Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2017

Bok om Terje Bongards selveierdemokrati

Kan det bli bok om Bongards selveierdemokrati? Vel, man må jo prøve. Sendte nettopp følgende forslag til et mindre forlag, så får man krysse fingrene.

Ps! Dama på forlaget skjønte ingenting. Skulle noen andre tenne på ideen, ta kontakt!
Tusen takk for respons!

Jeg fikk nettopp følgende melding fra atferdsøkolog Terje Bongard:

“Jeg kan ikke gjøre mer alene, Øyvind, selve mennesket står i veien, se kap 7. Det må tas tak i av en organisasjon, med folk som orker å holde på med diskusjoner, “teorier” og meninger. Jeg orker ikke mer av det, har fått nok. Ære være deg, og et par til. Jeg har prøvd MDG og SV, de mest sentrale jeg har fått tak i, både Hansson, Opoku og SVs sentralstyre v den nye sekretæren, som har lagt ut dokumenter på deres server, men hører ingenting.http://www.bioman.no/content/pengef%C3%B8lelsen-kronikk-i-klassekampen-september-2010?fref=gc

Kanskje Rødt?

https://www.facebook.com/Roedt/videos/10156189240069068/

Kan ikke forstå annet enn at kap 6 vil være et utgangspunkt for en …

HEALTH BENEFITS OF NATURAL EARTHEN CONSTRUCTION at PRI

- HEALTH BENEFITS OF NATURAL EARTHEN CONSTRUCTION Somehow or another, the modern day, industrial world in which we live convinced us that dirt is unclean, impure, and well…. dirty. We worry when we see our children headed for a mud puddle, we agonize when a mud footprint makes its way onto our kitchen floor, and we´ll gladly walk an extra couple strides on the sidewalk to avoid even a step or two through the dirt.

The idea of actually living in a house made from dirt is unthinkable to most people, despite the fact that mud has provided shelter to the vast majority of humans throughout history. But maybe it is time for us to rethink our “mud-phobia.” Most of the houses that we live in today are built and finished with dozens of materials that are toxic both to our own health and for the health of the natural world. They may appear clean and comfortable and make us feel as if we are protected from the disorderliness of the world of rain and mud, but the unseen chemicals that fill these …

Statistikk for PermaLiv

Sidevisninger etter land OppføringSidevisninger USA 378693 Norge 143882 Russland 42615 Frankrike

Blåveissvingen nå og før

Oppdateringer fra herr Fossemøllens øyensten

Helmer den yngre hadde forrige uke en samtale med Haakon fra Solhaug, begge rettlinjede etterkommere av husmannssønnen og elvemennesket herr Fossemøllen. Haakon kunne fortelle at Fossemøllens kone Marie Andersdatter fikk tolv barn, hvorav to sønner og fem døtre vokste opp. I tillegg adopterte de to morløse barn fra en nabogård. De regnet ut at minst 50 mennesker hadde bodd på Grythengen i årenes løp, siden våningshuset ble bygd i 1900 eller 1901.

De kom også fram til at det trolig var herr Fossemøllen selv som satte opp våningshuset i Grythengen, da hans sønn Helmer den eldre var kremmer på denne tiden, og sannsynligvis bodde i andre etasje over Olterud landhandleri.

Videre kunne Haakon fortelle at det var en brønn til øverst i Grythengen mot Sundby, i hjørnet av jordet. Herfra var det lagt rør ned til Solhaug, hvorfra de fikk vannet. Fremdeles renner vann fra en slange ut av dette røret.

Selv har jeg regnet ut at det minst var tolv gårdsbruk etter Kronborgsætergrenda under herr Fosse…

Grunnfjellsteskjea

Strategic Quitting

In principle, quitting is underrated. Of course we know that persistence often leads to success; and that success sometimes requires "hanging in there." But persistence and "hanging in there" can also lead to losing money, losing health, and losing friends.

In spite of the "succeed at all costs" ethic that often surrounds us, quitting is often the best decision. Walking away is often the most practical thing to do, especially when it's thoughtful, deliberate, strategic.

When groups do strategic planning they are often quick to add programs, products and services, but reluctant to make cuts. This results in strategic plans that are unrealistic on paper or unsustainable in reality. For strategic planning to result in realistic and sustainable plans, cuts must be considered.

Practical Tip: Do not overlook that quitting or leaving a relationship or cutting a program may in fact be the very best decision.

Don't quit something on a whim or in anger or in…

Ære være meg!

Etter å ha blitt sviktet av inngruppa og forrådt av mennesker blendet av sine store, skinnende bias, er det godt å få litt ære fra selveste Terje Bongard. Ja, han orker jo ikke mer. Men som en av ytterst få progressive frelsere tilbake i verden, får jeg stå på. Enten blir jeg stående igjen i historiebøkene eller så forsvinner sivilisasjonen. Det finnes selvsagt ingen annen løsning enn kapittel seks! Bongards selveierdemokrati! Så meget bedre enn Høyres. “Jeg kan ikke gjøre mer alene, Øyvind, selve mennesket står i veien, se kap 7. Det må tas tak i av en organisasjon, med folk som orker å holde på med diskusjoner, “teorier” og meninger. Jeg orker ikke mer av det, har fått nok. Ære være deg, og et par til. Jeg har prøvd MDG og SV, de mest sentrale jeg har fått tak i, både Hansson, Opoku og SVs sentralstyre v den nye sekretæren, som har lagt ut dokumenter på deres server, men hører ingenting.

http://www.bioman.no/content/pengef%C3%B8lelsen-kronikk-i-klassekampen-september-2010?fref=gc

Ka…

Like Fire Like Ice

ATT BYGGA I STADSKÄRNOR KRÄVER MER

Vill ni ha levande eller döda stadskärnor? Modernister vill bygga den s.k. ABC-staden där glest liggande punkthuslådor ger en förortskänsla med döda stadskärnor. I modernisternas städer handlar folk i köplådor långt utanför stadskärnorna som därför blir livlösa. Vi i Arkitekturupproret vill till skillnad från modernisterna att vi ska återgå till tät kvartersbyggnation. När många av bostäderna får butiker i bottenplan återvänder livet till stan.

A Blue Plastic Ball in the Sand

ÄNTLIGEN - LÅDORNAS TID ÄR SNART ÖVER

Då modernism har blivit omodernt och bakåtsträvande kommer ny vacker arkitektur snart att byggas i hela Sverige. SPRID ORDET!

ARKITEKTURUPPRORET ÄR NU EN RIKTIG FÖRENING - Du vet väl att vi sedan oktober 2016 är en officiell förening med organisationsnummer. Läs mer om vårt syfte, lär känna styrelsen och gå sedan med som medlem via följande länk: http://www.arkitekturupproret.se/bli-medlem/

En forsvunnet bekk og et skakt pumpehus

Hei!
Kilden til bekken min er brutt, denne har aldri vært tørr, men nå har bekkeleiet tydelig vært tørt i flere uker, da det vokser gjøkesyre og andre landplanter i bunnen av bekkeløpet. Det har alltid vært vann i bekkeløpet, også under tørrsomrene i min barndom. Denne bekken var et stort trivselsmoment i skogen, og her vokser masse maigull om våren, bekkeblom etc. Trivelige vårplanter som nå vil bli borte.

Jeg ser det å fjerne en helårsbekk som et stort naturinngrep. Denne bekken er et viktig trivselsmoment som jeg vil ha tilbake. Her må dere finne igjen vannåra og lede denne tilbake til bekkeløpet.


Min far var ikke enig i noen skjermingsvoll. Men jeg har tenkt videre, og kommer til å foreslå andre måter å kamuflere pumpehuset på. I naturen er det to måter å kamuflere på:
A: Gå i ett med landskapet
B: Late som man er noe annet enn hva man er.
Det beste er imidlertid om dere gjør om igjen pumpehusets plassering i samsvar med adaptiv designteknologi. Alt som bygges skal plasseres ut f…

Danskene er kollektivister

Kommentar.

Danskene er nå Nordens mest kollektivistiske folk, hvor i overkant av 1% av befolkningen lever i bokollektiver. Søker man på økolandsby i Danmark finner man masse ildsjeler som søker å etablere bokollektiver av forskjellige slag. Danskene elsker også sin jernbane, som er i et aldeles utmerket hold, og de opprettholder også sidebanene.


Ps AF! Denne ukas Dag og Tid har en tosiders artikkel om Sørlandsbanen, er rein kjærlighetserklæring!

Selv har jeg hatt den store glede å besøke Dyssekilde økolandsby, et fremragende vitnesbyrd over danskenes kollektivistiske ånd: http://dyssekildevillage.blogspot.no/

Nordmenn er alt annet enn kollektivister, med den ensomme eneboligen i kulturlandskapet som sitt fata morgana. En nordmann med snev av kollektivistisk sinnelag er per definisjon syk, og bør tvangsmedisineres. Vi som var klyngetunenes land!

Følg den norske kvinnen Tonje Eliasson, som flyttet til Danmark for å kunne realisere seg selv som kollektivist: http://www.tonjeeliasson.com/…

Fra utopia til evtopia?

Kommentarer til den ytterst viktige artikkelen:

- Energieffektiviteten faller og har passert «point-of-no-return»


Direkte EROEI blir litt misvisende, da den ikke tar med den økende kompleksiteten som trengs i et samfunn som helhet, for å utnytte minskende energi- og naturressurser, pluss økende forurensning. Eller et bolverk som hele tiden må forsterkes for å motvirke en stadig økende entropi. Gail Tverberg mener derfor at man bør måle energiretur ut fra den samlede menneskelige arbeidsinnsats.

– The Only EROEI that Matters is Energy Return on Human Labor Invested
“There still needs to be consumers who can afford the output. Even if there is massive consolidation, the basic problem of workers who could not afford the output would not be fixed, because it is related to the fact that the cheap energy sources have already been taken. Even if direct extraction costs are low, governments are still very dependent on high tax revenue.

What would happen in normal circumstances is collapse. Coll…

PermaLiv AS søker samarbeid med forlag, avis eller magasin

PermaLiv AS ønsker samarbeid om bok om Filippinene og/eller "Grenda til Totenåsens apostel". Vil legge stor vekt på fotografier.

Planlegger å bosette meg noen år på Filippinene hvis jeg får kontakt med et forlag, avis eller magasin.

Filippinene er et utrolig fotogent land, både menneskene, naturen, kulturlandskapet og byene, med mange sterke karakterer. Innlandet i Cebu har like ville fjell og daler som Norge, og et intakt kulturlandskap med småbønder som lever som for 100 år siden.

Grenda mi har en spennende historie, men reiser også viktige filosofiske spørsmål om hva som har skjedd med vår rurale kultur og arv.


Pengelønnsomhet bygger ikke et samfunn

Kommentar.

Er det noen som har igjen tillit til staten etter denne dokumentaren: https://tv.nrk.no/program/KOID75002317/kampen-om-fjordane

Inntrykket jeg sitter igjen med er at staten har blitt til ei stor bortskjemt bølle, som nyter å ydmyke enkeltpersoner som ikke lydig underkaster seg deres fortreffelighet.
“Her i Norge legger ledere mest vekt på trivsel og arbeidsglede. Samarbeid og demokrati står sentralt i den norske arbeidslivskulturen. Der andre kulturer kanskje oppfatter trivsel og arbeidsglede som naive verdier uten forankring i krav til effektivitet og bunnlinje, viser norske ledere hver dag at dette er verdier som både gir penger i kassa og bygger et samfunn.” Her pukker man videre på løgnen om at det er pengelønnsomhet som bygger et samfunn. Tvertimot undergraver pengelønnsomhet samfunnet, og vi må fri oss fra profittmotivet, da dette er lenken om foten som slavebinder oss!
“Det norske samfunnet, forskning, EU og internasjonal kapital gjør sitt ytterste for å omsette klod…

Tog-suburbia kontra bil-suburbia

Kommentar.
Togsuburbia er også noe helt annet enn bilsuburbia. Dette var småbyer som hadde alt utenom de skitne arbeidsplassene, som ble liggende igjen i storbyen, hvortil karene pendlet om morran. Her var ingen biler og masse småbutikker, et paradis for en unge. J.H . Kunstler skriver om dem med tårer i øynene. Det var med bilsuburbia helvete var løs. En uendelig rekke av isolerte børstekalkunhauger, med to biler i garasjen og tre frukttrær i hagen. Hvor man ligger med kikkert og skuler på naboene og lurer på om de har investert i statusobjekter som overgår dine egne. For dette er et reint utgruppesamfunn, hvor det kun er atlaskgartnerens strategier som gjelder. Intet liv i gatene, ingen butikker, bare plener og bunkere. Slik er Norge, USAs 51ste stat. Tom. senterpartiet sloss for å verne om den subeksurbane drømmen, med den ensomme eneboligen i kulturlandskapet.

Nei, la oss få et Norge fullt av jernbaner og Village Towns, med jernbanestasjonen som kjerne!

Gårdstunets betydning for positivt rom

Til Planutvalget i Østre Toten kommune “In the present Western view of space…we tend to see buildings floating in empty space, as if the space between them were an empty sea.” - Christopher Alexander, p. 174, Book One, The Nature of Order "Positive space refers to Gestalt psychology, and links geometry with the basis of human perception. Convexity plays a major role in defining an object or a space, whether this is an area or a volume. We feel comfortable or uncomfortable in the spaces we inhabit for a combination of mathematical and psychological reasons. We strongly feel a threat from objects sticking out. We need to apply the positive space concept to both figure and background. Not only the building’s interior space but also urban space must be positive: see “Urban space and its information field” (Salingaros, 1999)." - Nikos A. Salingaros
Først vil jeg si at det var svært bra at Teknisk Etat hjalp meg med å få på plass en skjermingshaug i overkant av skogen min,…