Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Våre utfordringer

En god artikkel som gir oss et innblikk i omfanget av utfordringene vi må takle som menneskehet:

We're Not Going To Make It... (Without Real Sacrifice)
«He and a colleague argue in the journal Energy Policy that during each hour of every day 3.7 million barrels of oil are pumped from wells; 932,000 tons of coal are dug; 395 million cubic metres of natural gas are piped from the ground; and 4.1 million tons of CO2 is released into the atmosphere.

In that same hour, another 9,300 people are added to the global population. By 2100, the world will be home to 11 billion of us.

“It would require rates of change in our energy infrastructure and energy mix that have never happened in world history and that are extremely unlikely to be achieved,” he says.

“So the question becomes, how will they be fed and housed and what will be their energy source? Currently 1.2 billion people in the world do not have access to electricity, and there are plans to try to get them on the grid. The numbers y…

Nikos A. Salingaros on Pattern Language and Form Language

Hva er en delingsøkonomi?

Kommentar her.

Å kalle parasitter som Uber, Airbnb etc. som eksempler på en delingsøkonomi er uverdig og stygt, da en delingsøkonomi springer ut av og reinvesterer i allmenningene:
Michel Bauwens and I shared an onstage conversation about “open cooperativism,” and especially the new efforts to devise “platform cooperativist” models to challenge Uber, Airbnb and other “death star” platforms that exploit social communities without reinvesting in them or sharing the benefits.http://bollier.org/blog/city-c...

Her er en god rapport om delingsøkonomien: http://www.localgovsharingecon...

Michel Bauwens, som er verdens fremste ekspert på delingsøkonomi, har nedtegnet delingsøkonomiens 10 bud. Uber, Airbnb og annet som ikke innretter seg etter de 10 bud, kan man ikke og skal man ikke kalle en delingsøkonomi!

- Ten Commandments of Peer Production and Commons Economics:http://p2pfoundation.net/Ten_C...

Velferdsstaten har ingen framtid, til det er det altfor mye entropi i verdensøkonomien, i form …

A Cup of Coffee for Kunstler

Comment here.


Kunstler is the BEST man describing how things have gone and are going, while Tverberg is the best one describing how things are likely to go.
So it is clear that if the industrial system were once thoroughly broken down, refrigeration technology would quickly be lost. The same is true of other organization-dependent technology. And once this technology had been lost for a generation or so it would take centuries to rebuild it, just as it took centuries to build it the first time around. Surviving technical books would be few and scattered. An industrial society, if built from scratch without outside help, can only be built in a series of stages: You need tools to make tools to make tools to make tools…. A long process of economic development and progress in social organization is required. And, even in the absence of an ideology opposed to technology, there is no reason to believe that anyone would be interested in rebuilding industrial society. The enthusiasm for “prog…

Gail Tverberg about Multiculturalism

There is a difference between when there are plenty of resources for everyone and when there are not. When there are plenty of resources, it is easy to be generous. Race relations can easily be good; no one worries much about ethnic differences. There is plenty for everyone.

Once we start encountering scarcity–perhaps not enough jobs, or not enough good jobs, then there is much more of a tendency of in-groups to fight against out-groups. It is easy for someone to stir up hatred against some group that is for some reason not to be liked. This can be done by stories fostering baseless aggression. I think this is the problem we are running into now. There no longer seems to be enough to go around. - Gail Tverberg

David Cameron: Tear down failed social housing estates

I just received the following tip from Audun Engh:
Prime Minister David Cameron on the social problems caused by modernist planning ideology: - "you’re often confronted by concrete slabs as if dropped from on high, brutal high-rise towers and linked walkways that become a gift to criminals and drug dealers.These places actually design in crime, rather than out. So I can announce today: we’re going to tear them down."

Stories

In principle, all stories are true and some of them really happened. Stories are kernels of truth passed on in colorful ways that help us understand the truths they contain. Most of us relate to stories much better than we relate to facts and figures. It's not so important that a story really happened but how is the story like my story, like our story? What truth does the story contain about human experience, about our nature?

Practical Tip: Make time in your group for story telling - within meetings, before and after meetings, while sharing food. Read and hear stories of other like groups, other like people. Pass on stories that ring true for you.

It is by telling and hearing stories that we come to understanding. It is by understanding that we come to good group decisions.

PS: Like most principles among these pages, I didn't make this one up. I heard it somewhere, added a little color, and passed it on. - Craig Freshley

Løpere som ikoner?

Kommentar her.
Tro om ikke løpere kan sammenlignes med ikoner? Som vi vet styrkes graden av levende struktur med de 15 transformasjonene, og Alexander har benyttet mye tid på å utlede disse fra gamle tepper.

- Foreshadowing of 21st Century Art: The Color and Geometry of Very Early Turkish Carpets:

http://www.amazon.com/Foreshadowing-21st-Century-Art-Geometry/dp/B000OJWCTO/ref=asap_bc?ie=UTF8

Du har kanskje fått med deg professor Bin Jiangs nye "beautymeter":

https://www.researchgate.net/publication/272159333_Wholeness_as_a_Hierarchical_Graph_to_Capture_the_Nature_of_Space

Meningen er ikke at alt skal fylles med så mye levende struktur som mulig, dette bør forbeholdes hellige steder eller kunst, hvor man ønsker å komme særlig nær Gud eller "the I". Alexander mener at der hvor de 15 transformasjonene materialiserer seg i sterk grad møter vi "the I" og blir del av dette. Løpere kan således være et medium for denne kontakten med "the I", på samme vis …

Dette nyrike ”oljegliset”

Kommentar her.
Det var med sorg jeg i sin tid så ”När Domus kom till stan” på SVT, og denne dokumentaren var vel en av grunnene til at jeg våknet og begynte å se hvordan vi har ødelagt våre omgivelser. Dokumentaren ligger på YouTube for de som ikke har sett den, og jeg har samlet alle episodene her:

http://permaliv.blogspot.no/2012/05/nar-domus-kom-till-stan.html

Det samme skjedde forøvrig i Norge, hvor man bl.a. rev hele den gamle sentrumskjernen i Hamar, byen på østsiden av Mjøsa. De gamle gråter fortsatt over denne ugjerningen. Heldigvis var Norge fattigere enn Sverige på 1960-tallet, og noen byer hadde rett og slett ikke råd til å rive det gamle for å bygge nytt. Dette gjelder bl.a. Halden og Ålesund (jugendbyen). Men mye forferdelig har skjedd i Norge seinere, som en følge av oljerikdommen. Det bør være nok å nevne Barcode i Bjørvika, dette nyrike ”oljegliset” som møter alle som ankommer Oslo sjøveien.

Det er på høy tid at vi erstatter Gud med inngruppa!

Kommentar her.
Ja, Norge har vært en lutheransk tillitsnasjon, hvor vi har sett oss sett av Gud, den store dommeren. Dette henger nok noe igjen, men ettersom velferdsstaten ikke har noen framtid og vi oppslukes av den globale konsumkulturen og multikulturalisme, forsvinner den lutherske tilliten raskt: http://www.kulturverk.com/2016/03/14/menneskelighet-og-umenneskelighet-i-folkevandringstiden/

Ærlighet forutsetter at vi blir sett! Terje Bongard er krystallklar på dette i sin bok "Det biologiske mennesket-individer og samfunn i lys av evolusjon": http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5347209

Skal vi fortsette å ha et ærlig samfunn uten korrupsjon, er det derfor på høy tid at vi erstatter Gud med inngruppa! Hvor man blir "sett" av inngruppa istedenfor av Gud!

Lytt til den paradigmatiske samtalen med Norges ledende menneskelige atferdsøkolog, Terje Bongard, hos Levevei!

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://w…

Solnedgang over Les Salinas

Genier er skoletapere

Skummelt å tenke på at landet styres av skolevinnere, hvilket vil si de mest konforme og minst kreative mennesker som tenkes kan. Med denne typen personligheter i utøvende maktposisjoner er det ikke rart at vi mangler den evnen til nytenkning som skal til for å redde den industrielle sivilisasjon fra kollaps. Gail Tverberg og Terje Bongard er hederlige unntak!
Personlighetskrise i forelesningssalen
Det alvorligste – skal vi tro undersøkelsen – er likevel ikke hvor få det er på Ås som ligner på Jobs og Einstein og Mandela. Det er karakterene til de som ligner på dem.

De fikk dårligere karakterer enn de regelbundne og pliktoppfyllende i fagene matematikk, økonomi, kjemi, ledelses- og organisasjonspsykologi og filosofi.

Alt dette er fag med et innslag av matematikk.

– Alle de ni fagene vi her undersøkte favoriserer tydeligvis de som bygger kunnskapen sin opp trinnvis med jevn arbeidsdisiplin, sier Helge Brovold til forskning.no.

Brovold er psykolog og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for…

Stockholm City Hall

Handikapprinsippet er den drivende årsak bak alt som skjer mellom mennesker

Kommentar her. "Luther mener at Gud er den drivende årsak i alt som skjer, godt og ondt. Han er allmektig." I dag kan vi vel si at handikapprinsippet er den drivende årsak bak alt som skjer mellom mennesker, godt og ondt, slik dette er beskrevet i Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket". Amotz Zahavi kan ses som en parallel til Luther, da han reformerte evolusjonsteorien med sin tese om handikapprinsippet i 1975. Dette ut fra sitt 40-årige studium av den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen. Igjen ser vi at frelsen kommer fra det hellige land. Det er nå mulig å organisere menneskesamfunn slik at vi kan tøyle vår nedarvede ondskap, eller arvesynden om man vil:   - Med hovudet i Riftdalen – frå olje veks ingenting

Three Girls at Mårten Trotzigs gränd

Ingen opplever Gamla Stan i Stockholm som knugende!

Av Audun Engh.
Millioner av mennesker må de kommende tiårene skaffes boliger, og utbyggingen må hovedsakelig skje i byer med høy utnyttelse, hvis vi skal redde natur- og landbruksområder. Etter min vurdering tilbyr den klassiske europeiske byen gode modeller for å oppføre nye, humane byområder. Det sentrale Paris, der det nesten ikke finner bygninger over 7 etasjer, har omtrent like stor tetthet som Hong Kong og Manhatten. Svært få klager over at Paris er for massivt utbygd. Nøkkelen ligger i hvordan bebyggelsen utformes. Dessuten er det slik at folk trives med større tetthet hvis arkitekturen er i samsvar med deres estetiske behov. Ingen opplever Gamla Stan i Stockholm som knugende, selv om tettheten er ekstremt høy. Det er de fleste steder ulovlig å bygge så tett som Gamle Stan idag. Se bildet. Årsaken til bydelens attraktivitet er åpenbart at bebyggelsen er variert og vakker. Den er i menneskelig skala og oppført i naturlige materialer. Velger man velprøvd, tradisjonsbasert arkitek…

A Tour of Ancient Rome in 320 CE

Rome Reborn 2.2: A Tour of Ancient Rome in 320 CE from Bernard Frischer on Vimeo.
This video presents a fly-through of the latest version of Rome Reborn (2.2). The new version incorporates some new content (including the Pantheon) and for the first time includes animations.

Rome Reborn is an international initiative to create a 3D digital model of the ancient city as it might have appeared in A.D. 320. For more about the project, please see: romereborn.virginia.edu.

If You Don’t Warn The People, Their Blood Could Be On Your Hands

Original text by Michael Snyder here.


Why are so few voices warning the people about what is coming? We stand at the door of a period of distress that will be unlike anything that any of us have ever known before. And even though the signs are all around us, very few individuals appear to be willing to stand up and sound the alarm. Instead, there seems to be a large number of people that are quite eager to criticize the watchmen. Earlier today, I was having a conversation with a very prominent voice in the alternative media, and we were reflecting on this. There are so many individuals out there that love to shoot arrows at those that are sounding the alarm, and yet they are doing so little to make a difference themselves.

It is easy to sit back on your sofa munching on potato chips as the world around you goes to hell, and it is easy to criticize those that have chosen to have the courage to stand up and warn the people.

But it is not easy to stand up and say the hard things that nee…

Økolandsbyen er den beste arenaen for ekte kvinnelig frigjøring!

Kommentar her.

Økolandsbyen er den beste arenaen for ekte kvinnelig frigjøring! «Det trengs en landsby for å oppdra et barn» er et gammelt afrikansk ordtak. Med landsbyen i ryggen trenger man heller ikke hushjelp. I tillegg til at husene blir så forbannet store hvis man ikke underkastes de gode handikappkreftene, som trives i en landsbysetting.

– Sick Suburban «Homes» are Increasing while Income is Decreasing: http://permaliv.blogspot.no/2015/11/sick-suburban-homes-are-increasing.html

Vi kan aldri få ekte kvinnefrigjøring i syke suburber. Syke McMansioner i suburbia kan ikke eksistere uten hushjelper. Økolandsbybevegelsen oppsto delvis som en grein av dansk feminisme på 70-tallet, som et ønske om at familier og kvinner kunne avhjelpe hverandre med barnepass, matlaging etc. Grunnen til at vi fremdeles har kun en dysfunksjonell økolandsby i Norge, er at landsbyen forener mennesker, og dette er ikke i kapitalistenes interesse. Som Douglas Rushkoff formulerer det:
DR: Fra 1920-tallet til 197…

Hvorfor Trump vinner

Kommentar her.
Trump er en mester i å identifisere seg med "the wage class", og det er derfor han vinner. Hatet til "the salary class" er stort, og Trump utnytter dette til sin fordel med kirurgisk presisjon:
The man is brilliant. I mean that without the smallest trace of mockery. He’s figured out that the most effective way to get the wage class to rally to his banner is to get himself attacked, with the usual sort of shrill mockery, by the salary class. The man’s worth several billion dollars—do you really think he can’t afford to get the kind of hairstyle that the salary class finds acceptable? Of course he can; he’s deliberately chosen otherwise, because he knows that every time some privileged buffoon in the media or on the internet trots out another round of insults directed at his failure to conform to salary class ideas of fashion, another hundred thousand wage class voters recall the endless sneering putdowns they’ve experienced from the salary class and t…

Skal vi beholde "velferdsstaten" må vi innføre en demokratisk økonomi

Les den matnyttige diskusjonstråden kommentaren er hentet fra her.

Min absolutte overbevisning er at skal vi beholde velferdsstaten må vi innføre en demokratisk økonomi med demokratiske markeder! I en verden som er på full fart inn i den ene verdensveggen etter den andre, ser jeg ingen annen mulighet. Det at lavstatusarbeidere stadig tynes for lønninger er meget alvorlig, og er som å gi full gass inn i den første og alvorligste av verdensveggene, «affordability»-veggen.


Steigan har i flere artikler gjort det klart at vårt politiske demokrati har blitt til en vits og et skuebrødsdemokrati. Jeg har over hodet ingen tro på det politiske demokratiet i en verden som stadig blir fattigere og overflømmes av økologiske kriser. Det politiske demokratiet kan kun overleve under de kapitalistiske markedene så lenge det finnes rom for vekst. Det gjør det ikke lenger.

Som jeg skrev det i en annen kommentar hos bloggeren Eivind Berge i formiddag:
«Det idiotiske med vårt økonomiske system er at det f…

Bygg resiliens med gamle storferaser

Original kommentar her.


Ja Christopher, vi har fremdeles igjen gamle storferaser, men ikke mye å bygge på etter en kollaps. Ser i en NRK-artikkel at det i sin tid var opp mot 60000 av vestlandsk fjordfe, mens det i dag kun er igjen 400-500 individer. Hvor mange år vil det da ikke ta før man får tilbake en god bestand? Sannsynligvis blir disse siste vestlandske fjordfeene raskt fortært ved kollapsen, og vi står igjen med kun NRF-fe.
"Den vanlegaste ku-rasen i landet i dag er Norsk raudt fe (NRF). Vestlands fjordfe er litt mindre enn NRF-kua og er ikkje fullt så kresen i matvegen.

Berntsen meiner det er viktig å ta vare på ur-kua.

– Det er ei lita og nøysam ku som er utruleg flink til å utnytta beiteressursane me har i landet vårt, særleg utmarksbeite. Desse et ting vanlege kyr ikkje vil ha, seier han." "Leiar i Laget for Vestlandsk fjordfe, Nils S. Drabløs, seier dette ikkje er enkelt å ta var på Vestlandsk fjordfe.

– Det er mindre kjøt og mindre mjølk i denne kua. Slik …

The Growth Trap

The growth trap is the assumption of business that growth and health are the same thing – and I understand how they got back that way – that when you have a debt-based monetary system it has to pay back to the central banks more than was borrowed and that requires growth. So if you have a currency that requires growth in order to have value you’re going to have all these businesses biased towards growth rather than everything else. - Douglas Rushkoff

Vi høysensitive og vindmølleparker

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.


Det er helt klart at de som i utgangspunktet er mest skeptiske til vindmølleparker, er de høysensitive, som utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. De lider mest over ødeleggelsen av landskapet og av den etterfølgende støyen. Hos høysensitive oppfattes inntrykk opptil 5 ganger sterkere enn hos resten av befolkningen!

Lær mer om høysensivitet: http://www.hsperson.no/:/hsp/:...

En informativ pdf: http://www.hsperson.no/minorg/...

Med den nye forskningen til økofilosofen Andreas Weber håper jeg synet på vårt forhold til våre omgivelser kan få en renessanse! Det er den følte verden som er den ekte! Hans utrolig viktige tanker og oppdagelser er endelig utgitt i engelsk språkdrakt, vi får tro hans funn også snart utgis på norsk. Les omtalen av Webers nye bok.

- Andreas Weber’s “Biology of Wonder”: Aliveness as a Force of Evolution and the Commons: http://bollier.org/blog/andrea...

Fra anmeldelsen:
Future historians will look back on this book a…

Hvor langt står ikke World Economic Forum fra dypøkologen Sigmund Kvaløy Setreng!

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.

Hvor langt står ikke World Economic Forum fra dypøkologen Sigmund Kvaløy Setreng!
Et grunnleggende behov hos mennesket er altså behovet for å vokse opp i en kulturtradisjon som det kan kalle sin egen, slik at det kan oppnå en identitet – uten identitet, intet helt menneske og ingen menneskelig frihet. En identitetsgivende kultur er en frukt av et nært, egenartet og langvarig samspill med et spesielt sted og med særegne naturvilkår. Identitet er også forutsetningen for sam-funn og for folke-styre, for disse krever individer som tar ordet og som kan bidra med noe eget. – Setreng Det globale mennesket er det identitetsløse mennesket!

Vil også ta med en oppsummering av filosofien til poeten Wendell Berry:
Her ser vi den radikale natur i Berrys visjon. Hele vår økonomi, vår kultur og vårt arbeid, fritid og hjem, er bygget rundt ideen om enkel mobilitet og oppløsningen av ulike aspekter av våre liv. Vi bor ett sted, arbeider en annen plass, han…