Wednesday, April 24, 2024

Fra mørkets frembrudd til mørkets sammenbrudd


Hurdal skisenter - et episenter for lysforurensning.

Les:

MØRKETS ØY

Måtte Hurdal bli den mørke dalen!

-Wikimedia.
Problemet lar seg løse, og det med forholdsvis enkle om enn ikke nødvendigvis billige midler, mener Council for The Protection of Rural Britain (Rådet til beskyttelse av det landlige Storbritannia). For eksempel kan man skjerme gatelyktene slik at lyset bare peker nedover, og gir folk et lite stykke unna sjansen til å betrakte nattehimmelen uforstyrret.

- Vi bruker lys så skjødesløst at vi ikke bare kaster bort en mengde energi, vi lyser opp en mengde ting som bør få være i fred i mørket. Dermed ødelegger vi mye av mystikken og skjønnheten og villskapen som preger landsbygda, sier rådets formann, den kjente forfatteren og journalisten Sir Max Hastings.

Vitenskapsfolk har regnet ut at over halvparten av alle nålevende briter vil gå i sin grav uten noen gang å ha sett Melkeveien. Fem av de tolv stjernebildene som ligger til grunn for stjernetegnene i horoskoper, er ifølge BBCs nettsider helt usynlige i de verst lysforurensede områdene i Storbritannia. - forskning.no
  • Begrepet brukes om belysning som er enten uhensiktsmessig eller overflødig. Dette kan ha konsekvenser for både miljøet, dyr og mennesker.
  • Det kan være lys som blender omgivelsene, eller såkalt skyglow, at himmelen lyser opp bebodde områder. Det kan også handle om at lyset faller på områder hvor det ikke var ment å falle, eller hvor det ikke trengs.
Kilder: International Dark-Sky Association (IDA) og artikkelen "The new world atlas of artificial night sky brightness" i Sciense Advances (juni 2016).

Components of light pollution include:
  • Glare – excessive brightness that causes visual discomfort
  • Skyglow – brightening of the night sky over inhabited areas
  • Light trespass – light falling where it is not intended or needed
  • Clutter – bright, confusing and excessive groupings of light sources


Relatert

Videoen er tatt ca 3,5 mil vest for vindkraftverket i Odal.

De lyser opp hele åsen 24/7 og er synlig i mange mils omkrets. Infralyden når også mange mil, sies det, og forårsaker nok mye helseproblemer rundt om. Og dyr og fugler skal også leve sine liv og orientere seg oppe i dette her. Tragisk!


"Det er forferdelig. Hodet og kroppen får ikke fred. Utsikten er ødelagt. Så det gjør noe med deg. Min mor likte å sitte ved kjøkkenbordet og se utover landskapet. Jeg er nesten glad hun slipper å se hvordan det har blitt."

Så får vi være glade for at herr Fossemøllen ikke fikk oppleve hvordan det har blitt i kværnenga hans, eller Fossemøllen II!


Fjellheimen ser ut som et tivoli

Stjernene forsvinner mange steder i verden (himmelgløden er definitivt borte fra Stabburstunet)


"Kunstig lys, slik som gatelykter, reklameskilt og lyssetting av bygg og broer, bidrar til lysforurensning.

– Lysforurensning er unødvendig og uheldig lys som forstyrrer eller fratar oss nattemørket. Vi vet at det kan ha svært uheldige konsekvenser for dyr, fugler og insekter, sier forsker Romain Fontaine ved NMBU Veterinærhøgskolen." - forskning.no


Saturday, April 20, 2024

The New Human Race of Inhumans

When Nikos Salingaros looks at the United States’ mesh of cities and suburbs, he sees a geometry problem: The scale accommodates cars, not people. “It makes humans into a new race of inhumans,” says Salingaros, a mathematics professor at the University of Texas at San Antonio. His uniquely scientific perspective allows the architectural gadfly to tap the latest laboratory findings to explain how our current urban trajectory is not only aesthetically challenged but also unhealthy. He calls for retrofitting the suburbs with mixed-use zoning, pedestrian byways, and public spaces—small interventions that let people move about, interact with nature and neighbors, and stay human. - Nikos A. Salingaros

Er det ikke rart, nå har man dratt masse mennesker inn i og omkring Grythengen, for at de skal leve ut den amerikanske drømmen i historiemaleriet vårt, med det resultatet at den viktigste biokulturelle koblingen mellom Toten og Wisconsin, er brutt!

Så vi gidder ikke å reise til Wisconsin vi, ei heller gidder vi å være kulturbærere i historiemaleriet vårt, fordi våre drømmer er overtatt av den amerikanske drømmen.

Så da får de bli her da, i sine amerikanske drømmer og kose seg, mens Amerika er stein dødt, fordi Fossemøllen II ved stenelven Grýta er stein dødt, da dette var USAs hjørnestein😰


Mens vi drar til Frankrike, vi som hører til her, fordi vår historie, vår identitet og vårt landskap er overtatt av den amerikanske drømmen.

Drøm søtt!


La oss nå være klare på at Grythengen er et suburbant ødeland, kvalt under den amerikanske drømmen, hvor vår fysiske og mentale helse ødelegges.

Så da er Toten og Mjøslandet ødelagt da, da denne eldgamle kværnenga vår bandt sammen bygda med mytiske og mystiske Tjuvåsen på Totenåsen.

Fordi det er her kulturarven ligger, nå overtatt av amerikansk juggelkultur, hvor vi forsvinner til det franske Toten.

Pussig å leve i en tid hvor alt råtner vekk under føttene dine og blir til juggel og meningsløst skrot.

Så vi lever i sannhet i depresjonens tidsalder!

Friday, April 19, 2024

Misforståelser om lommedemokratiet

I dag er taket til Hoff Potetindustrier noe av det vakreste vi finner etter Mjøsstranda på Gjøvik. Denne bedriften burde dog organiseres etter inngrupper i et lommedemokrati, slik Hans Nielsen Hauge og de norske pietistene ville gjort det.

Bestill fadografiet her.


Ah, denne kom opp i feeden min nå nettopp, skal se den i kveld, fordi dette går rett inn i min påstand om at vi nå er tilbake i standssamfunnet og føydalismen, som pietistene nedkjempet.

Neo-føydalisme var forresten et meget godt begrep✌

Svært trist at det norske folk vanærer pietistenes kamp, ved å fornedre seg selv til å leve som neo-føydal-herrenes slaver eller livegne😶

"Jeg tror ikke det er store endringene som trengs for å ha verning på agendaen. Det er kun et spørsmål om tid før det er «mainstream» å ha det på partiprogrammet. Likevel skal man ikke overse at noe er dypt problematisk i samfunnet når utbyggerne kan herje og overkjøre lokalbefolkninga, selv når det er klinkende klart at majoriteten ønsker seg tradisjonell arkitektur." - Marius Løkken

"Lommedemokratiet er en videreføring av velferdspietismen, som vi hadde før velferdsstaten, hvor man fullbyrder pietismens hovedmål, avskaffelsen av staten og (det lutherske) standssamfunnet. Dette er akkurat det samme som vi fant under Hans Nielsen Hauge, hvor bedriftene ble drevet av haugianerne selv, hvor de startet dagen med arbeidsgrupper, hvor de i fellesskap planla arbeidet, hadde bønnestund og andakt, og hvor hver og en fikk legge fram personlige problemer for inngruppa, for å få hjelp innenfor det pietistiske fellesskapet. Hauges suksess var videre basert på studiesirkler med en inngruppestørrelse. Einar Gerhardsen beskriver samme modell i boka "Tillitsmannen", hvor inngruppa velger sin tillitsmann, på samme vis som i RID-hierarkiet, eller det Representative InngruppeDemokratiet. Lommedemokratiet er således et selveierdemokrati, slik Høyre uttrykker det, bare at ingen eier andres arbeidsplass. Selv er jeg allmenninger, eller "commoner", i arven etter Elinor Ostrom med flere, det eneste hun ikke forstod, var inngruppe-størrelsens betydning for allmenningen." - PermaLiv

"Ah, en ting til, alt byråkrati, og all offentlig administrasjon ville opphøre å eksistere med lommedemokratiet, da staten ville oppløses i allmenningen." - PermaLiv

"En ting til, den norske pietismen ser jeg på som det tyske bondeopprøret versjon 2.0, med ikkevolds-metoden, før Gandhi! Mange av Luthers kumpaner stod jo på bøndenes side, og Luther selv var positiv til deres sak, helt til Weinsbergsmassakren, hvor Luther vendte seg mot bøndene og innførte standssamfunnet, som en guddommelig forordning. Pietistene nedkjempet dette med fredelige midler, kanskje først og fremst gjennom husandakten, en forordning av Christian VI, som de benyttet som brekkstang for forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet og ytringsfrihet. Nå har vi fått et nytt standssamfunn, men ribbet for Gud og tradisjoner, hvor det kun er gjennom lommedemokratiet til min supergode venn, humanøkolog Terje Bongard, at vi kan vinne tilbake alt hva pietistene vant for oss:-)" - PermaLiv

"Allmenningen er en verden forbi marked og stat, Salingaros, som skal til BUA, er en av forfatterne. Selv mener jeg imidletid at InnGruppe-Modellen til Bongard er det konkrete verktøyet vi trenger, for å komme til denne verdenen.
Wednesday, April 17, 2024

Ovren Mikkelson - den villeste ville i det Ville Vesten

Ikke kun det ville vesten, men også USA som nasjon, har forvitret og opphørt å eksistere, sammen med Grythengen.

Cowboyene i dette fotografiet fra det ville vesten, kan synes nokså ville, allikevel var de ingenting, mot Ovren Mikkelson fra Overnengen på Toten!

Trist at ingen ser verdien av å ta vare på alt dette her, hvor man bare lar USA, den vestlige sivilisasjon og Grythengen gå til grunne, uten å lette et øyenbryn.

Her var det en god samling fotografier fra det Ville Vesten:


Allikevel, samme hvor ville alle disse menneskene var, har det aldri vært et villere menneske i det villeste ville vesten, enn Ovren Mikkelson!

Ovren Mikkelson reiste til Cambridge, Wisconsin, sammen med sine barn fredag den 26. mai 1871, med dampbåten Hero, 73 år gammel. Kun hans eldste sønn sammen med Marthe Tandberg fra Bilitt, Herman Evensen Fossemøllen, ble tilbake for å bygge Fossemøllen II, samt å være bindeleddet mellom USA og gamlelandet.

Ideen om Fossemøllen II ble utklekt på festsletta øverst i Stysjin ei lys sommernatt i 1866, hvor da Ovren Mikkelson, Halvor Grythe, Auline Grythe, Marthe Overnengen (Tandberg), Marie Andersdatter Holmstad (Mina) og Herman Evensen Fossemøllen var samlet.

Fossemøllen II ble uttenkt og designet av Ovren Mikkelson, på grunnlag av sin erfaring som driver av Fossemøllen I  ved Kværnumsstrykene, i perioden 1838-1844.


Vår Herman Evensen Fossemøllen ble oppkalt etter Marthes første mann, Herman Evensen Fossemøllen, da begges fedre het Even, og som døde av den kinesiske kolera 29. desember 1836. Han ble smittet av denne sykdommen enten i Balke kirke eller i festlighetene etterpå i Fossemøllen, under julefeiringen. Kolera-epidemiene herjet landet på denne tiden.

Fossemøllen II var for å gjøre godt igjen den uretten som ble Even og Marthe til del i Fossemøllen I, hvor de ble fordrevet herfra i 1844, på tross av sjarmoffensiven med å oppkalle herr Fossemøllen etter herr Fossemøllen, hvor de vandret omkring på Toten-bygdene i tre år, som lutfattige omstreifere, før de omsider fikk husrom i Overnengen i 1847, hvor Even tok til som smed. Både Herman og Augustinus ble her opplært i smedyrket av sin far.

Augustinus Overnengen bygde selveste norskebyen i USA, Stoughton i Wisconsin, som en av byens fremste entreprenører, samt at han satt i formannskapet i mange år. Alle fra Overnengen ble nidkjære metodister i USA, selv villmannen Ovren Mikkelson.

Selv har jeg tenkt på å reise til Wisconsin, for å vandre i fotsporene til Ovren Mikkelson, samt å dokumentere den arkitektoniske arven etter August Ovren, som Augustinus kalte seg der.

Men hva er vitsen, da USA ikke lenger eksisterer, da USAs hjørnestein, Grythengen, har forvitret? Den biokulturelle koblingen mellom Grythengen og Wisconsin, var den aller viktigste biokulturelle koblingen over Atlanterhavet, nå brutt!

Hvorfor skal man besøke et land som IKKE eksisterer? Fordi uten levende røtter, kan ingen eksistere, da er man levende død, uttørket, lik ei tørrfuru ved Myrsjøen!

USA råtner nå på rot og faller fra hverandre, dette er noe alle kan se. Heller ikke Trump kan gjøre USA stort igjen. Nei, USA kan kun bli stort igjen med Grythengen ved sin side, som et levende elvebruk ved stenelven Grýta.

Hvor vi arrangerer det store Grytheng-spelet hver sommer, på festsletta øverst i Stysjin, hvor vi levendegjør hvordan Fossemøllen II ble til, ei varm sommernatt i 1866. Hvor gjestene, en stor flokk Wisconsinites, får servert iskaldt Grýta-øl, brygget på bygg fra Holmstadjordet og kildevann fra den magiske brønnen nedenfor kjørbrua.

Til slutt vil vi minnes den gråspraglete høna vår, som la et par-tre små vaktelegg i løpet av sine to år i Grythengen. Denne fant lillesøster i det flotte hønsehuset til gamlefar under grana i det sør-østre hjørnet i hagen vår, den lå stein død i flisa, uten tegn på ytre skader. Dette var lørdag morgen 13. april 2024.

Nå hviler hun sammen med de belgiske kjempekanine Fredrik og Petter ved nedkanten av låvegrava, like ved der hønsegarden var, hvor bestemor Nelly hadde omkring 100 høner.

Hadde vi fått leve i fred her med kulturarven vår, da ville hun nok fremdeles vært i live i den gamle hønsegarden, sammen med en stor og livskraftig flokk høner, og en hane.

Men la oss heller i denne sorgens stund glede oss over Even Michelsen Karsrud alas Ovren Mikkelson, sønn av smeden på Karsrud ved Raufoss, som fikk 16 gode år i det engang så forjettede land, sammen med en stadig voksende flokk barnebarn.

Monday, April 8, 2024

Noen videoer i forbifarten

Landskap ved Gålå.

Bestill fadografiet her.


Lenge siden det har vært noe fra Son of Hamas nå, men her dukket han opp igjen, i en fin samtale.

Trist å se alle disse ungdommene i USA uten mening og hensikt med sine liv, hvor de villedes til å fylle tomrommet med hatet til Israel og jødene.

Dette blir akkurat som med øverskreiingene, de lever uten mening og hensikt med sine liv, i kjølvannet av den rokokko, nyromantiske seinpietismen, hvor de fyller tomrommet med hatet til Grythengen og kværnfolket i herr Fossemøllens øyensten.

Son of Hamas beskriver Hamas som et sort hull, hvor vi gjennomgikk et langsomt 7. oktober i lommehullet vårt i Gjøvik, fanget av Hamas-dama i D, som terroriserte oss til døde. Hun var også et sort hull av bunnløs ondskap.

Så slik er det å være Norges fremste lommetuns-entusiast! Men vi gir ikke opp troen på lommetunet, hvor vi til sommeren skal besøke noen av verdens eldste lommetun, hvilket er klyngetunene etter Sognefjorden!


Det var morsomt å få vite at de første jødiske bosetningene i Jerusalem, var sentrert rundt ei råtøff vindmølle ved Jaffaporten!


Like hyggelig blir det ikke hvis det foreslåtte vindkraftverket etter Golanhøydene blir reralisert, til store protester fra de drusiske bosetningene i området. Men nå etter 7. oktober - krigen kan det vel hende myndighetene forstår at disse monsterturbinene vil være førsteklasses mål for Hezbollahs raketter, så kanskje kommer det noe godt ut av denne krigen allikevel?


Ah, kul fyr😌


Nå driver de og kriger ved et atomkraftverk i Ukraina igjen! Dette er ikke noe hyggelig, og var en av grunnene til at jeg valgte å ikke ta med jentene til Bulgaria til sommeren. Får vi et Chernobyl II, hvilket det er store muligheter for at vi kan få, er det nok bedre å befinne seg i Sognefjorden, enn på Balkan.


Dette var en fabelaktig dokumentar om det fabelaktige året 1789! Er det noe vi kunne trengt nå, var det et nytt 1789, hvilket vi burde fått i 1989, fordi nå begynner det å bli litt vel seint.

Men nå stikker vi jo da snart til Frankrike, så kanskje vil vårt komme forårsake en slik voldsom kulturkollisjon, at dette vil medføre et nytt 1789?

Det er lov å håpe! Håper uansett å kunne komme tilbake med mer utfyllende kommentarer til denne flotte dokumentaren, ved anledning!


Der er vel her det skal være så bra å ta en faryngitt-kur, et 14 dagers opphold i disse saltgruvene skal visst kurere det meste:-)


De visste å hedre sine forfedre i Palmyra!

Friday, April 5, 2024

Frankerne og Karl den store

At frankerne kalte vikingene for askefolket, fordi de bygde båtene sine fra asketreet, var interessant å få vite.

Dette asketreet finner vi i Totenvika ved Mjøsa, men for meg synes ikke dette å være særlig velegnet konstruksjonsvirke.

Kanskje dyrket vikingene fram egne askeskoger, hvor de avlet fram rette, fine stammer, til båtbyggeriet?

Bestill fadografiet her.


Her var en fin liten serie om frankerne fra Empire-Builders, hvor jeg i denne videoen lærte at vikingene ble kalt "ashmen" eller askemennene, fordi de bygde båtene sine av asketreet.

Noen av videoene har faste undertitler, mens noen har autogenererte, hvor jeg tar disse til slutt.

Slektstavla vår fra Karl den store tar vi med oss til Frankrike, samt boka med kapitlet Herman Nettum skreiv om dette arbeidet, i Totens årbok. Slektstavla er fra 1976, så vil anta at dette er en av årbøkene fra 1975-1977? Har noen et eksemplar til overs av denne boka, tar vi den gjerne imot.

Det ser ut til at det kun var denne siste videoen, som hadde autogenererte undertekster. Kommer det flere episoder i denne serien, poster jeg dem under her.


Tar også med denne, om opprinnelsen til den franske sentralmakten og byråkratiet, som faktisk stammer fra Frankrike. Uansett, jammen er Paris litt av en mastadont!


Denne videoen fra Athen skulle man kanskje ikke tro hadde noe med Frankrike å gjøre, men det er fem minutter om Paris fra 15 minutter inn i videoen, som jeg synes er svært interessante.

Her forklares at grunnen til at man reiv de gamle bydelene under den 2. napoleonske epoke, var for å forhindre opprør, ved at massene ikke kunne barrikadere seg i de smale gatene, samt at man ved de nye, brede boulevardene, enkelt kunne skyte med kanoner innover i gatene, mot opprørere.

Selv har jeg trodd dette var for å gi lys og åpenhet til folket, og det ble sikkert markedsført slik, men den egentilge grunnen var å forhindre opptøyer og en gjentakelse av den franske revolusjonen.

Ironien er da at man her skapte ideelle forhold for massedemonstrasjoner, i den moderne tid! Hittil har jeg trodd at franskmennene er så dyktige til å demonstrere, grunnet sitt lynne, men slik er det da altså ikke.

Grunnen er at den nye bydesignen er som skapt for moderne massedemonstrasjoner, hvor store folkemengder enkelt kan samle seg i store, brede protesttog på boulevardene, hvor dette skaper svært dramatiske bilder i fotografiets og massemediets tidsalder.

I tillegg kan transportører og bønder enkelt kjøre inn til bykjernen og blokkere denne, samt sprute ned sentrum fra store møkkatilhengere, slik vi så det på nyåret 2024, hvor enorme kolonner med traktorer med møkkatilhengere, kjørte inn mot sentrum i store, dramatiske massedemonstrasjoner!

Dette ville selvsagt vært umulig med gamle Paris, slik vi fremdeles finner det i Latinerkvarteret, med sine smale gater og trange smug😏

Featured Post

Dagens demokrati kan ikke redde oss fra klimakrisen

Politikerne tror at løsningen på klimakrisen er å forsterke naturkrisen, ved å grave i filler naturen vår, for å plassere vindkraftverk på h...