Skip to main content

The Age of Reason is Effectively Over

That much of the story is hardwired into the historical vision of contemporary Western culture. It’s the next part of the story, though, that leads to our present predicament. The wild freedom of the early days of the rationalist rebellion never lasts for long. Some of the new ideas that unfold from that rebellion turn out to be more popular and more enduring than others, and become the foundations on which later rationalists build their own ideas. With the collapse of traditional religions, in turn, people commonly turn to civil religions as a source of values and meaning, and popular civil religions that embrace some form of rationalist thought, as most do, end up imbuing it with their own aura of secondhand holiness. The end result of the rationalist rebellion is thus a society as heavily committed to the supposed truth of some set of secular dogmas as the religion it replaced was to its theological dogmas.

Human behavior, individual as well as collective, is sufficiently complex that it falls into the category of things that rational models divorced from historical testing regularly fail to predict. So do many other things that are part of everyday life, but it’s usually the failure of rational philosophies to provide a useful understanding of human behavior that drives the revolt against rationalism. Over and over again, rational philosophies have proclaimed the arrival of a better world defined by some abstract model of how human beings ought to behave, some notion or other of what can happen, and the actions people have taken to achieve that better world have resulted in misery and disaster; the appeal of rationalism is potent enough that it normally takes a few centuries of repeated failures for the point to be made, but once it sinks in, the age of reason is effectively over. John Michael Greer

Comments

Popular posts from this blog

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Slippers in the Sand

From a beach on Bantayan, Philippines.

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…