials. A lot of money will get you heard though. Buy the advertizing, buy the people who own the major media outle…

Apple Day

Grottene i Rojales (Caves of Rojales, Spain)

Introduction in English:
Cave houses at Cuevas del Rodeo are among big attractions of Rojales. These cave houses have been carved into the side of a sandstone mountain during the 19th century. The cave dwellings are now mostly used by craftsmen and artists.
Unfortunately most artists have moved as they don't get grants anymore, as they used to before the financial crisis. Probably these grants now find their way into somebody else's pockets. Only a few caves have active craftsmen and artists left, when we were there we found only two, a local gipsy woman and the Swedish painter Ylwalìe Laurèn, who made extraordinary liveful paintings from old gipsy life and the Spanish landscape, with a taste of flamenco. Her work is really recommendable, and she held a huge knowledge about the history of the place as well. If you plan to visit the Caves of Rojales I recommend to call her in advance to make sure she's there!
While the famous caves of Sacromonte are excavated into limestone…

Skoleveg på brostein

Noe av det herligste ved vårt besøk i Gamla stan var å se skolebarna gå gjennom smale brosteinsbelagte gater om morgenen, gjerne fulgt av foreldre og besteforeldre, helt uten frykt for biltrafikk. Slik kunne vi alle hatt det hadde vi bygget Village Towns! Gamla stan er det nærmeste man kommer en Village Town i Skandinavia, stedet hvor drømmer om en bedre verden får næring. Oppfordrer særlig hurdølingene om å ta en tur til Gamla stan, da denne innehar alle de kvaliteter vi må få til i Hurdals urbane landsby!


Hvorfor Toten aldri kan bli "Totscana"

Den Antropocene plastalder har ankommet Øverskreien - grenda til økofilosof Sigmund K. Setreng Geologene deler jordas historie inn i perioder ut fra hvilke spesifikke geologiske spor de finner i de geologiske lagene. Den perioden vi har vært inne i, kalles Holocene, som betyr "Den nærmeste tidsalder". Den har bare vart i litt over 11.000 år, siden siste istid - noe som er uvanlig kort tid for en geologisk periode.

Men nå mener man altså å se så store endringer i de geologiske avleiringene at det er grunn til å si at vi har passert inn i en ny tid. Det viktigste er at vi over hele jorda finner radioaktivt materiale fra atomprøvesprengninger og annen kjernefysisk virksomhet.

Restene etter menneskers virksomhet har gitt navn til epoker som steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Den nye epoken kunne kanskje kalles plastalderen. Forekomsten av plastpartikler i jord og vann overalt på kloden er et av argumentene for å operere med en ny geologisk periode. - Erling Rimehaug i …