Wednesday, May 20, 2015

Kampen for bygningsbiologien fortsetter

May 19, 2015 — Høringsfristen gikk ut igår og vi fikk sendt inn alle signaturene og uttalelsene. På få dager er det nå 1350 underskrifter. Vi oppfatter dette som en sterk støtte og at det er mange som mener at TEK`n må endres. Kampanjen fortsetter og derfor; fortsett å signer - og spre det videre. - Gaia arkitekter
Skriv under på oppropet mot TEK'n her!

Nils Faarlund fra Toten skrev under med følgende begrunnelse:
I 49 år har jeg arbeidet for et naturvennlig samfunn. I løpet av 1970-årene lyktes det å påvirke samfunnsutviklingen i Norge fra ensidig økonomisk vekstorientering til økopolitikk. Den økopolitiske vendingen ble utløst av Mardøla-aksjonen i 1970 og bidro til en grønn vending for energipolitikk, samferdselspolitikk, landbrukspolitikk, m. v. Med utviklingen av olje- og gassindustrien ble den grønne vendingen til en grønn bølge som ebbet ut fra begynnelsen av 1980-årene med den norske oljealderen.

Siden den tid preges norsk politikk av ensidig økonomisk veksttenkning, begrunnet av vikarierende argumentasjon for miljøhensyn - herunder klimahensyn. Det foreliggende forslaget til byggeforskrifter er et nytt eksempel på et tiltak på kollisjonskurs med naturen.

Med naturvennlig hilsen,
Nils Faarlund, omskolert sivilingeniør.
Kulturverk skrev under med denne teksten:
Skal man møte morgendagens utfordringer i forhold til å verne om vårt felles naturgrunnlag, er det viktig med fleksibilitet, nytenkning, men og sunn fornuft.

Nye forskrifter alene som ikke er åpne for utvidet kunnskap er ikke veien å gå.
Av og til må man kunne gå ikke bare ett, men flere skritt tilbake for å finne rett vei frem, og en økologisk bærekraftig byggeskikk må ta utgangspunkt i minst mulig inngrep i naturen tilpasset de mennesker, lokale forhold og tilgjengelige materialer, det er det som skaper en bærekraftig byggetradisjon for fremtiden.

Hilsen redaksjonen i Kulturverk
Dessverre er det slik at Byggforsk og størstedelen av byggeindustrien ikke respekterer bygningsbiologien, utviklet i Tyskland.

De 25 bygningsbiologiske prinsipper må utgjøre fundamentet for byggenæringen!

Les disse på engelsk her.

De 25 bygningsbiologiske prinsipper

 1. Byggeplass uten naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser
 2. Boliger plassert borte fra forurensende kilder og støy
 3. Bomiljø med lav byggtetthet og tilstrekkelige grøntarealer 
 4. Personliggjorte, naturlige, menneske- og familieorienterte boliger og boligområder
 5. Bygge uten å forårsake sosiale belastninger
 6. Naturlige og rene byggematerialer
 7. Naturlig regulering av innendørs luftfuktighet gjennom fuktbuffrende materialer
 8. Lavt totalt fuktinnhold i nybygg, som tørker ut raskt
 9. Avbalansert forhold mellom termisk isolasjon og varmeakkumulering
 10. Optimale luft- og overflatetemperaturer
 11. God innendørs luftkvalitet gjennom naturlig ventilasjon
 12. Varmesystem basert på strålevarme
 13. Naturlige forhold av lys, belysning og farger
 14. Endre den naturlige balansen i bakgrunnsstrålingen så lite som mulig
 15. Uten eksponering av menneskeskapt elektromagnetisk og radiofrekvent stråling
 16. Byggematerialer med lave radioaktive nivåer
 17. Menneskeorientert beskyttelse mot støy og vibrasjoner
 18. Med en behagelig eller nøytral lukt, uten utgassende toksiner og giftstoffer
 19. Lave nivåer av mikroorganismer, støv og allergener
 20. Høy drikkevannskvalitet
 21. Ikke forårsake noen form for miljøproblemer
 22. Minimere energiforbruket og nyttiggjøre så mye fornybar energi som mulig
 23. Fortrinnsvis lokale byggematerialer, og uten å fremme utnyttelse av knappe eller risikofylte ressurser
 24. Anvende fysiologisk og ergonomisk kunnskap i interiør- og møbeldesign
 25. Bruk av harmoniske mål, proporsjoner og former
Oversatt av Øyvind Holmstad

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...