Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013

Smijernsnagler til trepanel

The Peder Balke Center

Lake Mjøsa Panorama

My First Thought is Probably Not My Best

In principle, my initial reaction - my first thought - is very rarely my best thought.
Often my first thought is absurd and shows me how not to react.

Like first brush strokes on a canvas, first thoughts provide a starting place for
more refined thoughts, for subsequent brush strokes. First thoughts, like initial
brush strokes, are rarely worth sharing. In fact, sharing first thoughts can be
deeply counter-productive to good group decisions.

Practical Tip: Just because I think something, doesn't mean I have to say it or
act on it. When we share first thoughts we run a substantial risk of offending others,
saying things we will regret, and requiring the group to spend time on issues that
turn out to be a waste of time. Best to sit with our thoughts until a clear picture
emerges of what we want to say. - Craig Freshley

Bislingen anti-naturhotell på ”Nordmarkas tak”

 Fylkesrådmannen i Oppland karakteriserer Bislingen "naturhotell", beliggende på "Nordmarkas tak" bare få meter fra markagrensa, som et ambisiøst prosjekt når det gjelder miljøløsninger og arkitektur. Fylkesutvalget inviteres til å godta planforslaget ved behandling førstkommende tirsdag (Oppland Arbeiderblad fredag 20. september). Fylkesrådmannen har selvsagt rett i at prosjektet er ambisiøst, men dette med den hensikt å knytte modernistisk arkitektur opp mot begrepet biofilia, eller rettere sagt et forvrengt bilde av biofilia, hvor man frarøver begrepet sitt meningsinnhold slik dette er gitt av pionerene innen denne forskningsgrenen, for å gjøre det til sitt eget.

Biofilia betyr naturkjærlighet eller naturbevissthet. Sammen med Edward O. Wilson, grunnleggeren av begrepet, er arkitekturteoretikeren Nikos A. Salingaros å regne som en av verdens fremste eksperter innen fagfeltet biofilia. I siste utgave av New English Review skriver han følgende:
"Dyktige medl…

New UN Report Calls for Transformation in Agriculture

By Ben Lilliston, originally published by Institute for Agriculture and Trade Policy

Transformative changes are needed in our food, agriculture and trade systems in order to increase diversity on farms, reduce our use of fertilizer and other inputs, support small-scale farmers and create strong local food systems. That’s the conclusion of a remarkable new publication from the U.N. Commission on Trade and Development (UNCTAD).

The report, Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before it is Too Late, included contributions from more than 60 experts around the world (including a commentary from IATP). The report includes in-depth sections on the shift toward more sustainable, resilient agriculture; livestock production and climate change; the importance of research and extension; the role of land use; and the role of reforming global trade rules.

The report links global security and escalating conflicts with the urgent need to transform agriculture toward what it calls “ecological in…

Er Jeg-bevisstheten knyttet til materien gjennom en tilintetgjøring i JHVH?

Innlegget kommentaren er knyttet til kan leses her.

Min kommentar: Målet er det personlige fellesskapet mellom Gud og menneskene; ikke slik en rekke newagere hevder - sammensmeltingen av disse to. - Ole T. Eriksen James Kalb, en stor katolsk tenker, er i likhet med meg en stor fan av Christopher Alexander: http://turnabout.ath.cx:8000/

I The Luminous Ground kommer Alexander til den konklusjonen at Gud åpenbarer seg i materien gjennom en intensivering av sentra ved de 15 transformasjonene for helhet: http://www.natureoforder.com/summarybk4.htm

Jeg kan ikke tolke Alexander på annet vis enn at Jeg-bevisstheten, som etter min mening er det diamentralt motsatte av selvbevisstheten, kommer til bevissthet ved en tilintetgjøring gjennom noe som kan sammenlignes med en forening av JHVH i materien, med Chartres som et svært godt eksempel. Dette har jeg kommet inn på i mitt siste essay Dei tre skapingstilstandane: http://www.kulturverk.com/2013/09/17/dei-tre-skapingstilstandane/

Jeg vil minne om …

Ullern kirke i Sør-Odal

Science Fiction Provided the Civil Religion of Progress with the Necessary Promise of Salvation from the Human Condition

The civil religion of progress was arguably the most successful of all in coopting the forms of older religions. It had an abundance of saints, martyrs, and heroes, and a willingness to twist history to manufacture others as needed; the development of technology, buoyed by a flood of cheap abundant energy from fossil fuels, allowed it to supplant the miracle stories of the older faiths with secular miracles of its own; the rise of scientific and engineering professions with their own passionate subcultures of commitment to the myth of progress gave it the equivalent of a priesthood, complete with ceremonial vestments in the form of the iconic white lab coat; the spread of materialist atheism as the default belief system among most scientists and engineers gave it a dogmatic creed that could be used, and in many circles is being used, as a litmus test for loyalty to the faith and a justification for warfare—so far, at least, merely verbal—against an assortment of unbelievers and heret…

Demoniseringen av Israel og jødene

Anmeldelse av boka "Demonizing Israel and the Jews" av Manfred Gerstenfeld. Det blir mer og mer tydelig at israelshat og antisemittisme går ut på det samme.

Les anmeldelsen av boka i New English Review her.

Fra anmeldelsen:
Gerstenfeld is acutely aware of what he deems non-selective Muslim immigration to Europe that has resulted in inflaming Jew hatred. He notes the murders of French Jews committed by Muslims in France chronicled by Nidra Poller, a New English Review contributor. He has particularly disdain for Scandinavian, Labor Party figures in Norway, Sweden and Denmark, who have fostered Anti-Israelism and intimidation of their Jewish communities. Intimidation brought about by tolerance of Muslim émigré anti-Semitic hatred.The most flagrant example is the Swedish City of Malmo that Gerstenfeld considers “the capital of European anti-Semitism.“ He derides the anti-Semitic statements by Malmo’s Mayor, Ilmar Reepalu. A US State Department expert on world anti-Semitism has …

Ved å flytte de lidende til Norge blir vi en del av lidelsen

Les artikkelen jeg har kommentert på her.
"Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen."Min kommentar:

Jeg vil sitere fra en artikkel av Terje Bongard, som i sin helhet kan leses her.
Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Marke…

Blåne over blåne fra Tjuvåskampen

Simone Weil om demokratiet

Christian Evensensaysseptember 9, 2013 at 8:19 pm Jeg var i skogen i helgen, og hadde med meg en bok av den franske filosofen Simone Weil, som jeg leste ved bålknitringen, helt alene, borte fra alt valgkjas. Hun har flere interessant tanker, skrevet ned i kjølvannet av 30-tallet og andre verdenskrigs erfaringer, som overraskende nok fortsatt føles treffende i dag. Jeg siterer noen utdrag, som kan leses i forbindelse med hvordan vi organiserer demokratiet i politiske partier:  "Protection of freedom of thought requires that no group should be permitted by law to express an opinion. For when a group starts having opinions, it inevitably tends to impose them on its members. Sooner or later, these individuals find themselves debarred, with a greater of lesser degree of severity, and on a number of problems of greater or lesser importance, from expressing opinions opposed to those of the group, unless they care to leave it. But a break with any group to which one belongs always invo…

Will Technology Overcome any Limits?

The rejoinder to Bartlett and others like him is that technology will overcome any limits, and that we'll use substitutes for resources that run low. It's hard to imagine what might be a good substitute for uncontaminated, potable water; but, in the cornucopian's mind anything is possible. It's also hard to imagine a modern technical society without metals. But, we'll think of something, right? However, please don't say that that something is made out of materials derived from oil, natural gas or coal which are also finite.

The problems posed by exponential growth mean we'll have to think of "something" at increasingly short intervals given the ever rising rates of consumption and the broad range of finite materials we depend on--especially fossil fuels (oil, natural gas, coal) and much of the periodic table of elements including the usual suspects such as iron, copper, aluminum, zinc, silver, platinum, and uranium and the more exotic ones such a…

Crowded Planet (Orion Magazine)

- Crowded Planet A CONVERSATION WITH ALAN WEISMAN
We’ve never had to manage our population before, and our economies were always a reflection of our natural increase. All of our conventional determining factors for the health of the economy regard whether it’s growing. Bill Clinton even turned economic growth into a transitive verb—We have to grow the economy—as if we were planting seeds and watering them.

It turns out that population growth and economic growth are inextricable. For an economy to keep growing, you have to have growing populations, because you need more laborers to produce more products, and then you need more consumers for those products.

If we have to start limiting our population, then we’re going to have to come up with a way to redefine prosperity that doesn’t involve perpetual growth. A shrinking population or a stable population can’t be a perpetual-growth society. - Alan Weisman

Fine kommentarer til artikkelen "Somletog"

Mange fine kommentarer til artikkelen "Somletog" på forskning.no. Selve artikkelen var ikke mye å skryte av, men når den avleder så mange gode tankerekker får dette stå til. Satte særlig pris på kommentaren til Halvor. Les kommentarene etter artikkelen her.

Leketrebåt

Must Gropius be Condemned by a Just and Wrathful God to Spend All Eternity in His Own Buildings

Øyvind Holmstad said...

"...while to the atheists, having the right beliefs brings salvation from the ignorant and superstitious past that fills the place of eternal damnation in their mythos."

A bright observation! This is also the very sign of modernist architecture, the architecture of progress, to contradict all traditional architecture. Except for Norman Borlaug, I can hardly think of anyone that has brought more damage upon our world than Le Corbusier.

Salingaros has a nice essay about this in last issue of New English Review: http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/142185/sec_id/142185

By the way, in Norway we have a party named "Fremskrittspartiet", which directly translated means "the party of progress." In the election this week they got close to 17% of the votes.

A pity not more people here read your blog, then not so many would have voted for a party with such an obscure name.

John Michael Greer said...

Øyvind, granted, Le Corbusier ha…

Papilio Machaon (swallowtail butterfly)

To the Atheists, Having the Right Beliefs Brings Salvation from the Ignorant and Superstitious Past (this atheistic religion is by many given the name Modernism, and is visualized in modernist architecture)

Still, the contemporary quarrels between atheists and theists, like the equally fierce quarrels between the different theist religions of salvation, take place within a shared sensibility. It’s indicative, for example, that theists and atheists agree on the vast importance of what individuals believe about basic religious questions such as the existence of God; it’s just that to the theists, having the right beliefs brings salvation from eternal hellfire, while to the atheists, having the right beliefs brings salvation from the ignorant and superstitious past that fills the place of eternal damnation in their mythos. That obsession with individual belief is one of the distinctive features of the current western religious sensibility; in the heyday of the old temple cults, while acts of impiety toward sacred objects or ceremonies would earn a messy death in short order, nobody cared about what opinions individuals might have about details of religious doctrine, and thinkers could rede…

Den glade vandringsjenta

Om skarv, stillhet og tilgjengelighet ved Huetjernet på Oksbakken

A Comment on the Need to Move from Darwinism to Zahavism

Published at P2P-Foundation here. I just came to think about that we can name this new IGD (In-Group Democrazy) as Zahavism, after Amotz Zahavi. Darwinism is not what I’ll call evolutionary biology, as it was too linked with ideology:

“In this context it is important to notice that a political economist, Thomas Robert Malthus, delivered the crucial cornerstone for the modern concept of biology as evolution. Malthus was obsessed by the idea of scarcity as explanation for social change – there would never be enough resources to feed a population which steadily multiplies. Charles Darwin, the biologist, adapted that piece of theory which had clearly derived from the observation of Victorian industrial society and applied it to a comprehensive theory of natural change and development. In its wake such concepts as “struggle for existence,” “competition,” “growth” and “optimization” tacitly became centerpieces of our self-understanding: biological, technological, and social progress is bro…

On the Possibility for Civilisations in an Energy Scarce Future

Martin Larner said... JMG - in the absence of any viable petroleum sources for the first 10 million years, where are these Global Civilisations getting their energy from to for instance create aerostat towns?

As I understood it, the basis for a lot of your work is that a Global Civilisation would not be possible in the absence of a cheap and abundant source of concentrated energy, so it would be unlikely that such a civilisation could exist once those sources have depleted.

I'd envisage a more medieval type of civilisation or those of earlier ones such as the Romans, Mongols or Babylonians once the memory of todays technology, along with the energy to produce it have become myths or forgotten entirely. I'd expect such civilisations to be much more localised and develop at different rates, unaware of each others existence.

During this period before petroleum sources are replenished by the Earths own processes, we would be forced to live off our energy 'income…

My Answer to Ross Wolf on Arch Daily

I post my comment here, as I'm sure it will not occur on Arch Daily.

My comment:

Wolf, you are too occupied with the past. Biophilia, as this book is about, is the future. But not alone. Biophilia has to be linked with the new in-group society: http://blog.p2pfoundation.net/terje-bongards-democratic-ingroup-model-as-specific-form-of-p2p-democracy/2013/07/04

Actually I've just finished an article on this subject, but as I write for the Norwegian deep ecology blog Kulturverk.com now, you cannot follow my thoughts anymore: http://naturkonservativ.blogspot.no/2013/08/kapitalist-modernismen-det-siste-aket.html
With this unification Zahavism (from Amotz Zahavi), not Darwinism, will be the basic for democracy and production, which will be unified and given to the people.
I think I've managed to convince Salingaros` best man in Norway to join Bongard's research group, but I'm not sure yet. Anyway, Bongard was very enthusiastic when I showed him the Alexandrine pattern 37, HOU…

On the Phenomenon of Bullshit Jobs, by David Graeber

Read the whole essay:

On the Phenomenon of Bullshit Jobs

Some quotas:

” the number of salaried paper-pushers ultimately seems to expand, and more and more employees find themselves, not unlike Soviet workers actually, working 40 or even 50 hour weeks on paper ”


” The answer clearly isn’t economic: it’s moral and political. The ruling class has figured out that a happy and productive population with free time on their hands is a mortal danger (think of what started to happen when this even began to be approximated in the ‘60s). And, on the other hand, the feeling that work is a moral value in itself, and that anyone not willing to submit themselves to some kind of intense work discipline for most of their waking hours deserves nothing, is extraordinarily convenient for them. ”

” There’s a lot of questions one could ask here, starting with, what does it say about our society that it seems to generate an extremely limited demand for talented poet-musicians, but an apparently infinite de…

Our Technological Society of a Millennium before is Their Idea of Evil Incarnate

"Ten years from now:

Business as usual continues; the human population peaks at 8.5 billion, liquid fuels production remains more or less level by the simple expedient of consuming an ever larger fraction of the world’s total energy output, and the annual cost of weather-related disasters continues to rise. Politicians and the media insist loudly that better times are just around the corner, as times get steadily worse. Among those who recognize that something’s wrong, one widely accepted viewpoint holds that fusion power, artificial intelligence, and interstellar migration will shortly solve all our problems, and therefore we don’t have to change the way we live. Another, equally popular, insists that total human extinction is scarcely a decade away, and therefore we don’t have to change the way we live. Most people who worry about the future accept one or the other claim, while the last chance for meaningful systemic change slips silently away.

A hundred years from now:

It has …

The New Organic Grower: A Master's Manual of Tools and Techniques for the Home and Market Gardener, 2nd Edition (A Gardener's Supply Book)

With more than 45,000 sold since 1988, The New Organic Grower has become a modern classic. In this newly revised and expanded edition, master grower Eliot Coleman continues to present the simplest and most sustainable ways of growing top-quality organic vegetables. Coleman updates practical information on marketing the harvest, on small-scale equipment, and on farming and gardening for the long-term health of the soil. The new book is thoroughly updated, and includes all-new chapters such as:Farm-Generated Fertility—how to meet your soil-fertility needs from the resources of your own land, even if manure is not available.The Moveable Feast—how to construct home-garden and commercial-scale greenhouses that can be easily moved to benefit plants and avoid insect and disease build-up.The Winter Garden—how to plant, harvest, and sell hardy salad crops all winter long from unheated or minimally heated greenhouses.Pests—how to find "plant-positive" rather than "pest-negative&…

My Picture on Skibladner.no

Salingaros` New Book UNIFIED ARCHITECTURAL THEORY Will be Published Free Online in English, Portuguese, and Spanish. One Chapter Every Month.

With great pleasure I can inform that Salingaros' last book “Unified Architectural Theory” will be published for free downloading at the internet. In addition to English language it will be translated into Spanish and Portuguese.

Arch Daily writes:
In the following months, we at ArchDaily will be publishing Nikos Salingaros’ book, Unified Architectural Theory, in a series of installments, making it digitally, freely available for students and architects around the world. In the following paragraphs, Salingaros explains why we’ve decided to impart on this initiative, and also introduces what his book is all about: answering “the old and very disturbing question as to why architects and common people have diametrically opposed preferences for buildings.”

ArchDaily and I are initiating a new idea in publishing, one which reflects the revolutionary trends awaiting book publishing’s future. At this moment, my book, Unified Architectural Theory, 2013, is available only in the USA. With …

The Best from Spain & Norway