Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2014

Den gamle høyre/venstre-aksen er ubrukelig

Ja, jeg mener også at den gamle høyre/venstre-aksen er ubrukelig. Slik jeg ser det tilhører hele den politiske og økonomiske eliten hva man kan kalle det globale massesamfunnet. Den konservative katolske tenkeren James Kalb sier det slik: «Advanced liberalism believes itself tolerant, but its tolerance is intolerant in somewhat the way the Taliban are intolerant. As prominent spokesmen define the issues, it often seems that we are in the midst of a world struggle between two quasi-totalitarian religious movements: radical Islam and advanced liberalism. Where the Taliban believe themselves called to do away with all social authorities but the Koran and shari’a, today’s liberals believe themselves called to eliminate all authorities other than expertise, rational bureaucracy, and markets.» – James Kalb

Mot dette står «the commons» eller allmenningheten, som elitene later som ikke eksisterer: http://www.kulturverk.com/2014/10/19/david-bollier-og-kampen-for-allmenningene/

Uansett er jeg le…

When the Gold We Have is All the Gold that Humanity Will Ever Get to Play With, What Then?

Chris, I wonder what'll happen in the deindustrial future, when the accessible gold mines are played out and what veins of ore remain are so far beneath the surface and/or so poor in quality that, lacking fossil fuels and the technology that depends on them, it no longer makes any economic sense to mine and smelt them. When the gold we have is all the gold that humanity will ever get to play with, what then? - John Michael Greer

Discussing the Myth of Barter

Excerpted from David Graeber:

(the full and longer essay, a discussion with austrian economists, is well worth reading) No example of a barter economy, pure and simple, has ever been described, let alone the emergence from it of money; all available ethnography suggests that there never has been such a thing.“First, the history: 1) Adam Smith first proposed in ‘The Wealth of Nations’ that as soon as a division of labor appeared in human society, some specializing in hunting, for instance, others making arrowheads, people would begin swapping goods with one another (6 arrowheads for a beaver pelt, for instance.) This habit, though, would logically lead to a problem economists have since dubbed the ‘double coincidence of wants’ problem—for exchange to be possible, both sides have to have something the other is willing to accept in trade. This was assumed to eventually lead to the people stockpiling items deemed likely to be generally desirable, which would thus become ever more desirable f…

The Nonsense of Our "Free Market"

The institutions and habits that contemporary industrial civilization uses to structure its economic life comprise that tangled realm of supposedly voluntary exchanges we call “the market.” Back when the United States was still contending with the Soviet Union for global hegemony, that almost always got rephrased as “the free market;” the adjective still gets some use among ideologues, but by and large it’s dropped out of use elsewhere. This is a good thing, at least from the perspective of honest speaking, because the “free” market is of course nothing of the kind. It’s unfree in at least two crucial senses: first, in that it’s compulsory; second, in that it’s expensive.

“The law in its majestic equality,” Anatole France once noted drolly, “forbids rich and poor alike to urinate in public, sleep under bridges, or beg for bread.” In much the same sense, no one is actually forced to participate in the market economy in the modern industrial world. Those who want to abstain are perfectly…

Imperialistisk kapital okkuperer svartjordsbeltet i Ukraina

Når jeg leser artikkelen nedenfor av Pål Steigan er det nesten så jeg håper Russerne tar hele svartjordsbeltet og Øst-Ukraina. Tross alt ser jeg dette som bedre enn at verdens mest fruktbare jord okkuperes av Monsanto og deres allierte. Vet ikke om det ville hjulpet, men i det minste har den ortodokse kirke en viss innflytelse i Russland, og jeg vil tro de ikke akkurat ser positivt på GMO.


Det er god grunn til å frykte Putin, men mot Monsanto blekner selv han. Frøallmenningen har fulgt menneskeheten siden vi først grep om sigden, og er helt sentral for gjenreisingen av allmenningheten.

Vesten med Monsanto i spissen spiller ikke her kun russisk rulett med Ukraina, men med hele vår sivilisasjon. GMO er en sikker veg mot ruin.

De kreftene som nå slår klørne i verdens beste matjord er garantister for et landbruk som totalt underslår tanken på landbruket som et forvalteransvar for biologisk mangfold og levende økosystemer, og som vår felles arv. Svartjorda i Ukraina er like verdifull som o…

Kringsatt av fiender

Kommentar av Steinalder til kulturverksartikkelen: Er noen fremtidshåp farlige? Om det skal finnes det minste håp så tror jeg for min del at man må begynne med å innse at man faktisk er "kringsatt av fiender", i beste fall av et flertall av medløpere og svikere, og at det har vært slik veldig lenge, like siden begynnelsen av den "industrielle revolusjonen". Derfor tok jeg da også med den linjen fra det diktet av William Blake. Veldig mye av problemet her har nettopp bestått i at folk flest overhode ikke har vært villig til å komme i nærheten av å ta inn over seg at man har med en form for ondskap å gjøre. Om man, som Blake, skal bruke religiøse begreper, er 'satanisk' det rette ordet. Beklager, men jeg ble oppmerksom på denne kommentaren din først idag. I utgangspunktet kan jeg bare tale for meg selv. Men jeg mener ihvertfall at det er viktig at man legger til side hele tanken om at det finnes noe "vi" som har "ødelagt med vår perverse oppfør…

Christopher Alexander om å byggje for kjærleik og liv

In any environment we build—building, room, garden, neighborhood—always, what matters most of all is that each part of this environment intensifies life. We mean that it intensifies human life, animal life, emotional life, the life of storms, the life of wild grasses and lilies, the life of fish in a stream, the life of human kindness in a rough place where it may not be easy to find. – Christopher Alexander Diverre er vi omgjevne av menneske som meiner at å byggje for kjærleik og liv, er underordna alt anna. Som til dømes profitt, effektivitet, rasjonalitet, etc. Men slik er det ikkje, og dei som tenkjer slik bryt mot naturen, mennesket og Gud. Alt vi byggjer skal ha som hovudføremål å framelske kjærleik og liv.

Dette er ein kamp mellom det gode og det vonde, system A og system B. Eg har lova døtrene mine å vie livet mitt til kampen for venleiken, dvs. system A. Eit av dei viktigaste slaga i tida vår.
Dei som bygde Firenze, særleg dei som bygde frå omkring år 1000 etter Kristus til …

Why Nature Communities is the Future

"The unraveling of that arrangement, and the return to a state of affairs in which most people produce goods and services with their own labor for their own, their families’, and their neighbors’ use, will be the great economic trend of the next several centuries." In one way or another, that’s been the fate of every kind of economic activity in modern industrial society. Pick an economic sector, any economic sector, and the producers and consumers of the goods and services involved in any given transaction are hugely outnumbered by the people who earn a living from that transaction in some other way—by administering, financing, scheduling, regulating, taxing, approving, overseeing, facilitating, supplying, or in some other manner getting in there and grabbing a piece of the action. Take the natural tendency for social complexity to increase over time, and put it to work in a society that’s surfing a gargantuan tsunami of cheap energy, in which most work is done by machines …

200.000 sidevisninger for Permaliv

Sidevisninger i dag 234 Sidevisninger i går 438 Sidevisninger siste måned 8 062 Sidevisninger til sammen 200 934
Siden starten i 2011 har det gått smått men jevnt oppover med Permaliv, og det har tatt over tre år før jeg passerte 200.000 sidevisninger. Trolig har bloggere som Greer over 200.000 sidevisninger per dag, men jeg ser det slik at hver dråpe teller for å endre folkeopinionen, og kanskje vil den lille dråpen som får det berømte glasset til å flyte over komme nettopp fra Permaliv? Hvem vet.

My Image of the Hoff Church at the Web Page for the St. Olav Ways

The use of my images from Wikimedia Commons increase. Some days ago a man contacted me as he wanted to use one of my images for the Ringsaker calendar of 2015. Now I'm proud to see my image of the Hoff Church, where I was baptized, used on the website of the St. Olav Ways.

I hope the municipality of Østre Toten will cooperate so that I can live the rest of my life on Toten. Then I will celebrate with buying a full format camera promoting "Totscana" at Wikimedia, Kulturverk and so on.

See the information page of the Hoff Church here.

Kompisene Haakon & Gates

Pål Steigan har gjennom sine informative artikler sørget for at jeg har mistet tiltroen til det norske kongehuset, og da særlig til kronprins Haakon.

Kongehus og kremmerhus

Kronprins Haakons nettverk

Her følger min oppfordring til kronprinsen:
Jeg vil trekke fram Charles, prinsen av Wales, som har valgt å gå motsatt veg av Haakon. Han har valgt å bli allmenninghetens gallionsfigur. Når han tok dette valget vet jeg ikke, da jeg kan svært lite om de kongeliges historie. Men i dag er han et eksempel til etterfølgelse. Særlig vil jeg nevne hans glødende og oppriktige innsats for tradisjonell arkitektur og økologisk jordbruk. Han er en sterk forsvarer av det lokale, og at allmenningheten skal kunne operere fritt uten utidig innblanding og overkjøring av stats/markeds-duopolet. Kanskje er han den eneste kongelige som har forstått at statens og markedets rolle er å være allmenninghetens tjenere og beskyttere? Men så er han da også en god venn av Nikos Salingaros, som igjen er en god venn a…

The Tverberg Estimate of Future Energy Production

by Eivind Berge


This is Gail Tverberg's estimate of future energy production. For reasons best explained by Gail herself on her blog, I believe this graph represents the most accurate prediction of our future. Now imagine what it will be like. Imagine the human suffering embedded in this graph! All the debt defaults, bankruptcies, unemployment and poverty. Broken supply lines and entropic decay to our infrastructure which will never be repaired. Famines, pestilence and violence. Fascism, failed states, and bloody insurrections. Imagine billions starving to death or otherwise meeting their premature demise. This is the Four Horsemen of the Apocalypse represented as an energy graph, and it is our near future. In 2035, the energy production available to humanity will likely be down to 25% of what it is today. If you thought peak oil meant maybe you would be driving an electric car in 2035, think again, because that kind of green delusional future would require more energy consumption…

Dark Age Norway: The End of the Market Economy

Introduction in Norwegian:

Kjære medborgere! Som dere ser av denne teksten av Greer er markedsøkonomien i ferd med å ta kvelertak på seg selv. Men den observante og reflekterte leser vil også legge merke til at føydalismen, dvs. å føye seg, ligner bemerkelsesverdig på InnGruppe-Demokratiet (IGD) til Terje Bongard. Men uten føydalismens baksider.


Det er også verdt å merke seg at den føydale bonden arbeidet færre timer og hadde flere fridager enn dagens gjennomsnittlige amerikaner. Samt at han hadde et stabilt og ordnet liv.

Med den kunnskapen vi i dag besitter om menneskeatferd vil det være for dumt å falle tilbake i føydalismens gamle spor nok en gang. Vi trenger en folkereisning for å innføre IGD før vi entrer et nytt føydalt samfunn. Gjør vi det er det for seint!

Original post by John Michael Greer here.

One of the factors that makes it difficult to think through the economic consequences of the end of the industrial age is that we’ve all grown up in a world where every form of economic…

Knallbra av Adrian Wiik!

Hei Steigan!

Jeg er en 13 år gammel gutt som er interessert i hva som skjer i dagliglivet, og jeg vil si at det du skriver er veldig bra. Alt som står i VG, Dagbladet, NRK osv. er bare propaganda og jug. Jeg synes det er artig å se alle forskjellige mulige vinkler på situasjoner/konflikter i hverdagen. Jeg liker også at du dekker saker som VG og Dagbladet lar være å dekke. Du skriver utdypende og fyldig i absolutt alle artiklene dine, og det må du fortsette å gjøre.

Mvh
Adrian Wiik

My Image Used in Russia!

Restoring the Commons is Essential for Shrinking the Economy

Richard Heinberg at Post Carbon Institute ranks the re-establishment of the commons as the third most important way of shrinking the economy.
3. Restore the commons. As Karl Polanyi pointed out in the 1940s, it was the commodification of land, labor, and money that drove the “great transformation” leading to the market economy we know today. Without continued economic growth, the market economy probably can’t function long. This suggests we should run the transformational process in reverse by decommodifying land, labor, and money. Decommodification effectively translates to a reduction in the use of money to mediate human interactions. We could decommodify labor by helping people establish professions and vocations, as opposed to seeking jobs (“slavery on the installment plan”), and by promoting worker ownership of companies. As economist Henry George said over a century ago, land—which people do not create by their labor—should be owned by the community, not by individuals or corpora…

Fra kristendom til fremskrittstro

I dag har troen på fremskrittet tatt kristendommens plass. Allikevel er fremskrittstroen som et vrengebilde av kristendommen, begge bygger på et lineært historiesyn, troen på frelsen som et endepunkt, og individualisme, for å nevne noe. Hva som skiller disse to trosretningene er det grunnleggende menneskesynet.
Teksten er fra en kommentatråd hos Kulturverk.
Et eksempel på hvordan kristendommens og fremskrittstroens lineære virkelighetssyn sammenfaller, er Singulariteten. I fremskrittstroen har Singulariteten overtatt plassen for Guds by, eller det nye Jerusalem, slik dette ble utviklet av Augustin.

Grunnen til at Augustin skrev boken "Guds by" var fordi folk begynte å stille spørsmålstegn ved kristendommen, da de så hvordan Romerriket knirket og raknet i sømmene. Derfor måtte Augustin flytte trosperspektivet vekk fra det dennesidige og over til det hinsidige, for at folk skulle holde fast på kristendommen. I motsetning til Konstantin, som antok den kristne tro etter seier på …

Diskusjon med Pål Steigan om InnGruppe-Demokratiet (IGD)

Les artikkelen og originale kommentarer her.
Steigan sier:

«Kall det fellesskapssamfunnet, hva som helst, bare det tilfredsstiller kravet om å bygge menneskelige fellesskap nedenfra og opp slik at produsentene får reell kontroll over produksjonsmidlene og at «checks and balances» for å sikre økologisk «resilience» bygges i en forpliktende samhandling med andre kollektiver. Jeg har valgt K5.0 og gitt noen argumenter for det, men det viktigste av alt er innholdet.»

Jeg svarer:

Her er vi absolutt helt på linje! Dette vil si et holarki, og er således i samsvar med med alle biologiske systemer: http://blog.p2pfoundation.net/nesting-instinct-by-vera-bradova/2014/09/10

Jeg er selv fra ei grend med svært sterke haugianske tradisjoner, hvor alle på død og liv skulle/skal ha sin egen lille bedrift: http://www.kulturverk.com/2013/01/20/gudstru-pa-avvegar/

Så jeg er født inn i denne småbedriftstradisjonen. Men jeg har alltid syntes det har vært noe forferdelig stress å eie produksjonsmidlene, og ha…

Kulturverk om Kulturverks misjon

Original kommentar her.
Takk så mye, Breidablikk.

Om det er verdt bryet for deg, kan ikke vi avgjøre, men vi kan fortelle at for oss er det verdt bryet. Vi har i snitt 1500 unike lesere daglig og har tilsammen hatt over 697 000 unike besøkende siden vår oppstart i 2011. Men det er tallenes tale, og dette er ikke noe voidsomt antall, men derimot er det med tanke på vår vinkling som går på nettpubliserte dybdeartikler og tema som fokuserere på helhet fremfor enkeltsaker (selv om de og forekommer), gode tall.

Enda viktigere er det at det vi skriver faktisk påvirker, og det merker vi alle i redaksjonen i forhold til de miljøer vi omgås i, ikke minst i øko- og naturvernsirkler, men og miljøer knyttet til idehistorie og statsvitenskap; vi leses og legges merke til om enn i beskjeden grad sammenlignet med tabloidene. Men vi ønsket aldri å konkurrere med tabloidene eller nettsteder som fokuserer på misnøye og enkeltsaker og dermed kun bedriver sirkeldebatt for et frådende og emosjonelt drevet…