Monday, June 13, 2016

Handikapprinsippet er den drivende årsak bak alt som skjer mellom mennesker

Kommentar her.
"Luther mener at Gud er den drivende årsak i alt som skjer, godt og ondt. Han er allmektig."
I dag kan vi vel si at handikapprinsippet er den drivende årsak bak alt som skjer mellom mennesker, godt og ondt, slik dette er beskrevet i Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket". Amotz Zahavi kan ses som en parallel til Luther, da han reformerte evolusjonsteorien med sin tese om handikapprinsippet i 1975. Dette ut fra sitt 40-årige studium av den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen. Igjen ser vi at frelsen kommer fra det hellige land. Det er nå mulig å organisere menneskesamfunn slik at vi kan tøyle vår nedarvede ondskap, eller arvesynden om man vil:  
Med hovudet i Riftdalen – frå olje veks ingenting
Terje Bongard, vår tids viktigste filosof. Den første som skaper et helhetlig samfunnssyn basert på reformatoren Amotz Zahavis tese om handikapprinsippet.

For egen del er jeg stolt av å være en nær disippel av Norges fremste tenker!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...