Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2015

Barnevenleg?

Allergisamfunnet

Den industrielle sivilisasjon og kapitalismen ser ute av stand til å produsere annet enn eksternaliteter. Det kalles levestandard. Mon tro det?

En av disse eksternalitetene som nå skyller inn over oss er alskens allergier:

- Nye allergier skyller inn over Europa

MI, som erstatter parabener og bl.a. nyttes i maling, er en av de virkelig alvorlige nye trusler. Her er hva Wikipedia sier om dette stoffet:
Methylisothiazolinone, MIT, or MI, (sometimes erroneously called methylisothiazoline), is a powerful synthetic biocide and preservative within the group of isothiazolinones, which is used in numerous personal care products and a wide range of industrial applications.

It is a cytotoxin that may affect different types of cells. Its use for a wide range of personal products for humans, such as cosmetics, lotions, moisturizers, sanitary wipes, shampoos, and sunscreens, more than doubled during the first decade of the twenty-first century and is proving to be a concern because of sensitization …

Mitt bilde i ny bok (igjen)

Spyblad

Tre vanlige misforståelser

Les diskusjonstråden her. Noe jeg ikke har tenkt over er at vi trenger økt EROEI ettersom vi møter minskende avkastning innen andre aspekt av samfunnsstrukturen. Så vi står nå overfor utfordringen av minskende avkastning + minskende EROEI.
I do not agree with the statement, “There is some level of EROEI needed to fund all of society somewhere in the 12:1 to 8:1 range. Then contraction happens before collapse,” whether or not it has been printed in some journal. Unfortunately, required EROEI changes over time–in fact, required rises over time, because of diminishing returns in other parts of the economy–fresh water, mineral extraction, soil quality, and growing promised pensions. If a value of 10 was really right when it was calculated, it won’t be a few years later. It is not possible to made a (true) statement such as the one you have made. There is way too much faith in some quoted EROEI as being the answer, IMO. Økte pensjoner betyr minskende avkastning på mennesker. I mange land …

Hva hjelper det om vi øker produktiviteten når ressursene bare er fantasiforestillinger?

Diskusjonstråd her. Takk for et meget godt forsøk! Fusjonsenergien er en gammel klassiker, den har vært "rett rundt hjørnet" hele Greers karriere.
Currency is only a claim on future resources. If those resources are unavailable, then it doesn’t matter if it is physical notes or electronic notes.http://ourfiniteworld.com/2015/05/26/cuba-figuring-out-pieces-of-the-puzzle-full-text/comment-page-2/#comment-58517

Når vi har høstet alle de lavthengende fruktene og har et system som avhenger av vekst, forstår ikke jeg hvordan det kan gå bra. Men så er jeg da heller ingen økonom.

En kommentator skrev at "Verden trenger mye mer penger i dag i omløp enn for feks 10 år siden,velstanden har økt blant mange (økt real produktivitet) og de trenger penger for å utføre handler og investeringer."

Men hva hjelper det om vi øker produktiviteten når ressursene bare er fantasiforestillinger? Fantasien opprettholdes gjennom gjeld, enn så lenge.

Så det er nok kun fusjonsenergi som kan red…

The Religion of Progress is the Real Threath

See the comments thread here. Berge is very aware of that we reached peak finance in 2014, and that After Peak Finance (APF) every attempt to save humanity is a waste of time.

The only man who could have saved us is Terje Bongard with his RID-model:
http://steigan.no/2015/05/23/tron-ogrim-strateg-pa-roterommet/#comments

His proposal was rejected by the Research Council of Norway in 2014, the same year as the world saw PF. It was our last chance! APF I cannot see a transformation to be possible.

Further, ABBs religious and ethnic struggle is just a distraction. The real problem is the religion of progress. It is this faith that brought us here, to the edge of the cliff, and which is hindering every attempt to mute the crash and make life a little easier for possible survivors.

Also, what will happen with people's minds when they realize the glorious future their religion of progress promised them was a fake? I think they might totally freak out!
Om Greer har rätt i att vi moderna m…

Tog-snacks

De vil gjerne ha flate tak og lite takutstikk...

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
de (arkitektene) vil gjerne ha flate tak og lite takutstikk... Dessverre er det slik! Dette er svært uheldig og gir en psykologisk skadelig effekt i vårt kalde og værharde klima.

- The Deep Truth of a Sheltering Roof

Det er vel kun arkitekter som kommer til Lærdal for å "beundre" besøkssenteret. Borgund stavkirke derimot er en perle, kanskje vår største!

Trefasader i modernistiske bygninger er en form for forkledning av det manglende skaleringshierarkiet man finner i moderne arkitektur.
Architecture connects to the human consciousness via the smallest details, whether those buildings are in a traditional, or a Modernist style. The psychological need for detail at the smallest perceivable scale is illustrated by the widespread use of natural surfaces such as polished wood and stone, whenever it is economically feasible. Such surfaces provide an emotional connection to details well below 1 mm in size. The eye actually perceives the …

Thermal SSP concept

If there is a way to survive peak oil, it would look something like this. But it's probably too late financially. - Eivind Berge

Rast i gapahuken

Kloppen-vogga

Ny byggesaksforskrift undergraver allmenningheten og levende nabolag!

Den nye byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2015 og deretter kan du blant annet bygge en bygning på inntil 50 kvadratmeter en meter fra nabogrensa - uten å spørre noen. Her ser vi igjen det loceanske verdensbildet til nåværende regjering i reindyrket form. Slik tenker suburbaneren! Her finnes intet rom for helhetstenkning. Norge drukner i en slum av modernistisk heslighet!

Dette er en oppskrift på døde nabolag. Hvis da våre nabolag kan bli dødere enn hva de allerede er?

Ikke det, byråkratiet er ingen garantist for helhet, det er kun allmenningene som kan skape levende nabolag, i fellesskap!

Poenget med menneskets eksistens på jorden er å skape helhet!

Jeg blir så oppgitt over det hele. Hatet til allmenningene er så dypt rotfestet i den norske folkesjela, her styrket gjennom lovverket. Det hele er absolutt anti-alexandrinsk! Som alexandriner blir jeg både sint og oppgitt.

Overalt ser jeg hvor forferdelig resultatet blir når hver enkelt holder på med sitt, i sitt lille cartesiansk…

Kollaps-scenarioer

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her.
At kapitalismen vil ødelegge verden og oss alle har Øgrim helt rett i, dette er et vitenskapelig faktum, da den bygger opp om det verste i mennesket ifht. konkurranse og utplyndringen av jordens ressurser, vha. utgruppekreftene i handikapprinsippet. Terje Bongard forklarer dette i foredraget ovenfor, ser at 10 stk. har sett det etter at jeg lenket til det. Selv synes jeg det er et fantastisk inspirerende foredrag, men det er helt sikkert en fordel å først ha lest Bongards bok «Det biologiske mennesket».Kapitalismen kommer til å senke oss ved en av tre følgende katastrofer, eller alle tre i interaksjon:
1) En ny verdenskrig grunnet kampen for jordens gjenværende ressurser, for å tilfredsstille profittmotivet.  2) Økonomien kveles gjennom ødelagte økosystemtjenester.  3) Økonomien når «peak finance» og kan derfor ikke lenger vokse, slik at den imploderer. Italieneren Ugo Bardi er i sitt siste blogginnlegg opptatt av den økologiske siden av …

Hvorfor Gandhi og økosofen Bjørn Tordsson er på ville veier

Hverken Gandhi eller Bjørn Tordsson ser ut til å ha lest Terje Bongards monumentale bok "Det biologiske mennesket". Har man ikke lest denne boka vet man ikke hva mennesket er, og derfor bør man heller ikke uttale seg om mennesker eller menneskesamfunn.

GANDHIS ETIKK SOM KLIMALØSNING

Selv har jeg lest Bongards bok to ganger og smålest mye i den også ved seinere anledninger. Derfor mener jeg meg kvalifisert til å uttale meg om mennesket.
Det finnes noen som har tatt poenget. Øyvind Holmstad hos Kulturverk har oppdaget sammenhengen, her har han kommentert den. - Terje Bongard Jeg er en av ytterst få mennesker som har tatt poenget og oppdaget sammenhengene. Å få en slik anerkjennelse av Terje Bongard, Norges desidert viktigste tenker gjennom alle tider, betyr selvsagt uendelig mye for selvtilliten. Derfor preller også all stråmannsargumentasjon av på meg som vanndråper på silikon.

Noen meget raske kommentarer til Tordssons tekst:Det eneste vi har makt over og ansvar for, er å l…

Only the Clothing

My bullshit radar is chronically blinking “red alert!”, “red alert”.

I´ve never been a fan of large groups be it in the sustainability community or the spiritual community, the blogging community or the art community. I just don´t respond well to people in groups, they scare me, herd mentality, lynch mob. Besides, every so called “counter-culture” or “sub culture” I´ve been a member of have never- de facto- been different from the larger culture they tried to separate themselves from. Only the clothing.

Power struggles, shaming, social greed, the hierarchy, the imposing of values, one asshole after the other proclaiming “I´m more enlightened than you”, I THINK I FEEL we have a problem with the correlation between individuality and community in our culture, our culture kinda seems fascist in so far as it only accepts ONE truth (it´s own).

“Red alert!”, “Red alert!” every time someone tells me to be happy. - Andrea Hejlskov If this girl had read Terje Bongard's book "The Biolo…

Kampen for bygningsbiologien fortsetter

May 19, 2015 — Høringsfristen gikk ut igår og vi fikk sendt inn alle signaturene og uttalelsene. På få dager er det nå 1350 underskrifter. Vi oppfatter dette som en sterk støtte og at det er mange som mener at TEK`n må endres. Kampanjen fortsetter og derfor; fortsett å signer - og spre det videre. - Gaia arkitekterSkriv under på oppropet mot TEK'n her!

Nils Faarlund fra Toten skrev under med følgende begrunnelse:
I 49 år har jeg arbeidet for et naturvennlig samfunn. I løpet av 1970-årene lyktes det å påvirke samfunnsutviklingen i Norge fra ensidig økonomisk vekstorientering til økopolitikk. Den økopolitiske vendingen ble utløst av Mardøla-aksjonen i 1970 og bidro til en grønn vending for energipolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk, m. v. Med utviklingen av olje- og gassindustrien ble den grønne vendingen til en grønn bølge som ebbet ut fra begynnelsen av 1980-årene med den norske oljealderen.

Siden den tid preges norsk politikk av ensidig økonomisk veksttenkning, begru…

‘Voices of Transition’

‘Voices of Transition’ is an enthusiastic documentary on farmers- and community-led responses to food insecurity in a scenario of climate change and peak oil.

Recorded in Cuba, France and the UK, those ‘voices’ tell us of of a future society where our deserts will once again be living soil, where fields will be introduced into our cities, and where independence from oil will help us to live a richer, more fulfilling life.
Voices of transition from Monoduo Films on Vimeo.

Fra grend til økogrend på Eide i Sogn og Fjordane

Så et flott innslag på dagsrevyen i går om at grenda Eide i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane skal bli økogrend! Da en del av min slekt kommer fra Sogn og Fjordane kjenner jeg meg meget hjemme her, og det er mulig jeg tar turen for å undersøke stedet i løpet av sommeren.

I dag er det slik at de fleste grender har blitt forvandlet til suburbane ødeland i en corbusiansk ånd. Suburbia, med sin ikke-tilknytning, kan regnes som en forgård til Helvete, hvor alle forbindelser er brutt. I suburbia er det også kun de onde kreftene i handikapprinsippet som råder, noe alle som har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket" vil forstå.

Se det flotte innslaget på NRK nett-TV og les den tilknyttede artikkelen:

Fråflyttingtruga bygd blir økogrend

New Video of Lloyd Kahn: the 80 Years Old Natural Builder Legend

This guy is 80? WOW! He moves around better than some 40 year olds I know. I love their homestead and their spirit and zest for life. I would love to live this way. I have to find a way to just "Start"  :-) - Pronto
New Video of Lloyd Kahn’s Homestead by Kirsten Dirksen, Fair Companies

Låven på Grue i Fitjar-Posten

Alle disse vidunderlige tog

Det var under min reise til Romania jeg ble forelsket i tog. Var jeg milliardær ville jeg skaffet meg mitt eget tog og tilbrakt resten av mitt liv på skinnene. Bilister bør gasses. Suburbia brennes. Toget og togbyene gjenreises!

Skrekkdomen i Våler

Som lesere av Permaliv vet ble modernismen oppfunnet som en fornektelse av all tradisjon. Le Corbusier sa: "Før meg intet, etter meg alt". En forvrengt skapelsesberetning, hvor modernismens førstemann har tatt Guds plass.

Tradisjonell arkitektur er en inkarnasjon av de 15 transformasjonene for helhet, som "The I" eller Gud utfolder seg gjennom i materien. Et univers som ikke innehar disse transformasjonene vil kollapse. At vi bygger vårt samfunn som en fornektelse av de 15 transformasjonene kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på den opplyste.
En av disse opplyste er Tor Oddvar Rivenes, nabo til den nye skrekkdomen, som erstatter gamle Våler kirke som brant. Oppmuntrer alle Permalivs lesere til å støtte denne helstøpte mann av ære og integritet. 

Her følger min SMS-hilsen til Rivenes: Takk for din protest mot nye Våler kirke, denne skjendingen av vår kulturarv og identitet. Du har min fulle støtte og forståelse. Mvh, Øyvind Holmstad, antimodernist. Nekter å ta…

17. mai i Hurdal 2015

TEK energi - et angrep på bygningsbiologien

Les hele høringsuttalelsen fra Gaia Arkitekter som pdf her.

Skriv under på oppropet her.

Mottok nettopp følgende epost:
Vedlagt er Gaiaarkitekters høringsuttalelse vedrørende TEK energi som har høringsfrist 18 mai 2015. Vi mener det som skjer nå er alvorlig - nedenfor er våre hovedinnvendinger oppsummert. Dersom dette forslaget går igjennom slik det er foreslått vil vi sitte med et foreldet utidsmessig lovverk som stenger for innovasjon. Vi håper så mange som mulig reagerer på det som nå skjer ved å skrive på underskriftskampanjen nedenfor:
Gaia arkitekter har gjennom mange år jobbet for at TEKen skal åpne for et MANGFOLD av løsninger, være FLEKSIBEL, ikke bare tillate, men også FREMME INNOVASJON og sikre løsninger som er SUNNE FOR FOLK OG MILJØET. Våre innvendinger er som følger: 1. Klimaeffekten av de foreslåtte tiltakene er tvilsomme, dermed er premissene for forslaget - nemlig reduksjon av klimautslipp - ikke imøtekommet. 2. Kravene skjerpes i retning passivhus standard uten at dette er pr…

Utgruppelykke eller inngruppelykke?

I det seinere har det vært en del snakk om lykke og at nordmenn er blant de lykkeligste i verden. La det først være helt klart, disse lykkeforskerne har ikke peiling på hva lykke er. Dette kommer av at de ikke har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket". De som ikke har lest denne boka har ingen forutsetning til å forstå menneskenaturen, noe de også klart viser med sine uttalelser. Både for dem selv og for forskningens del ville det vært langt bedre hvis de fant noe annet å holde på med.


Første bud er å forstå at det finnes to typer lykke, utgruppelykke og inngruppelykke. Disse to lykkeformene er lenket opp mot de to sidene av handikapprinsippet, som styrer all menneskeatferd. Handikapprinsippet er kraften som kontrollerer menneskesinnet, og den består av en ond og god side.

Inngruppelykke oppstår i inngruppa, som reflekterer steinaldersamfunnets oppbygning, som vi er evolvert rundt. Bongard foreslo å demokratisere økonomien i et inngruppesystem, men ble avvist av…

Direkte vannkraft - vår framtid!

Jeg har i et tidligere innlegg i Oppland Arbeiderblad kraftig motsatt meg planene om å bygge ned Kvernumstomta på Skreia med boliger:

Bevar Kvernum for kvernene

Kvernumstomta ved Kvernumsstrykene i Lenaelva må bevares for ei framtid basert på direkte vannkraft, hvilket vil si tiden etter den neste finanskrisa.

Mine forfedre ser ut til å ha vært meget engasjerte i denne typen småindustri ved Lenaelva, min forfar tok kanskje navnet Fossemøllen etter ei av møllene i Kvernumsstryka. På Lindstad-greina av slekta ble det i Kloppen ved Lenaelva drevet både mølle, sagbruk og trevare. Tom. ved den lille Olterudelva bygde mine forfedre opp en liten trevarebedrift, som seinere ble til nå nedlagte Solhaug trevare.

Når jeg nå kanskje etablerer meg igjen på Toten håper jeg å kunne gjenoppta denne stolte direkte vannkraftstradisjonen i min slekt, for slik å bidra til å bygge resiliens for vår post-industrielle framtid. Dette vil også bety å reetablere myrene på Totenåsen, da vannstanden i Lenaelva …

Vidunderlig togstemning fra Slovakia

A ZSSK Class 475.1 departs from Vrútky train station (Slovakia).

Katastrofeåret 2014

I går mens jeg var ute og kjørte tenkte jeg over alle ulykkene som rammet verden i 2014:

Verden nådde "peak finance", hvilket i praksis vil si at kapitalismen er død.MEDOSS, som kunne reddet oss fra "peak finance", ble brutalt avvist.Statskuppet i Ukraina har brakt Russland og NATO på randen av en ny verdenskrig. Min drøm om å skape en lommenabolagsbevegelse i Norge, som en forlengelse av Terje Bongards InnGruppe-Demokrati (IGD), og en realisering av et inngruppe-samfunn, ble knust og lagt i grus.
I mellomtiden fortsetter modernismen sin dehumanisering av jorden, her i distriktet ikke minst gjennom arkitekturkontoret KONTUR, som bl.a. står bak den nye scena på Gjøvik gård. Samtidig som kjøpesenterfesten fortsetter.
Et mørke har senket seg over verden og vårt land. De destruktive utgruppekreftene i handikapprinsippet har overtatt menneskesjelen, inkarnert gjennom kapitalisktsk konkurranse og den suburbane eneboligen.
Fem år etter at Terje Bongard lanserte sin bok &quo…

Okay to Change Plans and Rules

In principle, an amateur may follow the script perfectly but a professional knows when to change the script or even leave it entirely, depending on the energy of the audience. A novice may know the rules but a veteran knows the exceptions. It is good to have scripts, plans, and rules, but experience warns against unwavering allegiance to them.

Practical Tip: Keep in mind that plans and rules are never an end in themselves but are rather just means to an end. Plans and rules are there to keep us on track toward long-term goals, but if we get off track we need to change plans and rules accordingly.

If a meeting agenda is not achieving the meeting objectives, change it. If an annual work plan is not resulting in the right amount or quality of work getting done, change it. If a law is not having the desired effect, change it.

If you find that a plan or rule is not working for your group, don't make an independent decision to ignore it. Rather, work within established group processes to c…

Växjö, en tekno-dystopi fra de svenske skoger

Les KV-artikkelen kommentaren er knyttet til her. Som en motsats til de verdiene som representerer denne artikkelen presenterer NRK byen Växjö i Sverige: http://www.nrk.no/verden/denne...

Dette er vel noe av det nærmeste man kan komme Masdar i Skandinavia. Et forsøk fra de fremskrittstroende på å realisere sitt nye Jerusalem på jord. Hvor man høye på hopium tror at "grønn" vekst og teknologi kan redde oss.
“Saving the planet would be cheap; it might even be free. . . . It would have hardly any negative effect on economic growth, and might actually lead to faster growth” – Paul Krugman For meg framstår Växjö som en dystopi, hvor markedet leverer løsningene. Husene er tydelig Bill Gates-inspirerte, tettet med plast og billige platematerialer, supplert med høyteknologiske ventilasjonssystemer og trådløse "smart"-løsninger, hvor man styrer huset via sin iPhone.

Jeg blir kvalm! Det eneste vi kan gjøre er å bygge alternative samfunn på sida av det bestående: http://www.…

Gode helgenyheter

I innboksen min i dag fant jeg to inspirerende tips fra lesere av Permaliv. Det gjør godt å vite at man ikke er eneste gjenværende idealist her til lands. De fleste har gitt opp, og de få som holder ut fryses ut av det gode selskap.

Fra storgård til økolandsby?
Første gode nyhet er at gården Storbuan i Meldal kommune sør for Trondheim kan bli omgjort til økolandsby. Den største tragedien for bygdenorge noensinne var jordreformen av 1859, hvor man oppløste klyngetunene og teigblandingen, for å erstatte dette allmenningsjordbruket med lockeanske kjernefamiliegårder. Et stort steg i feil retning.


Visjonene for Storbuan er derimot et enormt steg i riktig retning, den veien man skulle valgt i 1859, allmenningenes veg.
Tanken er at så mange som det er plass til lever og bor på Storbuan. Kanskje kan det også bygges flere hytter/hus/leiligheter her. I tillegg er det meningen at folk som bor og arbeider andre steder kan ha Storbuan som et sted der de tilbringer helger og ferier der de bruker fr…