Sunday, May 3, 2015

Personlig utfoldelse i IGD

Kommentar til artikkelen "Genetisk frihet":
Så kan vi derfra utforme politikk som i tillegg til å tilrettelegge best mulig for utfoldelse av ens genetiske potensiale, også former samfunnet så egalitært som mulig. Det er ingen motsetning der, men den beste mulige løsningen. - Anders Solli Sal
Jeg mener vi her bør ha en prioritert tredeling:

A) Bærekraft
B) Egalitært
C) Personlig utfoldelse

Skal vi ha en industriell sivilisasjon vil det alltid være noen eller mange som ikke kan få utløsning for sitt fulle genetiske potensial. Vi trenger søppelkjøreren like mye som forskeren, vaskemannen like mye som kirurgen.

Et bærekraftig samfunn må være egalitært, dette vil si at vi tar full kontroll over økonomien gjennom demokratiet. Demokratiet må være slik at enhver stemme teller like mye.

Den personlige utfoldelsen har sitt utgangspunkt i handikapprinsippet, med sine to sider. Vi bør først og fremst legge til rette for et samfunn hvor inngruppekreftene i handikapprinsippet kommer til syne. 
Den personlige utfoldelsen har definitivt ikke vondt av å bli holdt i tømmene av inngruppa.

1. A political solution to sustainability must include democratic control over production and economy.
2. Production must be for the purpose of sustainability, not profit.
3. Civil salaries must include all and be decided democratically.

http://www.resilience.org/stories/2013-12-11/can-bytes-save-the-future-the-money-value-delusion

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...