Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2018

Traits of GREAT Photographers

De vloggerne jeg liker best å følge er fotoekteparet Tony & Chelsea Northrup, og jeg må si jeg ikke misunner dem reint lite for den felles pasjonen de deler for fotografiet. Noen hevder at fotografi ikke er kunst, men der tar de feil, fordi det er det eneste visuelle mediumet jeg klarer å uttrykke meg gjennom, og min poesi er et ekstrakt av fotografiet og ikke motsatt. Selv har jeg begynt med fotografering midt i en fotografisk revolusjon, den speilløse revolusjonen, hvilket er både spennende og frustrerende. Spennende fordi de forskjellige aktørene ikke har fått satt seg, slik at man ikke vet sikkert hvor de vil gå, men frustrerende av samme grunn, fordi det er uvisst hvilken retning man bør velge. For tiden leder Sony an, men de har dårligst ergonomi og en lite framtidsrettet flens.

I denne episoden snakker Tony & Chelsea Northrup om fellestrekk ved store fotografer, og jeg må si dette var en usedvanlig interessant diskusjon. Men et trekk ser de ut til å ha oversett, hvilket…

Kan narsopati kureres?

Som empat, asket og idealist er man hele tiden under narsopatenes angrep, for er det noe de ikke kan tolerere er det mennesker med samvittighet og engasjement. Min familie har de siste to år blitt fratatt vår sosioøkonomiske posisjon, tunfellesskapet vårt, og her i de grønne enger er det de som drømmer om å samle en mobb for å jage oss over til Østlandets perle.

Heldigvis, etter at jeg kom over bloggene til Ole John Saga og Anita Sweeney, har jeg funnet ut at jeg ikke på noen måte er alene om å være et offer for narsopatenes herjinger. Narsopati er et gigantisk og voksende samfunnsproblem. Ikke minst fordi det er disse menneskene som tilraner seg makten og pengene i samfunnet!


Som Sam Vaknin, en av verdens 10 mest intelligente personer hevder, med godt belegg, har vi nå utviklet et narsissistisk samfunn, som uunngåelig vil videreutvikles til et psykopatisk samfunn. Særlig psykopatisk narsissisme er i sterk vekst.
Det Vaknin sier her i denne 7 minutters lange videoen bekrefter jo Darwin…

Review from Creelman Research Library on Alexander's “The Battle for the Life and Beauty of the Earth”

Smekre Skreia falt for Kjøpesenterlandet og endte opp som ei utflytende billørje, på Gjøvik er de i disse dager i ferd med å ofre byens identitetsfjell, Hovdetoppen, for kommersielle krefter, og Grythengen, den første av engene etter grenda til Totenåsens apostel, ønsker ALLE at skal dø. Allikevel har jeg kommet til at jeg vil gi vårt fedrealter 15 år med flammende kamp, før jeg lar henne dø, sammen med de siste minner om Bedehuslandet.

Å stå alene i kampen for liv og skjønnhet på jorden, er selvsagt tøft. Jeg er den siste på Toten som verdsetter arven etter våre forfedre, og står alene i kampen mot hesligheten, sammen med en håndfull andre mennesker i vårt land. Staten er en voldsom fiende av all skjønnhet og alt som gjør livet verdt å leve, og utdanner arkitekter og teknokrater med eneste formål å drepe livet, skjønnheten og håpet. På Grythengen, hvor min slekt har vært i sju generasjoner, har de lyktes overmåte godt!

Men med Alexanders kampskrift under armen skal jeg stå på til den…

Wholeness and Human Feeling Must be Regained

We hope by now the reader will understand that the battle between system -A and system -B is not merely a clash between two competing theories of architecture. More profoundly, it is a clash between two competing systems of thought, human organization, and social activity. The two worldviews differ about the ways human society should be organized, about questions of ultimate value, and about the ways in which our social and emotional life may typically be arranged.

When this distinction is understood, it will indeed be seen that there must be conflict between the two world-systems. We need this confrontation in order to heal ourselves, and our communities.

The connection between human feeling and the wholeness of the world is profound. The activity of using this connection in service to the world is something that can be regained and must be regained. And in our search for wholeness, the presence of profound feeling in the hearts of human observers is the most sensitive, most reliabl…

Understanding Covert Narcissism - Essential Information You Need To Know

Igjen viser det seg at jeg er en kløpper i atferdsøkologi, da dette er som om jeg skulle sagt det selv.

Så til alle de som mener jeg er covert-narsissist, ja, at jeg ikke er overt-narsissist kan det vel ikke være særlig tvil om, men faktum er at covert-narsissister kommenterer ikke under fullt navn. Noe jeg alltid har gjort! Så der røyk den muligheten til å stemple meg😆Skadefryd ja, det elsker disse covertene. Det er intet som nærer dem mer enn å se deg lide. Og de er mestere til å få deg til å lide slik at ingen andre merker det, gjerne på en slik måte at andre oppfatter deg som gal. Da næres de dobbelt!Noen gode råd.Ikke lett å være empat i et samfunn som har blitt narsopatisk. Her er noen gode råd for å ta vare på deg selv og nervesystemet.Psykopatisk bølle. Ja, det var vel en slik en som tømte et traktorlass nedover dalsida for velkomstsportalen til bedehusgrenda på Toten ei natt😈

Relatert
Inside The Narcissist's Wicked Mind And Their Make-Believe World Of Illusions

Tre fundament for den stolte kulturbærer

For å kunne være en stolt kulturbærer av et historiemaleri i kulturlandskapet, er det tre forutsetninger som må være til stede:

1) Teknologien må være stedegen og kretsløpsbasert, fundamentert på permakulturens designprinsipper. Det skal ikke finnes gjennomstrømsteknologi på en gård. Punktum! Energien her på Grythengen skulle kommet fra tre kilder:

A. Solcellepaneler på vestsiden av taket på låven som ikke er, der ville de heller ikke syntes fra tunet.

B. Fra dammen til den første Solhaug trevarefabrikk i Olterudelva.

C. Fra skogen.

2) Tunet er gårdens hjerte og gårdens cellekjerne, et sted dominert av positivt rom, med våningshus, evt. kårbolig, låve, stabbur og evt. uthus/bryggerhus. På tunet skal råde stillhet og tilbaketrukkethet, et sted der sjelen sprudler og de viktigste oppgaver på gården utfolder seg.

3) Gardskoronaen må være intakt, da denne er gårdens cellemembran og ramme. Ramma rundt et maleri er ofte vel så viktig som selve maleriet, og bygger opp om maleriet. Lik i en cell…

Det er gjennom InnGruppe-Demokratiet vi kan temme lysta på mer, og dyrke fram det beste i mennesket!

Kommentar til artikkel av Oda Omholt hos Kulturverk.

Kom nå nettopp over følgende artikkel:

- 8,000 Years Ago, 17 Women Reproduced for Every One Man

Her ser vi kraften i den seksuelle seleksjonen, som slo ut i all sin gru ved jordbruksrevolusjonen. Alle menn slåss fremdeles om å være han med de 17 damene, og de 17 damene slåss fremdeles om denne ene mannen.

Da vi gikk over til å dyrke jorden var det ikke lenger den beste bueskyteren eller den raskeste løperen som dro damer, men han som hadde samlet seg mest gods og gull.

Det ble ikke lenger den som var mest generøs og delte av sitt overskudd som fikk høyest status (i stammen), men han som bygde seg det største våningshuset og hadde den flotteste gården.


Disse negative kreftene i handikapprinsippet, utgruppekreftene, er enda sterkere til stede i dag, gjennom vårt konkurransepregede utgruppesamfunn. Inngruppestrategier har ingen mening i massesamfunnet.
Derfor er det snart på tide at vi begynner å ta vår atferdsbiologi på alvor, og org…

Our interests

In principle, good group decisions result when we consider our interests rather than just my interests. My instinct is often to go into a conversation, negotiation, or group decision with the goal of satisfying my own interests, of getting what I want. The challenge is to go into a conversation not just looking out for my interests, but looking out for yours too.

It's hard to consider what is in the best interest of two or more people, but the result might be a win for more than just me, perhaps a win for all involved. Failure to consider our interests often results in someone losing.

Practical Tip: Make decisions with multiple interests in mind, not just your own. The first step is to fully understand others' interests, in addition to understanding and honestly sharing your own. Ask, "What about this issue is so important? Why is this important? What are the underlying interests?" Good group decisions start with good listening and shared understanding, and they end w…

Golfspillets (u)natur

Golfbanan är troligen en mycket exakt bild på den moderna människans föreställning om ett idealt landskap. Man kan säga att anledningen till denna sorts anläggningar är att naturens mysterium tråkar ut oss och därför har vi skapat en överskådlig och reducerad topografi som kan placeras var som helst i världen. Golfspelet ger oss därnäst möjligheten att instrumentalt behärska detta konstgjorda landskap så att vi inte vid någon tidpunkt behöver öppna oss för omgivningarna. Golf är en enkel, målinriktad och kvantifierbar förströelse. En vandringstur med ett inlagt spel. Golfbanans konstbevattnade och kemiskt vidmakthållna ordning liknar ett slags natur, men dess dragningskraft består i att den är ett uttryck för en total kontroll över naturen. Det är en konstruktion som summerar den teknologiska civilisationens systematiska förvandling av världen till en avgränsad mängd standardiserade och lättigenkännliga konsumtionsvaror. - Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 57

Narcissism Evolving: 3 Disturbing Trends

Med avviklingen av Bedehuslandets vekt på nøysomhet, måtehold og samarbeid, fulgt av Kjøpesenterlandets vektlegging av forbruk, sløsing og konkurranse, ser vi en sterk framvekst av narsissistiske tendenser i befolkningen, både på genetisk og epigenetisk grunnlag. Trist er det å høre at kvinner nå har blitt like narsopatiske som menn, hvilket jeg dessverre smertelig har fått erfare under vår tid på Gjøvik. Verre enda er det at vi ikke lenger har idealer, som Gud eller M.J. Dahl, som selv narsissistene verdsatte under Bedehuslandets tid.

Kjøpesenterlandet har åpnet for en flodbølge av narsissisme, som kommer til å dra oss alle med ned i avgrunnen! Jeg er dessverre enig med narsissisten Sam Vaknin. Urovekkende mange menn og kvinner utvikler narsissisme og til det verre, det han kaller psykopatiske narsissister, eller narsopater som jeg kaller dem. De tigger ikke om noe, de krever, de er berettiget, de er supergrandiose. De vil bli vår undergang om vi ikke stopper dem. - Anita Sweeney

De…

New Urbanism - ikke for Skreia

Selv er jeg i stor sorg etter at bygdedyrene og ferdighusbransjen nå fullstendig har slått kloa i Skreia, innlandets smekreste urbane landsby, og forvandlet henne til ei utflytende billørje. Det er bare å slå fast at de bilbunkerne som ligger etter fattigmannsrivieraen i Øverskreien, også er en del av den utflytende byen, og har absolutt intet å gjøre med rural kultur. Dette er den utflytende byens idealer, slik de ble utformet i General Motors hovedkvarter i Detroit på slutten av 1930-tallet.
Hele Norge har nå blitt en utflytende by, hvor man knapt lenger finner rural kultur, ei heller genuin urban kultur. Det er på dette grunnlaget vi ble kulturløse.

Svaret er naturligvis nyurbanismen, som jeg sammen med Audun Engh har kjempet for i mange år. Nå er situasjonen på Toten så ille at det ikke lenger nytter med retrovasjon, billørja Skreia må rives, med unntak at Skreia sentrum, som fremdeles har store nyurbanistiske kvaliteter, og bygges opp igjen som en nyurban landsby. Enga mi må fri…

Morgenkaffeutsikt

Bedehuslandsturne? (Brev til en venn)

Takk for svar!

Topp! Tenk å få jobbe med Petter Dass! Vi reiste gjennom Nordland i 2010 og var innom Petter Dass - senteret. Dette var før jeg begynte å fotografere. Har skikkelig lyst til å tilbringe et år i Nordland. Spennende også å høre om faren din, som var industriarbeider og hobbyfotograf som meg. Ja, oldefaren min mistet helt pusten da han ble eldre, grunnet alt trestøvet, og jeg begynte å merke mye irritasjon i halsen selv. Så slik sett er det greit å slippe å ende opp som oldefar. Han var forresten svært begavet, og var både treskjærer og laget gitarer. Men det ble for mye tid med båndsaga og annet, og den gangen hadde man jo heller ikke avsug eller masker, pluss at arbeidsdagen var 12 timer. Det gode var at de slapp alt byråkratiet og skjemaveldet etc. De hadde kun ei grønn bok med debet og kredit, det var hele kontoret :-)

Regner med du har fått med deg Erlend Berges nye foto-bok Bedehusland. Har tenkt mye på at vi har gått fra å være Bedehuslandet til å bli Kjøpesenterlan…

Åtte praksiser som undergraver skapelsen av levende nabolag

Publisert hos Kulturverk.com lørdag 15. mars, 2014.


Naturen planlegger intet, den folder seg ut, den utfolder seg. Det er derfor jeg tar avstand fra kreasjonistene, fordi de reduserer skaperverket til en plan og Gud til den store planleggeren, som om Gud var en kopi av Le Corbusier.

Selvorganisering følger livets kode, DNAets kode, hvilket vil si en utfoldelse av skapelsen gjennom sekvenser. For å skape helhet er det avgjørende at disse sekvensene utfolder seg i riktig rekkefølge, Christopher Alexander kaller dette for generative koder. Derfor er selvorganisering det motsatte av kaos, men naturens orden.

I artikkelen “GENERATIVE CODES HAVE EVOLVED FROM PATTERN LANGUAGES, BUT ARE MUCH MORE SOPHISTICATED GENERATING SYSTEMS“, identifiserer Alexander åtte ødeleggende arbeidsmetoder. Siden jeg leste disse første gang har det tynget meg at vi bygger samfunnet vårt gjennom degenerative sekvenser, og på dette viset kveler utfoldelsen av livet.

De følgende eksemplene er alle skadelige:
Konvensjone…

A New Kind of World

By Christopher Alexander.

Published at P2P-Foundation on August 4, 2014.

A world in which we experience, daily, our unity with the universe

A world which is made like nature – and in which we are daily making nature

A world in which the daily process of making, adapting, and deepening is a vital part of our lives

A world in which there is something to believe in – not a religious thing – but a believable vision of God as the unity behind all things which guides us and impels us to act in certain ways. God not conceived of as a construct of any organized religion, but as a fact of nature and its wholeness.

A social and political world which contains (and explicitly provides) the freedom for us to act in this way – something we rarely have today

A world in which we feel the cultural trace of human beings before us who made and loved every part

A world in which we value ourselves according to the beauty of the places we have carved out, and modified, and taken care of, and in which we have woven…

Siste kapittel i Gjøviks byhistorie

I disse dager skrives siste kapittel i Gjøviks byhistorie, hvor Hovdetoppen ender som en Star Wars - dystopi. Politikernes uvett vil ingen ende ta, men nå får de ikke gjort mer ugagn, for det er ikke igjen mer å ødelegge. Denne toppen var Gjøviks siste fred og skanse for å trekke seg tilbake i en stresset hverdag. Med sitt skogkledde nærvær gav det en egen ro å kaste et blikk opp på Hovdetoppen. Dette var ikke bare en flott bytopp, det var byens hellige fjell!
«Jeg har flere ganger appellert til ledende naturvernere om et vern av Norges «identitets-fjell» mot kommersialismens nedhøvling av alle høyder. – Slike som Lars Haltbrekken. Men de er opptatt av oljeutvinning og CO2 og har ikke tid til fjellvern. Men her tas feil: Hav (oljeboring!) og fjell henger ihop i norsk mentalitet. Begge gir vår identitet og skal beskyttes. Appell til begge gir norsk klangbunn, og dermed vilje til vern.» - Sigmund Kvaløy Setreng
Les hos Debatt1.

Mange stygge kapitler har vært skrevet i Gjøviks byhistorie…

Gratulerer til Audun Engh i anledning 70-års dagen!

Vil legge til at jeg og Audun Engh begge har arkitekturfilosofen Christopher Alexander som vårt forbilde, og denne felles beundringen for Alexanders arbeider er årsaken til vår kontakt, hvor vi begge tilhører et større fellesskap rundt Christopher Alexander og hans kosmologi.

I denne sirkelen nyter alle samme autoritet og respekt innad, samme om man er professor, advokat (som Audun) eller avdanket industriarbeider fra Toten. Er man så intelligent at man respekterer Alexanders arbeider, blir man i denne kretsen regnet som et geni uansett karrière, eller mangel på sådan.

***
Audun Engh, som jeg har hatt en del kontakt med de siste årene, fyller 70 år i dag (15. september 2018). Som idealist er det godt å ha en som Audun, da han aldri viser fnugg av utbrenthet. Helt utrolig! Selv Terje Bongard ble jo utbrent til slutt. Audun er liksom laget av et helt annet stoff enn oss vanlige dødelige, som møter veggen både nå og da. Så jeg vil rett og slett, i anledning av dagen, utrope Audun til ko…

Grasharpa

Ljoset spelar i dei grøne enger, lik var ho ei grasharpe, med tonar frå Pris Herren.