Skip to main content

Regelverk for oppsetting av platting/terrasse/veranda/balkong og levegg

Les hele veilederen her.

Unntatt søknadsplikt

  • Oppsetting av platting/terrasse (inntil 50 m²) som i det vesentlige ligger på terreng, men at overkant ikke på noe sted er høyere enn 0,5 meter over terreng (frittliggende eller festet til huset), unntar kommunen fra søknadsplikt, i medhold av pbl § 20-3 bokstav f). Tiltaket kan plasseres inntil 2 meter fra nabogrense. 
  • Åpent rekkverk inntil 80 cm kan settes opp på den delen av plattingen/utegulvet som ligger mer enn 4 meter fra nabogrensen. 
  • Utegulv som ikke noe sted ligger mer enn ca. 20 cm over terreng likestilles med hellelagt utegulv og skal ikke søknadsbehandles. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser.
  • Vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er også unntatt søknadsplikt.
Platting med levegg satt opp helt inne i grensehjørnet, uten hverken å søke eller å informere naboer først

Fra veilederen:
Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart av et tiltak, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?