Friday, May 15, 2015

Utgruppelykke eller inngruppelykke?

I det seinere har det vært en del snakk om lykke og at nordmenn er blant de lykkeligste i verden. La det først være helt klart, disse lykkeforskerne har ikke peiling på hva lykke er. Dette kommer av at de ikke har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket". De som ikke har lest denne boka har ingen forutsetning til å forstå menneskenaturen, noe de også klart viser med sine uttalelser. Både for dem selv og for forskningens del ville det vært langt bedre hvis de fant noe annet å holde på med.


Første bud er å forstå at det finnes to typer lykke, utgruppelykke og inngruppelykke. Disse to lykkeformene er lenket opp mot de to sidene av handikapprinsippet, som styrer all menneskeatferd. Handikapprinsippet er kraften som kontrollerer menneskesinnet, og den består av en ond og god side.

Inngruppelykke oppstår i inngruppa, som reflekterer steinaldersamfunnets oppbygning, som vi er evolvert rundt. Bongard foreslo å demokratisere økonomien i et inngruppesystem, men ble avvist av en trangsynt og kunnskapsløs jury hos Norges forskningsråd.

En annen måte å bygge inngruppelykke på er gjennom lommenabolag. Så vidt meg bekjent har ikke Norge et eneste velfungerende og suksessfult lommenabolag, men jeg håper dette kan endres gjennom det nye lommenabolaget de bygger på Svartlamon i Trondheim.

Norge er i all hovedsak et utgruppehelvete, bygd opp som vårt samfunn er rundt kapitalismen, suburbia og "tårnet i parken"-boligblokker. I Bongards bok illustrert gjennom atlaskgartnerfuglen. Vår lykke er derfor reinspikket utgruppelykke, dvs. en ond og destruktiv lykke som legger et iskaldt slør over vårt samfunn og ødelegger naturen. Vi dyrker den mørke siden av kraften.

Utgruppelykke bygger på forbruk og selvrealisering. Inngruppelykke er fundamentert på måtehold og samarbeid.

Kunne enda disse "samfunnsforskerne" ta seg sammen og lese Bongards bok, slik at de sluttet å forspille våre skattepenger ved å produsere meningsløst vås om lykke.
MØNSTERET BYGGER PÅ AKKURAT DET SAMME, OG VILLE VÆRT ET GLIMRENDE CASE-STUDY HVIS DISSE “SAMFUNNSFORSKERNE” HADDE VÅKNET, MEN SOM DU PÅPEKER: VI MÅ FÅ KONTROLL OVER DET GIGANTISKE PRODUKSJONSAPPARATET. DET ER DET SOM TRUER EKSISTENSEN VÅR. - Terje Bongard

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...