Skip to main content

En forsvunnet bekk og et skakt pumpehus

Hei!

Kilden til bekken min er brutt, denne har aldri vært tørr, men nå har bekkeleiet tydelig vært tørt i flere uker, da det vokser gjøkesyre og andre landplanter i bunnen av bekkeløpet. Det har alltid vært vann i bekkeløpet, også under tørrsomrene i min barndom. Denne bekken var et stort trivselsmoment i skogen, og her vokser masse maigull om våren, bekkeblom etc. Trivelige vårplanter som nå vil bli borte.

Det var helt utrolig trist å se bekken min fullstendig uttørket, dette kan jeg ikke huske å ha opplevd. Det har riktignok til tider kun vært en liten sildring, men helt uttørket med brennesle og gaukesyre i bekkeleiet, nei det blir noe annet. Trolig ble vannåra som forsynte bekken gravd over da man krysset vegen, slik at den endret løp. Er jeg heldig finner den vegen tilbake, men sannsynligvis er den tapt.

Slik går det alltid når man ikke følger permakulturens designprinsipper. Staten er ekstremt fiendtelig innstilt til permakulturen. Dette fordi permakulturen framdyrker autonome individer, og ikke lydige undersåtter.

-Wikimedia.

Jeg ser det å fjerne en helårsbekk som et stort naturinngrep. Denne bekken er et viktig trivselsmoment som jeg vil ha tilbake. Her må dere finne igjen vannåra og lede denne tilbake til bekkeløpet.


Min far var ikke enig i noen skjermingsvoll. Men jeg har tenkt videre, og kommer til å foreslå andre måter å kamuflere pumpehuset på. I naturen er det to måter å kamuflere på:

A: Gå i ett med landskapet

B: Late som man er noe annet enn hva man er.

Det beste er imidlertid om dere gjør om igjen pumpehusets plassering i samsvar med adaptiv designteknologi. Alt som bygges skal plasseres ut fra omgivelsene, og underordnes og underbygge disse, gjennom en stegvis tilpasning. Se Christopher Alexander, Nikos A. Salingaros, Bin Jiang m.fl.
"In any environment we build—building, room, garden, neighborhood—always, what matters most of all is that each part of this environment intensifies life. We mean that it intensifies human life, animal life, emotional life, the life of storms, the life of wild grasses and lilies, the life of fish in a stream, the life of human kindness in a rough place where it may not be easy to find." – Christopher Alexander
Dere kunne gjerne også ha ventet med å skru opp utstyret til etter at dere hadde forvisset dere om at vi var fornøyde med plasseringen av pumpehuset. Dette var kun en telefon.

Selv synes jeg det kan være lurt om dere venter med å fylle opp mer, til vi har kommet fram til en løsning.

Jeg vil gjerne minne om at mitt ønske var at pumpehuset ble plassert 10 meter lengre ned, rett nedenfor krysset. Dette ville også vært bedre for trafikksikkerheten, i tillegg til at det ikke ble en del av tunet. Om pumpetrykket kunne blitt litt svekket i perioder, er etter mitt syn en mindre belastning samlet sett.

Å ha pumpehuset i skogen min ville vært en katastrofe, det ser jeg nå tydeligere enn noensinne. Da kunne jeg heller ikke fått skjermingshaugen, som har gitt en positiv effekt over all forventning. Jeg hadde helt rett i at bikkjene bjeffer mindre, ser de meg stopper de straks jeg kommer ute av syne bak haugen. Å gå i skogen og å være ved hytta er mye triveligere nå. Her skal de i tillegg legge på noe mer masse, slik at skjermingen blir enda bedre.

Hva som må gjøres videre er følgende:

A: Vannåra som var en sikker kilde til vann i bekken året rundt, uansett tørke, må finnes igjen og ledes tilbake til bekkeløpet.

B: Det må finnes en løsning på pumpehuset. Dette er A: Gjøre jobben om igjen riktig, hvor man senker pumpehuset en ring og legger det parallelt med stabburet. B: Man kamuflerer pumpehuset, enten ved å kamuflere det i terrenget eller ved å kamuflere det som noe annet enn hva det er, samtidig som man tilpasser det til tunet. 

Dere bør vente med oppfyllinger rundt pumpehuset til vi blir enige om en løsning. Løsninger med kamuflasje skal jeg legge fram for planutvalget så snart nåværende graving er fullført, med påbygning av skjermingshaugen.

Dere har som sagt gjort tre positive ting: A: Bygging av skjermingshaug, som dere fikk gjennomslag for til tross for sterk motstand fra saksbehandler. B: Legging av VA-grøft til Sundby i bue utenfor Grythengen. C. Nedgraving av lavspent.

Dere har utført to negative ting: A: Pumpehuset ble liggende unødvendig høyt og svært skakt ifht. tunet. B; Tørrlegging av et gammelt bekkeløp og endring av økosystemet i skogen.

Disse to siste tingene bør dere ta svært alvorlig og rette opp i. Sannsynligvis er det mest realistiske at man kamuflerer pumpehuset som noe annet enn hva det er, og gjør det om til et smykke, og ikke et dystert gravmonument over en tapt grendekultur, slik som nå.

Min gamle far har omgjort våningshuset i Grythengen til et smykke, jeg fatter ikke hvordan han får det til! Opprinnelig var våningshuset en staselig sveitservilla i planketømmer, før det ble herpedert på 1950-tallet.

Nå får kommunen også trå til og omgjøre pumpehuset til et smykke!

-Wikimedia.

Dere vet utmerket godt at jeg ikke kommer til å gi meg før disse to feil-momentene er utbedret. Selv om Grythengen selges ut av slekta kommer jeg ikke til å gi meg, da jeg ikke vil ha dette dystre pumpehuset stående som en mørkets vokter over inngangsportalen for grenda til Totenåsens apostel.
"Vestens historie utslettes psykisk – og fysisk for slik å utrydde den europeiske identitet og selvbevissthet en gang for alle. Et mentalt holocaust. Men volden trives godt der det historiske minnet er kort." – A. Viken
I sommer var en etterkommer av Dahl fra USA og gikk kulturvandringen fra i våres, etter å ha fulgt bloggen min. Jeg har mange følgere fra USA, langt flere enn i Norge, og dere bør rette opp i disse tingene for grendas og bygdas framtidige omdømme.

Mvh,
Øyvind Holmstad

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…