Saturday, June 18, 2016

Det er på høy tid at vi erstatter Gud med inngruppa!

Kommentar her.
Ja, Norge har vært en lutheransk tillitsnasjon, hvor vi har sett oss sett av Gud, den store dommeren. Dette henger nok noe igjen, men ettersom velferdsstaten ikke har noen framtid og vi oppslukes av den globale konsumkulturen og multikulturalisme, forsvinner den lutherske tilliten raskt: http://www.kulturverk.com/2016/03/14/menneskelighet-og-umenneskelighet-i-folkevandringstiden/

Ærlighet forutsetter at vi blir sett! Terje Bongard er krystallklar på dette i sin bok "Det biologiske mennesket-individer og samfunn i lys av evolusjon": http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5347209

Skal vi fortsette å ha et ærlig samfunn uten korrupsjon, er det derfor på høy tid at vi erstatter Gud med inngruppa! Hvor man blir "sett" av inngruppa istedenfor av Gud!

Lytt til den paradigmatiske samtalen med Norges ledende menneskelige atferdsøkolog, Terje Bongard, hos Levevei!

- Episode 66: Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati: http://www.levevei.no/2013/02/episode-66-inngruppa-som-styrende-prinsipp-i-et-baerekraftig-samfunn/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...