Skip to main content

Salingaros` New Book UNIFIED ARCHITECTURAL THEORY Will be Published Free Online in English, Portuguese, and Spanish. One Chapter Every Month.

With great pleasure I can inform that Salingaros' last book “Unified Architectural Theory” will be published for free downloading at the internet. In addition to English language it will be translated into Spanish and Portuguese.

Arch Daily writes:
In the following months, we at ArchDaily will be publishing Nikos Salingaros’ book, Unified Architectural Theory, in a series of installments, making it digitally, freely available for students and architects around the world. In the following paragraphs, Salingaros explains why we’ve decided to impart on this initiative, and also introduces what his book is all about: answering “the old and very disturbing question as to why architects and common people have diametrically opposed preferences for buildings.”

ArchDaily and I are initiating a new idea in publishing, one which reflects the revolutionary trends awaiting book publishing’s future. At this moment, my book, Unified Architectural Theory, 2013, is available only in the USA. With the cooperation of ArchDaily and its sister sites in Portuguese and Spanish, it will soon be available, in a variety of languages, to anyone with internet access. Being published one chapter at a time, students and practitioners will be able to digest the material at their leisure, to print out the pages and assemble them as a “do-it-yourself” book for reference, or for use in a course. For the first time, students will have access to this material, in their own time, in their own language, and for free!
Read the whole introduction here: http://www.archdaily.com/419892/unified-architectural-theory-an-introduction/

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166