Friday, February 13, 2015

Lysforurensning påvirker alt fra encellede dyr til mennesker

Les artikkelen her.
Det er bra det fokuseres på lysforurensning, og vi må huske at mennesker også er dyr, og egentlig er tilpasset lyset fra ilden.
Personlig blir jeg også satt ut av all lysforurensningen, og har håp om å kunne flytte et sted hvor jeg slipper dette. Det beste ville allikevel vært hvis samfunnet kunne endret seg, og satt lysforurensning i fokus, slik at jeg slapp å flytte.

Jeg kjenner også mennesker som må gå med mørke solbriller inne på kjøpesentre og ellers, fordi de ikke takler alt lyset, og har det mørkt hjemme.

Vi som ikke tåler lys, med unntak av lyset fra ilden, reagerer gjerne også sterkt på andre typer forurensning, som støy, støv, stråling, visuell forurensning, sterke kontraster, etc.

Dessverre er overfølsomhet gjerne assosiert med innadventhet, og vi blir derfor gjerne ansett som suspekte. Mens de utadvente velter seg i støy- og lysforurensning, og blir sett som attraktive.

- Om lysets og mørkets fremtid: https://lysvaag.wordpress.com/...

- Mørkets potensiale: https://lysvaag.wordpress.com/...
Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...