Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

Regelverk for oppsetting av platting/terrasse/veranda/balkong og levegg

Les hele veilederen her.

Unntatt søknadspliktOppsetting av platting/terrasse (inntil 50 m²) som i det vesentlige ligger på terreng, men at overkant ikke på noe sted er høyere enn 0,5 meter over terreng (frittliggende eller festet til huset), unntar kommunen fra søknadsplikt, i medhold av pbl § 20-3 bokstav f). Tiltaket kan plasseres inntil 2 meter fra nabogrense. Åpent rekkverk inntil 80 cm kan settes opp på den delen av plattingen/utegulvet som ligger mer enn 4 meter fra nabogrensen. Utegulv som ikke noe sted ligger mer enn ca. 20 cm over terreng likestilles med hellelagt utegulv og skal ikke søknadsbehandles. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.Vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er også unntatt søknadsplikt.
Fra veilederen: Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart av et tiltak, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt. Relatert:
Slik bygger du terrasse