Saturday, May 30, 2015

Spyblad

Da jeg var på Narvesen i dag kom min yngste datter til å spy utover et Dylan-blad. Det gikk ikke likere enn at jeg måtte kjøpe bladet, da man som foresatt er erstatningspliktig for skadeverk forårsaket av sine barn. Så det ble 149 surt opptjente kroner ut av lomma.

Heldigvis var det et Dylan-blad hun spydde over og ikke f.eks. Justin Bieber, selv om jeg bedre kunne forstått dette. Får tro det ikke var sin avsky over Dylan min datter demonstrerte? Da Dylan etter min mening er verdens beste artist.

Selv om bladet lukter ille og ikke ser helt bra ut, er jeg i grunnen glad til. Var jeg ikke tvunget til det ville jeg aldri bladd opp disse snaue 150 kronene.

Uansett, kanskje best jeg tegner en foreldreforsikring mot framtidig hærverk?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...