Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2019

Gjøviks og Hovdetoppens tapte Shinrin Yoku (Skogsbad)

The great contribution of Standing’s book is to show how enclosure is a pervasive phenomenon in contemporary politics – yet barely remarked upon by the political classes. In this, Standing shrewdly sees the strategic value merely in talking about commons. It resurrects issues that free marketeers – Tories, corporations, investors, Thatcherites – would prefer to ignore. Plunder of the Commons acts as a corrective by drawing a straight line from the royal seizures of common lands 800 years ago, to the cruel austerity policies of Thatcher/Reagan that continue to this day. In the 1200s, roughly 50 percent of British land was managed as commons; today, about 5 percent is recognized as common land. A predictable set of political abuses and wealth inequalities have followed. 

It reveals the essential similarity of medieval kings and modern capitalists: both demand thefts of the commons. Economic growth and “progress” have always depended upon the coercive seizures of the people's wealt…

På lånt tid i en utvidet, malthusiansk syklus

Of history’s great thinkers, the one most relevant to farmers and ranchers is probably the English demographer Thomas Robert Malthus. He’s famous for doubting that farmers could increase food production fast enough to feed a rapidly rising population. He thought the resulting food shortages would beget famines, diseases and wars, which would eventually reduce population back to sustainable levels.

A lot has happened since Malthus first published “An Essay on the Principle of Population” in 1798 and much of it undermines his thesis. When Malthus wrote, 800 million people called planet earth home. Today 7.7 billion do. Most have enough to eat. Hunger has not been eliminated, to be sure, but that’s arguably a distribution problem. Farmers produce enough to feed everyone, or close to enough; the world just doesn’t get the food to everyone who needs it.

During the 15 years I’ve been inflicting my opinions on DTN readers, I’ve more than once taken a swipe at Malthus, or, to be more precise…

Walking the Lake Mjøsa Land XIV

Finally I got time for a short walk and share 15 images from the trip. The weather was bad, fog and a little rain, with rotten snow. When I got home to edit the images, I found that my sensor is chocking dirty, so much dust spots against the white. Cleaned it myself for summer holidays, but do now have to clean it again. Envy EOS R, where the shutter is locked while changing lenses. But think I'll stick to my Sony, as I now know it, and maybe I don't care to learn anything more than Capture One either. After all the most important is to get out to make images, not to sit inside and see gear reviews and learn new software.

For mine tidligere medaksjonærer var fotografiet ME, ME, ME, og det siste de kunne tenke seg var at jeg skulle være noe, derfor nektet de meg en stilling som fotograf. Men for meg er ikke fotografiet ME, ME, ME, tvert imot er det eneste mulighet jeg har tilbake for å dele noe verdifullt med verden. Men dette er verdier de ikke er istand til å se, fordi de er…

Gjøvik trenger MDG Gjøvik

Gjøvik ligger vakkert til i kulturlandskapet rundt Mjøsa, og når man skuer mot denne byen fra det fjerne en gyllenrød seinsommerkveld, kan det være vanskelig å forstå at dette er i ferd med å bli vårt innlandshavs Sodoma. Men faktum er at byen har vært behandlet stemoderlig i lang tid, hvor den det siste året har gjennomgått det reineste Armageddon, særlig var den uventede og voldsomme nedhøvlingen at byens hellige fjell, den sentrale bytoppen og friluftslivstoppen Hovdetoppen, et stort sjokk.

Videre fortsatte man med å skamfere folkestiene i Øverbymarka ved Eiktunet friluftsmuseum, hvor blå mann for barnefamilier og eldre, gjennom gammelskog og mektige furulunder, ble helt utradert.

Som om ikke dette var nok tok man på nyåret også tidligere Bondelia husmorskole med sine frodige frukthager, Sørbyens siste smil. Dette var Sørbyens siste karakterbygg, hvor det liksom hilste en vennlig velkommen når man ankom byen sørfra, og vinket et lystig farvel når man forlot byen. Å se opp mot der …

Dommedags-profeter har en IQ på 130 eller høyere

Selv liker jeg meg best blant dommedags-profeter, derfor kom jeg og jentene aldri tilbake til Balke kirke etter julegudstjenesten i fjor, hvor presten benyttet anledningen til å oppfordre menigheten til å skygge unna slike som oss. Av mennesker jeg trives sammen med er Nikos A. Salingaros, Terje Bongard, John Greer, James Kalb, James Howard Kunstler, samt Pål Steigan, som har fått til alt jeg drømte om nede i Tolfa.
Gail Tverberg har jeg imidlertid forlatt litt de siste årene, men dette var mest grunnet Fast Eddy, en irriterende klegg i kommentarfeltet. Tverberg bommet også stygt på at økonomien ikke ville komme på fote igjen etter finanskrisa, som hun var av de få som forutså.
Men nå har tom. Pål Steigan begynt å lese Tverberg, og det var jo morsomt å se at hun holder koken, selv om jeg knappest har vært innom bloggen hennes det siste året. Og det er ikke til å komme forbi at dama setter sammen mange spennende grafer👍
- Verdens energiforbruk øker markant – EUs energiproduksjon falle…