Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2015

De fire hovedutfordringer

Les kommentartråd her. Jeg vil også ta med de fire hovedutfordringene vi som sivilisasjon nå står overfor. Merk at Tverberg IKKE tar med klimautfordringene, som politikerne inklusive MDG elsker å snakke om. Selv om disse er reelle og alvorlige nok, ville nok Tverberg plassere disse et godt stykke nede på lista. Klima er tilstrekkelig abstrakt til at det fungerer utmerket som en distraksjon fra våre politikere og eliter, for å ta fokuset vekk fra «den grimme og umiddelbare virkelighet»: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68194
«I think our basic problems now are
(1) Too much debt
(2) Resources sufficiently depleted that they are costly to extract
(3) Way too much population to live without fossil fuels
(4) A fragile financial system that collapses if it stops growing  Getting rid of 30% of the population doesn’t really get rid of any of those problems. We would need a much larger population reduction to live without fossil fuels.  The problem would be ea…

"Peak-oilerne" tar feil!

Les kommentartråd her.
Herdal ser ut til å være en «peak-oiler». Men «peak-oilerne» tar feil. Som Gail skriver i denne kommentaren: http://ourfiniteworld.com/2015/09/29/low-oil-prices-why-worry/#comment-68174
«I show both total energy and oil in my Figure 11. The increase in natural gas usage is actually lower than the increase in oil consumption. I found this hard to believe, because usually the switch goes the other way.  How much oil and gas is left in the ground is in some sense irrelevant, as long as it is > 0. We can only extract fossil fuels as long as our systems stay in place. Then the rest of the fossil fuels stay in the ground forever. The belief that all of the fossil fuels can be burned is simply not true–we have to keep the whole system together. It is really a Liebig’s Law of the Minimum issue. I showed in my last post that we really need fuels that are equivalent to $20 per barrel oil or cheaper. This is probably equivalent to an EROEI of 50:1 or higher. All of the …

Vår sivilisasjon er en skam for universet

My mission has always been to understand exactly what is happening. We are told one story by the press; another by peak-oilers. The EROI folks have a story related to peak oil. I wanted to figure out exactly what was going on, starting from a background with some practical knowledge of how the economy worked plus knowledge of how to use a spreadsheet and Google.

I have learned as I have gone along. I keep looking up terms I don’t know, and buying books that might be relevant. I had to look up “2nd type civilization according to the kardashev scale” for example. Readers offer relevant references to read, or ask questions that are helpful for understanding what is going on.

In response of whether we can become a 2nd type civilization, this reference says we are right now a Type O civilization on the Kardshev Scale. I can’t imagine we are going up on the scale. - Gail Tverberg VI BLIR ALDRI NOE MER ENN EN TYPE 0 SIVILISASJON. VI ER EN SKAM FOR UNIVERSET. NESTE ÅR ENTRER VI TROLIG ET DEF…

Vi har bygd en 100-etasjers "skyskraper-økonomi" over et synkehull

Les kommentartråd her.

Herdal skriver i artikkelen dette innlegget bygger på:
«Såkalt «fossile» energikilder står for omlag 80 prosent av verdens totale energibruk, og fortsetter å øke. Vestlige ledere har faktisk vedtatt å fase ut all energi av denne typen – kull, olje og gass – innen dette hundreårets utgang. Om de skulle lykkes, vil det i så fall føre til en massesult verden aldri tidligere har opplevd.

Den vil riktignok ikke ramme mennesker av typen Leonardo DiCaprio og FNs «klimasjef» Christiana Figueres. Tror de, ihvertfall. Det samme tror vel bytullingene i MDG som med vel 4 prosent synes de vant det siste karnevalget her til lands.» Selv stemte jeg MDG i år. Som leser av OURFINITEWORLDdotCOM er jeg selvsagt klar over at MDGs politikk er som å helle bensin på deflasjonskollaps-bålet. Men om vår sivilisasjon brenner ut et par år før eller seinere betyr ikke så mye fra eller til. Grunnen til at jeg stemte MDG er at jeg håper der kan finnes en eller annen vantro politiker som ønske…

EUs «energiuavhengighet» er en bløff

Sakset fra bloggen til Steigan.


I årevis har EU hatt planer og direktiver for å oppnå større grad av energiuavhengighet. Men EUs egne tall viser nå at alt dette er bare spillfekteri. EUs egne tall viser at unionens avhengighet av energiimport er økt.

Dette skriver Jan Herdal på oljekrisa.no:
Virkeligheten finner vi godt begravd i EUs egen Eurostat. De siste tall for EUs avhengighet av importert energi er for året 2013. I løpet av tiåret fra 2003 har EUs importandel av kull økt fra 35 til 44,2 prosent, av råolje fra 78,5 til 88,4 prosent og av gass fra 52 til 65,3 prosent. Til tross for en ekspanderende økonomisk krise og et kraftig fall i oljeforbruket i samme periode, økte EUs importandel av råolje i perioden 2009-2013 fra 84,1 til 88,4 prosent.

Tall og fakta, og følgelig lite etterspurt av det humanistiske godhetsregimet.

EU hadde i 2013 en gjennomsnittlig importandel av «fossil» energi på 53 prosent, opp fra 48,8 prosent for ti år siden. Sju EU-medlemmer – Malta, Luxemburg, Kypros, I…

Feiring

Skreifjella

The Cimmerian Hypothesis, Part Three: The End of the Dream

Av og til har erkedruiden John Michael Greer hva jeg vil kalle et "episk" essay. Dette tilhører definitivt denne katekorien. Original tekst her.

The Cimmerian Hypothesis, Part Three: The End of the Dream
Let's take a moment to recap the argument of the last two posts here on The Archdruid Report before we follow it through to its conclusion. There are any number of ways to sort out the diversity of human social forms, but one significant division lies between those societies that don’t concentrate population, wealth, and power in urban centers, and those that do. One important difference between the societies that fall into these two categories is that urbanized societies—we may as well call these by the time-honored term “civilizations”—reliably crash and burn after a lifespan of roughly a thousand years, while societies that lack cities have no such fixed lifespans and can last for much longer without going through the cycle of rise and fall, punctuated by dark ages, th…

Texaco i Kolbu

Eikeskog ved Vänern

Finnes de vantro i MDG?

Utdrag fra en diskusjonstråd med bloggeren Eivind Berge:

Øyvind Holmstad said... Et lite forvarsel for hvordan et deflasjonært kollaps kan arte seg:

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/09/22/2142/Industri/f-dager-unna-konkurs

Her kan bortfallet av kun en leverandør av reservedeler gi en konkurs. Hva da når 10 eller 50 leverandører av reservedeler svikter? WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015 12:04:00 AM  Eivind Berge said... Ja, det er skummelt. Det er så lite som skal til før alt stopper opp i en industribedrift. Og når nedstengingen av industrien først er i gang, vil prosessen raskt bli selvforsterkende og irreversibel fordi alle fabrikker er avhengige av at noen andre skal levere dem noe, som igjen er avhengige av mange andre før de kan starte produksjonen igjen osv.

Det er vel liten vits i, men staten burde utpeke noen leverandører av alle typer varer og prøve å redde dem fra konkurs for enhver pris. Hvis de hadde innsett alvoret, så kunne de i det minste utredet om det kunne hjelpe. Det …

Suburban Houses are Best Used as Firewood

Each time is different. When fuels are in scarce supply, I expect buildings will be torn down and the wooden parts used for fires. †his, little will be left standing, especially in places where wood is scarce. - Gail Tverberg James Howard Kunstler has named suburbia the worst waste of resources in the history of humankind. Luckily most Norwegian suburban houses are made from wood. I can't wait to see them torn down for firewood! Then finally they can have some meaning!

Five Reasons Why Our Collapse is Different

The things that are different about this collapse include:
Its very international reach so we don’t have a “rest of the world” (except for perhaps the few hunter-gatherers) to fall back on;Our dependence on international trade for making computers, LED light bulbs, and everything high tech;Our dependence on electricity as well as oil;Our super specialization. Hardly any of us are farmers. Most were farmers in past collapses, and could go on farming, so that food was not a problem for most. Water and waste were handled by simple local systems as well, so that basic needs for most people could continue to be met;The extent of our population overshoot. - Gail Tverberg

Man stiller ikke spørsmål ved Luther

Viktig artikkel hos VD:

Man stiller ikke spørsmål ved Luther

At makthaveren Martin Luther fremdeles får stå så ­uimotsagt, samtidig som de nordiske landene regnes blant verdens mest sekulariserte, sier det oss noe?

Det er naturligvis ikke bare nasjonale selvbilder som kan smelte sammen med gudsoppfatningen, for slik å danne sterke maktstrukturer som ingen kan sette spørsmålstegn ved.

På våre breddegrader kjemper kirken med et liknende forhold mellom tradisjon og gudsbilde – her dreier det seg framfor alt om den lutherske tradisjonen som gjennom de siste 500 årene har utøvet en makt over kirker og enkeltpersoner som ingen enkeltstående pave noensinne kan komme i nærheten av.

Som for alle makter er det noe tvangspreget ved denne innflytelsen og en tilsvarende marginalisering av kritikken. Man stiller ikke spørsmål ved Luthe­r. I høyden trenger han en viss ­modernisering. Les videre...

Kronborgseterlinna

Transforming the Rational Autonomous Ego Towards Commons-Oriented Subjectivity

"If there is one thing that is certain, capitalism and the hegemony of the rational autonomous ego has had its time, and now it is time for an integral alterity of self and society, wherein human freedom and diversity can be allowed to flourish by expanding the range and depth of human development in all its forms that are more in balance with the planet, and more expressive of the diversity of what is means to be a human being."Joe Corbettfocuses on the need for individual and collective ‘interior’ change, i.e. the need to develop new forms of self and culture:

“Besides global environmental destruction, one thing capitalism and its client state have brought us is the systematic underdevelopment of consciousness. The abstract theoretical reasoning of the empirical sciences and technology, in alliance with the instrumental and strategic rationalities of capital and the state, has formed a hegemonic socio-cultural discursive practice that permeates our institutions and dominat…

Gelehånd

Mitt foto av Oslo havn hos Radikal Portal

First ThreeSands, Oklahoma - Now Stavanger, Norway

Halmballer på Toten

Verden kan gå tom for fosfor – og mat

Pål Steigan skriver:

– Mineralfosfor har sørget for mat til en voksende verdensbefolkning. Men i nær framtid vil vi oppleve at verden ikke har mer fosfor.Dette skriver ABC Nyheter.
Det sier professor Petter D. Jenssen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om et voksende problem de færreste er klar over:

En av hovedingrediensene i mineralgjødsel, populært kalt kunstgjødsel, er fosfor. Det utvinnes av stein i gruver som nå bare finnes i fem land.

Problemet er at med verdens forbruk av fosfor, vil de gjenværende forekomstene være tømt en gang i løpet av 2035-2075.

– Fosfor er grunnleggende element i alt liv. Uten fosfor, ikke noe liv. Og omvendt: Slipper vi for mye fosfor ut i vannet, dreper vi livet der, sa professor Jenssen.ABC Nyheter skriver videre:
– Fosfatstein er en begrenset ressurs. 82 prosent brukes til kunstgjødsel. Og bruken er i ferd med å øke, også til andre formål som dyrking av biodrivstoff og elektriske biler.

Det sa dr. Cordell på seminaret i Oslo, som…

How Our Energy Problem Leads to a Debt Collapse Problem

Gail Tverberg er aktuar, hennes profesjon består i å analysere konkursrisiko av bedrifter for forsikringsbransjen. Hennes konklusjon er at bedriften Jorden går konkurs i nær framtid. Da hele vår sivilisasjon er å regne som en eneste stor bedrift, hva økofilosofen Sigmund Setreng kaller AKIS, "avanserte konkurranse-industrielle system", betyr dette at vi mister vårt system. Ingen arbeider seriøst med å få på beina et nytt system.

Originalt innlegg her.

Fjordingkos

Kumøkkalei økonomenes fantasibobleverden!

Les artikkelen kommentaren er knyttet til her. Dette er alt med utgangspunkt i en markedstankegang. Men vår sivilisasjon vil ikke eksistere år 2050 hvis vi fortsetter med en markedsøkonomi. Istedenfor å søke å maksimere avkastningen per arbeidstime, må vi satse på å maksimere avkastningen per arealenhet.

"Conventional agriculture doesn’t seek to maximize yield per acre; it seeks to maximize yield per unit of labor. If we had 10% of the population engaged in agriculture rather than the current 1%, we could easily feed the country without petrochemicals or pesticides." - Charles Eisenstein

Vi har en hel akademisk verden som går rundt og fantaserer i sin verdensboble, som aktuaren og matematikeren Gail Tverberg med overveiende sannsynlighet har vist at sprekker i nær framtid. Alt de bygger på er feil, gamle modeller med en overflod av billig energi. Dessverre går bedriften Jorden konkurs. Aktuarer er eksperter på å analysere konkursutsatte bedrifter for forsikringsbransjen. Tv…

Professor Steinar Strøms kunnskapsløse fordommer

Professor Steinar Strøm tror på gamle myter om bytteøkonomien. Han hevder følgende: "Bytteøkonomi var noe som var tilstede før den industrielle revolusjon, sier Strøm." Dette er en av fremskrittsreligionens mange løgner om tidligere mennesker for å fremheve egen fortreffelighet, på like linje med at mennesker i middelalderen trodde at jorda var flat. John Michael Greer har gjennomgått disse og mange andre myter i boka After Progress - Reason and Religion at the End of the Industrial Age.

Min kommentar til denne fordomsfulle og historieløse professoren:
Denne professoren har ikke peiling. Hva MDG mener er deleøkonomi, som er noe helt annet enn en bytteøkonomi. Professoren kjenner ikke historien, det eksisterte ALDRI bytteøkonomier i førindustriell tid. Dette er en myte for å indikere en progresjon. David Graeber, som skrev "5000 years of debt", har fullstendig motbevist denne professorens tåpelige, ahistoriske fordommer.
"Intet eksempel på en bytteøkonomi, enke…

Geitrams i frø på gammel voll

Visdomsord

Prøvde å forklare min eldste datter på fire år i går hva et valg går ut på. Hun konkluderte med følgende visdomsord:
"Jeg bestemmer ingenting, men jeg gjør som jeg vil."

Økonomien må demokratiseres, slik at vi benytter våre egne penger på oss selv

Kommentar her.
Dette er nettopp hvorfor økonomien må demokratiseres, slik at vi benytter våre egne penger på oss selv. Jeg kaller denne modellen for lommedemokratiet. I en annen post har jeg forklart hvordan dette kan gjøres ved å oppløse staten i allmenningene: http://www.kulturverk.com/2014/10/15/modeller-for-et-post-kapitalistisk-scenario/ Gail Tverberg tar feil i en ting, og det er at vi ikke kan erstatte gjeldsøkonomien med et annet system. Vi kan det ved å benytte oss av inngruppekreftene, som ved rett organisering er sterke nok til å erstatte pengene som limet i store samfunn.  Men har Tverberg rett i at vi er inne i et deflasjonskollaps, er det uansett for seint.

Erindringer av MDGs grunnlegger Jan Bojer Vindheim

En meget god innføring i bakgrunnshistorien til MDG av partiets grunnlegger Jan Bojer Vindheim. Original tekst her.


Det er utrolig moro å oppleve at Miljøpartiet De Grønne nå er kommet ut av bakevja der vi holdt til i 20 år, og er i ferd med å bli etablert som et mellomstort parti i norsk politikk. At ikke alle våre konkurrenter er like begeistret, er som man kunne forvente, likeså at noen lager vitser om oss.

Mitt kirkevalg 2015

How Much Debt it Takes to Get Oil and Coal Out of the Ground

I am far more worried about how much debt it takes to get oil and coal out of the ground than how much energy it takes to get oil out of the ground.

The amount of oil that will be left in the ground looks like it will be virtually all of it, regardless of whether the oil price is $80 per barrel of $20 per barrel. The problem is that the system is very close to breaking.

The whole idea of net energy, and various amounts that will be available at different prices is badly flawed, in my mind. It sounds like an engineer trying to figure out what the system looks like, when the system is governed by different factors than the engineer really understands. Charlie Hall is currently quite unhappy with me, BTW. - Gail Tverberg

Michel Bauwens til Kvernumstomta på Skreia!

Samtale med Ullern

Utdrag fra kommentartråden til artikkelen:

I sosiale medier blir vi manipulert med følelser

Øyvind Holmstad
11. september 2015 klokka 20:11

Så utrolig trist at denne hjernekunnskapen benyttes til å legitimere kriger istedenfor å bygge bærekraftige samfunn!

«Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen» – Terje Bongard

Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv. Istedenfor benytter elitene denne kunnskapen til å føre oss som en saueflokk mot vår egen undergang.

På radioen i dag virket det som om Putin skal ha hovedansvaret for at denne krigen fortsetter, da han forer Assad med våpen. Ingenting om at dette er en krig om gassmarkeder.

I går var det et intervju med en professor som kunne fortelle at vi skal glede oss over alle disse flyktningene som kommer til Norge, da alle mennesker er en ressurs.

«Innvandrere utgjør nå 1…

My Image in Tech Times

Potetblomstring

Snart klart

Syriske flyktninger er ikke en ressurs

I asfaltkø hjem i dag, den sto i 45 minutter ved Nordlia og jeg kom 20 minutter for seint til barnehagen, ble jeg lyttende til en eller annen professor. Budskapet var at vi skal være svært glade for alle disse flyktningene som strømmer inn over Europa og Norge, fordi alle mennesker er viktige ressurser. Personlig, hvis denne professoren hadde kalt meg "en ressurs" hadde jeg skallet til ham. Jeg vil heller bli kalt en apekatt enn en ressurs. Min respekt for humaniora falt til nye lavmål. Faktum er at mennesket er ikke en ressurs, men en forbruker av ressurser. Syrer eller nordmann spiller ingen rolle!
Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann…

Four Kinds of Introversion

Social: Social introversion is the closest to the commonly held understanding of introversion, in that it's a preference for socializing with small groups instead of large ones. Or sometimes, it's a preference for no group at all — solitude is often preferable for those who score high in social introversion. "They prefer to stay home with a book or a computer, or to stick to small gatherings with close friends, as opposed to attending large parties with many strangers," Cheek said. But it's different from shyness, in that there's no anxiety driving the preference for solitude or small groups.

Thinking: Thinking introversion is a newer concept. People with high levels of thinking introversion don't share the aversion to social events people usually associate with introversion. Instead, they're introspective, thoughtful, and self-reflective. "You're capable of getting lost in an internal fantasy world," Cheek said. "But it's not in…

Fotbad

Stem Miljøpartiet De Grønne (MDG)

I går da jeg var ute og leverte varer kom jeg til å lytte til en samtale mellom FrPs Morten Ørsdal Johansen og MDGs Rasmus Hansson. Selv om begge disse to herrene ønsker å fortsette en politikk innenfor det nåværende systemet, men hvor Johansen tror på økt vekst og økt konkurranse, mens Hansson tror på synkende vekst og at mennesker kan bli snille ut av det blå, var det merkelig å lytte til Johansens veksttro. I sannhet er Fremskrittspartiet for de fremskrittstroende. Her er noen punkter:
Vi kan leve av rikdommen vår til evig tid.Inderne og Kineserne vil komme opp på vår levestandard og kreve vårt kosthold, noe som ikke er et problem, men et gode.Norge og storbyene vil fortsette å vokse, derfor må vi kunne bygge ned matjord rundt befolkningssentra.Vå må fortsette å bygge ut infrastrukturen for å øke vår konkurranseevne. Kort sagt: Fremskrittet fortsetter til evig tid!
Men Hanssons og MDGs politikk er ingen løsning, da svekket vekst er som å helle bensin på bålet til en deflasjonær koll…

Skolebenken

Den første basun

6Og de syv engler som hadde de syv basuner, gjorde sig ferdige til å blåse i dem.

7Og den første engel blåste, og det kom hagl og ild, blandet med blod, og blev kastet ned på jorden, og tredjedelen av jorden blev opbrent, og tredjedelen av trærne blev opbrent, og alt grønt gress blev opbrent. - Åpenbaringen 8 I en tid har jeg tenkt på hvilket tegn jeg skal se etter for når jeg skal avslutte mitt engasjement for å innføre lommedemokratiet, for å bekjempe modernismen og det suburbane, slutte å kjøre lastebil og slutte å fotografere og blogge, for å vie meg helt og fullt til å berge meg og mine. Dette vil si når den første basun ljomer og vår bobleverden sprekker.
I said I think that collapse is likely to start within one year–not necessarily that it will be anywhere near complete in that time. In fact, in some ways we are already into it.

What we are living in now is, in effect, a bubble world, founded on debt. It cannot continue, if economic growth slows down too much. This is precisely…

Min første sopp

Mitt foto av damperen Vltava hos Radio Praha