Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

Opp Södra Benickebrinken

Kjøkkenhagen kafè ved gamle kirkekretsen skole i Hurdal

Mange projiserer fremmedgjortheten de føler overfor moderniteten

Kommentar av Alexander Viken.
Motløsheten kan man forstå, men det virker som mange innvandringsmotstandere (særlig de som er motivert ut fra formente konspirasjonsteorier omkring Islam) ofte har et lite bevisst forhold til både drivkreftene bak massemigrasjon og hva de egentlig selv ønsker for et samfunn. 

Tror mange projiserer fremmedgjortheten de føler overfor moderniteten, men som de uten videre grunnet materielle godtgjørelser har aksepterte uten motstand, over på massemigrasjon og andre fenomener som kun kommer som konsekvens av modernitetens universalisme – og globalisme.

Den universelle forestillingen slik den presenteres i liberal og nyliberal forstand, er selvsagt ikke mer eller mindre universell enn Islam, med den forskjell at den nyliberale globalismen hevder å stå for et mangfold, den egentlig ikke gjøre. Skanse for skanse vil den liberale revolusjon fortsette å rive ned restene av tradisjonelle livssyn.

Vesten har for lengst oppgitt sitt tradisjonelle senter, og de som g…

Varför byggs så många fula hus?

Lyssna på Michael Diamant, en av Arkitekturupprorets grundare i Godmorgon, världen, SR P1:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6405988

Oransje fryvil

Stokkenes hos Harvest forstår intet

Kommentar her.
Jeg lyttet nettopp til en podcast hos Harvest hvor en Stokkenes mot slutten skisserte såkalte effektivitetsløsninger, altså at vi kan gjøre ting smartere. Dessverre var det ikke noe kommentarfelt, men alle disse som tror vi kan flikke på det bestående og fortsette veksten, gjør meg fullstendig motløs. De forstår ikke hvordan økende entropi virker inn på økonomien, og effektivitetsveksten stoppet dessuten opp på 1990 tallet og har siden vært synkende, og ligger nå på omtrent 1 prosent av BNP, hvilket fjerde graf av Tverberg i følgende artikkel viser:

https://ourfiniteworld.com/2016/03/29/why-we-have-a-wage-inequality-problem/

Det finnes altså ikke fnugg av håp i havet om at vi kan hente ut tilstrekkelige effektivitetsgevinster til å overgå den stigende entropien i det nåværende vekstbaserte paradigmet.

Får vi nå Kristin Clemet som ny direktør for forskningsrådet, blir det kun denne løsningen som blir prioritert, og vi er dømt til å falle ned i en ny sekulær intersyklus. Di…

Fra en diskusjon med Axel Ford om globalisme

Les kommentaren her.
Ja, det er formidable motstandere! Men som jeg sier, jeg er glad vi nå har fått en multipolar verden, og ser dette som et første steg. Og jeg tror nok heller Putin ville ha meg som lagkamerat enn Stoltenberg. Allikevel, jeg er alexandriner, og en verden av likestilte, uavhengige regioner, er det første alexandrinske mønster. Jeg velger å kalle disse regionene for LOMMEREGIONER! Altså er verden hvor vi bor i lommenabolag i lommelandsbyer i lommeregioner, hvor lommedemokratiet er limet som holder det hele sammen! Les hele det første alexandrinske mønster:

1 Independent Regions**

Så jeg er altså globalist, men ikke i en verden hvor det er krigsmakten NATO som holder verdensglobalismen sammen, men en likestilt verden hvor det er de gode kreftene i handikapprinsippet som rår grunnen, gjennom RID-modellen.

Jeg forlater ikke min visjon om en verdensregjering satt sammen av likestilte og likeverdige lommeregioner. Men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, og je…

Markjordbærgele

When We Humans Lived in Community in Nature

Sterling makes periodic references to learning and community and correctly notes that when we humans lived in community in nature, our sources of satisfaction were rich, varied, and consistent with our needs and a right relationship with other humans and the living Earth. Our neural circuits evolved to support learning and life in a living community.

The contrast that Sterling draws between our experience of daily life as participants in Earth’s community of life and our experience of daily existence in the sterile, manufactured, mechanistic, regimented, money-driven setting of consumer society is foundational to a fuller explanation of why we accepted the cultural manipulation and economic restructuring that now threaten our existence. -
David Korten

FEM GODA SVENSKA EXEMPEL PÅ ANPASSAD NYPRODUKTION I TRÄ

Av Edvard Erik Persson.

Hur många svenskar vet idag att Sverige fram till 1960-talet var överfullt med vackra varierade träbyggnader? Ja stadskärnorna i varenda svensk stad norr om Skåne var proppfyllda med träbyggnader i varierade storlekar. Åk till Eksjö, Karlshamn, Hjo eller Nora för att få en bild av hur nästan hela Sverige såg ut en gång i tiden. Den svenska trästaden är idag till största delen blott ett minne.

Nästan varenda svensk stadskärna hade omfattande träkvarter, men under rivningshysterin strök nästan alla träkvarter med. I Göteborg revs i princip alla s.k. landshövdingehus förutom några enstaka i Hagakvarteren. Stadskärnorna i trästäder som Skellefteå, Linköping, Norrköping, Karlskrona, Växjö, Luleå, Umeå, Jönköping, Västerås, Gävle och så vidare nära på förintades. I några svenska städer kan du fortfarande besöka mindre träkvarter som har överlevt, men detta är bara en spillra av vad som en gång fanns.

Här följer fem exempel där gamla träkvarter nyligen har fått ny tr…

OMBYGGNATIONEN AV SERGELS TORG BLEV RIKTIGT BRA

Bregnelys

Lommeregioner

Ross Chapin fant opp lommenabolaget, Terje Bongard InnGruppe-Demokratiet (IGD), som jeg kaller for lommedemokratiet. Jeg oppfant lommelandsbyen, som er et nettverk av lommenabolag. Nylig kom jeg på at et godt navn på det første alexandrinske mønster, det tostjerners "Independent Regions", er lommeregioner! 

Jeg er globalist med positivt fortegn, hvor det regionale knyttes sammen med det globale i et likestilt nettverk. Hvor vi bor i lommelandsbyer vevd sammen av lommenabolag, i en verden knyttet sammen av lommeregioner, hvor hver region sender sin representant til en verdensregjering. Lommedemokratiet er limet som holder det hele sammen!

1 Independent Regions**
By Christopher Alexander.

Metropolitan regions will not come to balance until each one is small and autonomous enough to be an independent sphere of culture.


There are four separate arguments which have led us to this conclusion: 1. The nature and limits of human government. 2. Equity among regions …

Lagdelte samfunn og menneskeofringer

Artikkel her.
Jo mektigere overklassen var, med tydelige klasseskiller, dess mer sannsynlig var det at samfunnet drev med menneskeofring. Forskerne fant ikke denne sammenhengen på øyer med helt flat struktur, men hvis det var en overklasse, ble skillene sterke hvis de også drev med menneskeofring. Forskerne mener også at samfunn som drev med menneskeofring hadde større sjanse til å bli mer lagdelt, og menneskeofringen hjalp med å holde på de eksisterende klasseforskjellene.

De kommer også med en litt dyster konklusjon basert på undersøkelsene, nemlig at ofringen kan ha spilt en viktig rolle i dannelsen av lagdelte samfunn, som de vi lever i nå.Kommentar:
Enda en grunn til å forlate de lagdelte samfunn og entre det ultimate demokrati! En flat struktur slik vi finner det på noen av stillehavsøyene er dessuten bra for kvinner! Terje Bongard skriver: Jeg gjør et forsøk på å beskrive denne
kjønnsulikheten i uttrykk (strategi) i boka: Det handler om ulikheten i
pådrivet på ulike arenaer: …

På tur i Holmstadengen

Tvers gjennom og rett over

Bikes at Sven Vintappares Torg

A Girl Crossing the Street

Holmstadengen en sammarskveld

Walking in Darkness

HATOBJEKT NUMMER ETT

Väldigt många modernistiska arkitekter och kritiker tycker att platsen på bilden är något av det allra värsta och mest störande som har byggts under de senaste åren. - Sid Manning

Inspirerende sommerlesning fra Michel Bauwens!

Michel Bauwens om strategier for å forlate det kapitalistiske markedet! - A note on the post-capitalist strategy of the P2P Foundation:  https://blog.p2pfoundation.net/post-capitalist-strategy-p2p-foundation/2016/07/11 Etter å ha lest Bauwens essay to ganger må jeg si dette virkelig var inspirerende. Særlig er det klargjørende med den overgangen vi må foreta fra den nåværende KAPITAL-STAT-NASJON - modellen over til ALLMENNINGHETEN-ETISK MARKED-STAT - modellen. Merk at i den nye modellen er kapitalens rolle fjernet og statens rolle er som underordnet tjener av allmenningheten og dens allmenninger. Dette er noe vi alle kan delta i ved å forsøke å ikke selge vår arbeidskraft på det kapitalistiske markedet, og så langt mulig ikke å delta som konsumenter på det kapitalistiske markedet. Hva vi evt. skulle ha av inntekter bør vi kanalisere inn i nye, allmenningssentrerte strukturer, hvor produksjonen relokaliseres og kunnskapen frigjøres til en ubegrenset ny kreativitet. Bongards RID-modell b…

VACKER MASSIV NYPRODUKTION I RYSSLAND

Av Edvard Erik Persson.
Allt du ser här är nybyggt.

Det här omfattande projektet är inte det mest kvalitativa, men väldigt humanistiskt. I en för de flesta av oss okänd rysk delrepublik "Mari El" har regionshuvudstaden Josjkar-Ola (tidigare Tsaryovokokshaysk) fått en ny "waterfront". Istället för hiskeliga betongklumpar kan innevånarna nu strosa längs en pastishvariant (ej negativt) av äldre rysk stad. Byggnaderna inhyser utöver bostäder främst institutioner. Omdaningen har varit igång sedan 2007 och är ännu ej färdig.


Geitrams i morgenlys

FÄRGFOTO FRÅN KLARAKVARTERENS FÖRINTELSE

Av Edvard Erik Persson.

Bilden visar Klarakvarteren under rivningarna på 60-talet. Allt ni ser i bilden är idag rivet och ersatt med betong och fula lådor.


I "Arkitekturupproret" presenterar vi vackra alternativ till fyrkantiga lådor. Det nya forumet "Stoppa förfulningen av våra städer" är Arkitekturupprorets komplement. Här avreagerar vi oss mot kulturhistoriska rivningar och allt det fula som byggs. Detta genom att publicera bilder på det som vi vill bekämpa samtidigt som vi kampanjar mot de arkitekter, byggherrar och politiker som står bakom förfulningarna.

RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN FÅR ALDRIG GLÖMMAS Klararivningen var en helt onödig massrivning och det är viktigt att vi aldrig glömmer rivningshysterin. En gång i tiden var alla svenska städer bra mycket vackrare än idag. Detta är en fakta som måste präntas in i nästa generation. Sverige har inte alltid bestått av ful lådmodernism och det är fortfarande inte omöjligt att vända Sveriges Arkitekters rådande arkite…

Look to Baku!

Regn ved Grythengen

Denne sommeren har vi blitt liggende nord for jetstrømmen med påfølgende nordvestavær og hyppige regnbyger. Men også regn kan være vakkert. Vi tilbringer sommeren ved herr Fossemøllens øyensten, og her blir vi fram til AKIS representanter kommer for å hylle Servoglobus med sine maskiner, vår tids store gudinne!
‘Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsda…

User Experience & Design

ARKITEKTER LEVER ALDRIG SOM DE LÄR

Av Edvard Erik Persson. Det ligger en stor del sanning i denna serie som Jan Lööf har ritat. Häromåret gjordes det en undersökning som visade att arkitekter sällan bor i de modernistiska hus de ritar. Istället föredrar de att bosätta sig i äldre pittoreska byggnader. Kändisarkitekten Gert Wingårdh är kanske det mest kända exemplet.

Varför lever inte arkitekterna som de lär? Inser de kanske innerst inne att lådor är tråkiga?

SVERIGES VACKRASTE NYPRODUKTION?

Av Edvard Erik Persson.


Det påstod branschorganisationen "Sveriges Arkitekter" häromåret.

GÅ MED I VÅR NYA SIDOGRUPP Gå med i Arkitekturupprorets nya sidogrupp ”Stoppa förfulningen av våra städer" här: https://www.facebook.com/groups/saynotouglyarchitecture/

VARFÖR TVÅ GRUPPER? I "Arkitekturupproret" presenterar vi vackra alternativ till fyrkantiga lådor. Det nya forumet "Stoppa förfulningen av våra städer" är Arkitekturupprorets komplement. Här avreagerar vi oss mot kulturhistoriska rivningar och allt det fula som byggs. Detta genom att publicera bilder på det som vi vill bekämpa samtidigt som vi kampanjar mot de arkitekter, byggherrar och politiker som står bakom förfulningarna.

KEJSARENS NYA KLÄDER? Världskulturmuséet i Göteborg prisades för några år sedan. Kasper Salin-priset är ett svenskt arkitekturpris som varje år delas ut till den byggnad som branschorganisationen Sveriges Arkitekter anser vara Sveriges vackraste nyproduktion. Det är i samba…

Liljer ved Gryteengen