Wednesday, April 8, 2015

Ved veiens ende

Så langt har utbygginga av ny Rv. 4 gjennom Viggadalen på Hadeland kommet. Fremskrittet skal fram, og for Fremskrittet ofrer man gjerne Norges beste matjord og flotteste kulturlandskap.

"New map reveals shattering effect of roads on nature"

Se større bilde.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...