Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2013

Kommentar på Levevei.no til "Episode 80: Bevisstgjøring som kilde til transformasjon"

Les artikkelen hos Levevei.no her.

Min kommentar:
Øyvind Holmstad
for noen sekunder siden
12 minutter inn i følgende foredrag ser David Holmgren for seg fire framtids-scenarier: http://vimeo.com/5646693# Jeg har en følelse av at Andersen ser på det femte trinn som en form for "green-tech stability". Personlig foretrekker jeg hva Holmgren kaller "Earth Stewardship". Men vi er begge enige om at Atlantis-versjonen er den mest sannsynlige. Har også en følelse av at stadielæren med de fem trinn bygger på Joachim av Flores sitt syn på tiden, hvor man beveger seg mot stadig høyere trinn av utvikling: http://thearchdruidreport.blog... Personlig ligger jeg nok nærmere Oswald Spenglers sykliske syn på tidens form: http://thearchdruidreport.blog... Det er også et faktum at innen mange områder var man i middelalderen på et mye høyere stadium enn oss: "The builders of Florence, especially those building from about the year 1000 A.D. to 1500 A.D., lived and worked with an u…

Boats by Mar Menor

The Market of San Pedro del Pinatar, Spain

Click on any image for a magnification or to start a slideshow.

See also my article:

The Ancient Taberna in a Future World

Varmt hav

Generative Codes for Living Neighborhoods

Read the original article:
- GENERATIVE CODES HAVE EVOLVED FROM PATTERN LANGUAGES, BUT ARE MUCH MORE SOPHISTICATED GENERATING SYSTEMS A generative code is a system of unfolding steps that enable people in a community to create a wholesome and healthy neighborhood. The steps are governed by rules of unfolding that are not rigid, but depend on context, and on what came before. The rules work in a way that is similar to the rules that nature follows to unfold an organism or a natural landscape, much as genetic codes unfold embryos. But these rules unfold a neighborhood and its buildings from the whole, and lead to a unique result for each particular place.The rules tell you how to take specific steps, in a certain way that allows unfolding to proceed.
Like patterns (identified in A Pattern Language, 1975), the rules cover a great range of scales -- all of the major features of the neighborhood, down to the finer details, including open spaces, buildings, connecting paths, rooms, window sil…

My Comment on: "Terje Bongard’s Democratic Ingroup Model as specific form of p2p democracy?".

I'm happy that Bauwens' followed my advice to promote Bongard's enormously important initiative. Read it on P2P-Foundation here.

My comment:

Terje Bongard's website WWW.BIOMAN.NO is now up running: http://www.bioman.no/

At the right side under "dokumenter" you can download some English documents and an illustration modelling the ingroup-democracy.

This model has its source in the meta-pattern found by Amotz Zahavi, the handicap principle, which is a strong force of evolution, and which has formed human behaviour and how we interact.

The handicap principle is a force with a dark and a bright side, where today's mass-society grows the dark side of the force (almost like Star Wars(-;) through capitalism and modernism.

F.ex. is the Alexandrine pattern 37, HOUSE CLUSTER, a superb illustration on how we can grow an ingroup-society and utilize the bright side of this force: http://www.patternlanguage.com/apl/aplsample/apl37/apl37.htm

Also there are more patterns …

The Age of Reason is Effectively Over

That much of the story is hardwired into the historical vision of contemporary Western culture. It’s the next part of the story, though, that leads to our present predicament. The wild freedom of the early days of the rationalist rebellion never lasts for long. Some of the new ideas that unfold from that rebellion turn out to be more popular and more enduring than others, and become the foundations on which later rationalists build their own ideas. With the collapse of traditional religions, in turn, people commonly turn to civil religions as a source of values and meaning, and popular civil religions that embrace some form of rationalist thought, as most do, end up imbuing it with their own aura of secondhand holiness. The end result of the rationalist rebellion is thus a society as heavily committed to the supposed truth of some set of secular dogmas as the religion it replaced was to its theological dogmas.

Human behavior, individual as well as collective, is sufficiently complex …

Nok en slettet kommentar hos Aftenposten (Om kvite sørlandshus)

Dette er ikke første gangen jeg har blitt utsatt for Aftenpostens meningstyranny, og jeg er langtfra den eneste som har opplevd denne avis sitt misbruk av opinionsmakt.

Les artikkelen til min slettede kommentar her.


Min kommentar:

Antonsen sier: "Da får vi de hvite, kjedelige husene som ikke provoserer noen."

Ja, det er dette som er kjernen i moderne modernisme, å provosere, å gå på tvers av naturlovene, som gravitasjons- og kompresjonskreftene. Å fornekte vår biofile trang til fasader med en savannisk, fraktal metning på D=1,4. Å avvise de 15 transformasjonene for helhet som evolusjonen, naturen og universet utfolder seg selv gjennom: http://www.tkwa.com/fifteen-properties/

Modernismen har som rot å forkaste tradisjonene, historisk kontinuitet og tilknytning. Antonsen synes simpelthen at disse kvite husene er "kjedelige" fordi de representerer en historisk kontinuitet og er en refleksjon av naturen. Han er med andre ord en ideolog som ikke ønsker å tilegne seg den eno…

Et eldre par på vindusshopping i Gamla Stan, Stockholm

A Pain Tree Forest