Wednesday, May 31, 2017

Gravmonument over en grendekultur

Da vi ankom Grythengen lørdag fikk vi bakoversveis, og min kone lurte på hva i all verden dette var for noe? Noe så stygt som dette pumpehuset! Men ikke nok med at det ruver langt mer enn hva jeg forestilte meg, det harmonerer heller ikke med de andre bygningene på tunet, og blir slik et evig uromoment. Eller et evig gravmonument vil jeg heller si, hvilket jeg også har sagt, da jeg vel ante hvordan det hele kom til å bli.

Gravsteinsmonument fra Helvete!

Jeg hadde håpet det kunne gått å rette på dette, men det ser ut til at løpet er kjørt. Tro hva det er som gjør at man ikke kan vri pumpehuset ca. 15 grader? Eller er det bare vrangskap? Jeg krever et meget godt svar fra sjef i Teknisk etat på dette spørsmålet. Blir det ikke plass hvis man vrir pumpehuset 15 grader, får man heller bestille et nytt, bredere pumpehus.

Min mening var at man skulle plassert pumpehuset på nedsiden av krysset, hvilket jeg gav klart uttrykk for.

Hadde man lagt pumpehuset på nedsida av krysset, ville det vært langt mindre strukturødeleggende. Min kone forstod dette med det samme. Kvinnelig intuisjon tar aldri feil!

Nedenfor følger min siste kommunikasjon med kommunen:

Hei!

Pumpehuset må plasseres slik at det blir en del av tunet på Grythengen. Det ble liggende høyere i terrenget enn jeg regnet med, slik at det synes godt oppe på tunet, og når det ikke ligger parallelt med de andre bygningene på Grythengen, særlig stabburet, brytes tunfølelsen. At pumpehuset skulle bygge opp under tunet var en forutsetning, men når det står på skrått ifht. de andre bygningene, reduseres tvert imot tunfølelsen. Tunrommet mister slik verdi og opplevelsen av positivt rom.

Løfteplankene sitter fremdeles på pumpehuset, jeg ber om at disse ikke skrus av før pumpehuset har fått rett plassering parallelt med stabburet. Man bør ta med skikkelig landmålerutstyr, slik at det blir riktig.

Det beste ville være hvis man fikk rettet opp dette til grendevandringen onsdag 31. mai kl 18:00.

Ps! Ser at jeg skrev i kontrakt at pumpehus plasseres langsetter vegen. Hva jeg burde ha skrevet er at det plasseres parallelt med stabburet. Egentlig var det dette jeg tenkte.

Mvh,
Øyvind Holmstad

Beklager dette kommer for sent. Pumpestasjonen er bygget for å stå langs vegen. - ØTK

Jeg vil på det sterkeste be dere vurdere om det ikke er mulig å legge pumpehuset parallelt med stabburet og de andre bygningene på Grythengen. Min kone reagerte voldsomt da hun så pumpehuset da vi ankom lørdag, det ruver langt mer enn vi forestilte oss, og at det ikke harmonerer med plasseringen av de andre bygningene på tunet, gjør det til et uromoment. Pumpehuset ligger parallelt med vegen nedenfor, men hadde man plassert det langsetter vegen slik den går videre oppover, ville det harmonert med bygningene på tunet.

Jeg synes virkelig synd på min far, som nå har investert såpass mye i å gjøre det fint igjen på Grythengen. Pumpehuset ble så stygt og strukturødeleggende at jeg kjenner på en sterk avsky. Det ble i sannhet som et gravmonument over en storslagen grendekultur og herr Fossemøllens øyensten.

Det er nå klart at pumpehuset skulle ligget på nedsiden av krysset, min kone foreslo dette med det samme, uten at jeg hadde nevnt det for henne. Å plassere noe slikt like ved husene oppfattet hun som fullstendig respektløst.

Selv anså jeg det som opplagt at man plasserte pumpehuset slik at det harmonerte med de andre bygningene på tunet.

Derfor vil jeg på det sterkeste be dere gå gjennom alle muligheter for å rette opp igjen denne fadesen. Dere kan gjerne forholde dere til dette på et teknisk nivå, men med min kones sterke følelsesutbrudd er jeg ikke i tvil om at man her har gjort et meget strukturødeleggende inngrep. Pumpehuset ble langt mer dominerende enn hva jeg kunne forestille meg!

Øyvind Holmstad
Fra låve til pumpehus

"Ved plasseringen av pumpehuset nedenfor den gamle brønnen vil dette framstå som et seiersmonument over den unike rurale kulturen som rådde i grenda mi. Hver dag skal jeg bli minnet om den suburbane kulturens seier over den rurale kulturen jeg høyakter, når jeg svinger opp til Grythengen."

Her hviler en særegen grendekultur, som nådde sitt høydepunkt under de rurale gigantene og husmannssønnene ved de to engene etter Kronborgsætergrenda, Totenåsens apostel Magnus Johansen Dahl og hans trofaste disippel ved Grythengen. Jeg, den siste fossemølling, rekker dere ikke opp til anklene. Deres kultur, den rurale, er tråkket ned i søla og overtatt av en subeksurban, amerikansk søppelkultur. De subeksurbanes drøm ble mitt mareritt. Jeg håper vår store far i Himmelen skjermer dere for hva det har blitt av grenda deres og engene deres, hvis ikke vet jeg at dere bøyer deres hoder i skam, og forstår at jeg og mine etterkommere ikke kan leve med denne skammen. Måtte dere be sammen med meg om at vår Gud sender skjøgen Servoglobus ned i Helvetets dyp og knuser ethvert bein i hennes kropp, skjelettet AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system) som holder henne oppreist.

Hvordan er det mulig å plassere pumpehuset slik at det ikke harmonerer med de andre bygningene oppe på tunet? For meg var dette opplagt. Slik går det når en teknokrat uten følelser for stedet plotter noe ned på et papir langt bortefra. Uten respekt for stedets helhet!

WHOLENESS: THE FOUNDATION OF A LIVING NEIGHBORHOOD


Kronborgsætergrenda er nå død som et levende nabolag. Hva som kanskje var Norges fremste grendekultur er utslettet.

Toten har ingen rett til å kalle seg Totscana.

These practices are essential to creating a living neighborhood:

 • As far as possible, try to become aware, intuitively, of the deep structure on your site.
 • Act in sympathy for your own instinct about the deep structure that you can sense is there.
 • Do not play with words when it comes to judging this. Be true to the feelings you carry inside of you, and do your best to protect the earth.
 • Try your best to make a new thing which, as far as possible, reflects, respects, and honors what is there already.
Dette pumpehuset med sin plassering reflekterer, respekterer og ærer intet! Praksisene til teknokratene er en dyrking av en dødskult. Dødskulten til vår teknologisk-industrielle sivilisasjon.

Byråkratene i Østre Toten kommune er for å si det rett ut elendige PLASSMAKERE. Ved å ødelegge Grythengen som velkomstsportal for grenda til Totenåsens apostel, har de RASERT Kronborgsætergrenda til evig tid!

It is a place which brings the desire to live and to taste life, out in each person who lives there. This is not a casual comment, but a fundamental yardstick which is to be used, throughout, to measure the way each decision is made, each garden laid out, each doorway shaped with loving care by the people who live there. We mean it seriously, and we hope that you will mean it seriously, too, and will take the steps to make it happen. - Christopher Alexander

Samme sted i fjor sommer. Favorittutsikts-plassen til herr Fossemøllens sønne-sønne sønnesønns datter. Hun skulle vært den stolte bærer av herr Fossemøllens øyensten. Nå er smykket revet av henne og tråkket ned i søla.

Monday, May 29, 2017

WHOLENESS: THE FOUNDATION OF A LIVING NEIGHBORHOOD


By Christopher Alexander. Original text here.

Published at P2P-Foundation on 13th December 2014.
 • EVERY ACT IS TAKEN IN THE CONTEXT OF SOME WHOLENESS
 • The wholeness exists to begin with as a structure in the land and in the surrounding built environment
 • The act which is taken must try to extend and enhance that wholeness
 • There is then a new wholeness in that place
 • The next act must then do its best to extend that second wholeness
 • This is true for a neighborhood
 • It is true for an extension to an existing neighborhood
 • And it is true for every individual building, window, door, and garden, within that neighborhood
 • For life to occur, EVERYTHING is governed by the wholeness from which it came
At any given moment, in any part of the world, there is a deep wholeness that exists there. This is the structure of the whole: the largest and deepest physical configuration that is present there. It can be felt and seen.
The most fundamental way to treat the land – whether it is an open field, an existing village, or a street in town – is to respect what is there, protect it, continue it, and make it better. Heal it. Make it more whole. The great towns and villages have always been built this way, and it is this process which gave them beauty. The deep seeds of structure run through the place in its geometry, its colors, its smells and its sounds. It takes skill to preserve and extend these. It requires loving attention to what is there.
It means that the new should always grow out of respect for what is there now, and what was there before.
The most fundamental rule, to be followed always, is that we must do our best to leave this structure intact. This does not mean we must do nothing there. It means that we should honor and respect the structure that exists, and try to preserve this deep physical configuration in whatever new things we do. The new should always grow out of respect for what is there now, and what was there before. We must act out of the knowledge that if we violate the deep structure, we will not only violate the place. We will, at a profound level, also damage our own feelings and our own sensibilities.
It is this wholeness – the basic structure of the place – that matters most. In the monastery of Thyangboche, on the lower slopes of Everest, (shown above) the angles are chosen to reflect the angles of the mountains; the overhanging roofs enter into the wholeness which is there; the blood red walls, for some reason that is not entirely clear, support the wholeness; the walls are made of rocks which come from that place. The white stripe on the building wall reflects the snow; the snow lying on the shallow roofs stays there, and makes a blanket just as the snow does on the mountain’s hanging slopes. That monastery became part of Everest, and it continues the wholeness and the structure of the mountains which surround it.
Equally, in a village, a corner store with two tables on the sidewalk, the whole of which forms the corner, also, in turn, forms a larger center in the neighborhood. Both small and large details about the place make it so. This is an example of what must be preserved, protected, and extended. You cannot extend it simply by making it larger – only by honoring it and respecting what is there. This means making sure that the larger structure that ripples out from the two tables on the sidewalk is extended and strengthened by whatever other things are built in the nearby areas.
The unfoldings on this website guide you in the process of envisioning, diagnosing, planning and building on your physical site, always with the purpose of extending wholeness — the basis of a living neighborhood.

These practices are essential to creating a living neighborhood:

 • As far as possible, try to become aware, intuitively, of the deep structure on your site.
 • Act in sympathy for your own instinct about the deep structure that you can sense is there.
 • Do not play with words when it comes to judging this. Be true to the feelings you carry inside of you, and do your best to protect the earth.
 • Try your best to make a new thing which, as far as possible, reflects, respects, and honors what is there already.

Feeling Must be the Clue to Wholeness

Published at P2P-Foundation here.
Here is another example of the way feeling must be the clue to wholeness, when we seek to make something alive. I once had an interesting discussion with Sim Can der Ryn. He was arguing that feeling is not enough. In his view it was too vague, too emotional. For instance, he said: “In making a sustainable fishpond which works, you just have to concentrate on the facts about fish life, water, plants, and so on, ecological facts about a healthy pond.“

I told him: “It is true that these ecological facts are a necessary part of our knowledge, our understanding of how to make a pond. And it is true that many of us know too little about what it requires to make the world sustainable, harmonious in its biological and chemical detail, and so on. But suppose, indeed, that we are trying to build a fishpond. The facts about the ecology of the pond – no matter how detailed by themselves – will not tell us how to make that pond good. Even if we have theories and facts about sustainability, edge plants, fish, breeding, water temperature, types of weed, types of insect, and so on – even with all of this we will not succeed in making the pond have life unless we also have a clear inner feeling – a subliminal perception, and awareness, and anticipation – of what life in that pond will be like.” That means we must have a dim awareness within us, of what a pond with life is like, as a whole and in its feeling. 
Image: Rronenow
If we do have that feeling of life clear (for the fishpond), we can then use it to guide us. It will help us move towards a pond which does have life. But if we do not have such a feeling clear in us, no amount of knowledge about ecology and sustainability will get us to a pond that has life in the sense I am discussing.

We shall just be left scrambling mentally, churning about, marshaling our facts, making experiments perhaps – but still not clarified by an inner vision which tells us what to do. Building the pond, stocking it, putting weeds in it, placing bushes around it, we need to be guided by an inner vision of good life in this pond. We must have a feeling, in us, which will reliably tell us when we are going in the right direction, and when we are going in the wrong direction.

It is ultimately this inner feeling, this inner vision of feeling, which is our reliable (and necessary) guide. In short, we must be able to imagine the pond – not as a copy of another pond, or with detailed factual vision about dimension, depth, plants. We must be able to summon up, inside us, an inner sensation of the feeling of a healthy pond, which makes us remember or create the kind of feeling which a good fishpond has: the slow movement of the fish, the edge, the light on the water, the kind of things that may be present at the edge – all this, not in biological or architectural detail – but as a morphological feeling which allows me, in my inner eye, with my eyes closed, to remember, breathe, the kind of soft and subtle feeling of life which such a fishpond requires. It is that vision of feeling which, above all, must guide me. - The Process of Creating Life, by Christopher Alexander, page 375-376

Anti-Feeling

Everyone has common sense. Intelligent people, however, have a tendency to overapply their analytical and logical reasoning abilities derived from their general intelligence incorrectly to such evolutionarily familiar domains and as a result get things wrong. In other words, liberals and other intelligent people lack common sense, because their general intelligence overrides it. They think in situations where they are supposed to feel. In evolutionarily familiar domains such as interpersonal relationships, feeling usually leads to correct solutions whereas thinking does not. - Satoshi Kanazawa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...