Skip to main content

Samtale med Ullern

Utdrag fra kommentartråden til artikkelen:

I sosiale medier blir vi manipulert med følelser

Øyvind Holmstad
11. september 2015 klokka 20:11

Så utrolig trist at denne hjernekunnskapen benyttes til å legitimere kriger istedenfor å bygge bærekraftige samfunn!

«Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen» – Terje Bongard

Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv. Istedenfor benytter elitene denne kunnskapen til å føre oss som en saueflokk mot vår egen undergang.

På radioen i dag virket det som om Putin skal ha hovedansvaret for at denne krigen fortsetter, da han forer Assad med våpen. Ingenting om at dette er en krig om gassmarkeder.

I går var det et intervju med en professor som kunne fortelle at vi skal glede oss over alle disse flyktningene som kommer til Norge, da alle mennesker er en ressurs.

«Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden. Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen. Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte.» – Terje Bongard

Bongard snakker om verdensveggene, men det er verdensbobla som snart sprekker. Neste år starter deflasjonskollapset, og med det avslutningen av den industrielle sivilisasjon. Så får vi se hvor rause vi blir da?

Svar

Ullern
11. september 2015 klokka 21:57

Til Holmstad/Bongard: Ja, trist. Blant bedragene øker også selvbedragene, inntil de fleste går litt surr – inkludert bedragerne.

Folketallet på jorden øker fortsatt med 80-100 millioner i året. Ca. 7,4 mldr. nå: http://www.worldometers.info/world-population/

Økingen betyr at det globale handelssystemet tåler dødstall på nær 100 millioner mennesker pr. år uten at profittstrømmene reduseres – kun inntektsØKINGEN i systemet ville stoppe.

Selv i dag dør ca. 10 mill. mennesker årlig av sult helt unødig, 24.000 mennesker hver dag, 1000 i timen, en hvert 3. sekund – fortsatt (avrundete oversiktstall her).

Siden ca. 1970 er verdens folketall doblet. Det betyr at verdien av enkeltmennesket for det globale handelssystemet er halvert. For styresystemenes funksjon er altså hvert menneskes viktighet halvert på 45 år. Det er en rå realitet vi lever med nå. «Lederne» våre handler ut fra det. – Bare se etter.

Siden menneskearten nå bruker ca. 1,63 ganger gjenveksten til jorden årlig (omtrent en og to tredels «jord» årlig).

«Earth ‘overshoot day’ [2015] – the day each year when our demands on the planet outstrip its ability to regenerate – comes six days earlier than 2014, with world’s population currently consuming the equivalent of 1.6 planets a year» – jf. http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/12/humans-have-already-used-up-2015s-supply-of-earths-resources-analysis

«The big problem is not that our deficit is getting bigger, it is that it cannot be maintained in the long-run [or even the short run]. Even though we are in a deficit equation we are not taking measures to take us in the right direction. The problem is psychological – somehow we are missing this basic physical law. »

Menneskearten står foran en «nedbemanning». Den vil enten skje planmessig – eller fortsatt ukontrollert ubehagelig. – Minst hundre millioner lik ekstra i året er slitsomt å skuffe unna. Alternativet er ettbarnsfamilier som norm. Så sier de rene tall – som alltid er sterkere enn ord, og sterkere enn følelser.

*

Men dette, flyktninger og krig og nød og sånn, er jo ikke vår skyld. For det er Putins skyld. – Så vi kan bare fortsette som før. Ikke sant?

*

Midt i dette dårlige ressurs-scenariet må vi fortsatt finne glede nok til å leve. (Dvs. leve nok til å finne glede nok, til å leve nok til glede… osv. Mens hva vi finner «glede» i er opplært, og er dermed innen vide marginer opp til oss selv).

Kulturen kommer fra oss, men vi kommer fra Naturen. Naturen – i oss selv så vel som utenfor – er Kilden vi kan hente styrke og glede i. Fortsatt. Nå er det til og med bevist: «How Walking in Nature Changes the Brain» –http://well.blogs.nytimes.com/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/?_r=1

Finn glede, lev med det. Lykke til.

Svar

Øyvind Holmstad
12. september 2015 klokka 08:03

Takk for kloke ord! Ja, Putin er god å ha. Enten som syndebukk, eller hvis man vil få folk til å føle seg skamfulle, noe ungdomspartiet i Rødt nå også benytter seg av: http://www.nrk.no/norge/sammenligner-nrk-med-putin-i-protestvideo-1.12548156

Så er valgkampsirkuset snart forbi, og folk sitter igjen med en følelse av at de har VELDIG stor innflytelse. Men dess mer sirkus, dess mindre innflytelse, og sirkuset tiltar i styrke for hvert nytt valg. En logisk respons på at våre demokratiske rettigheter svekkes for hvert år som går. For at vi skal godta at vi snart er ribbet for alt av demokratisk medbestemmelsesrett og nasjonal suverenitet, må man skape en FØLELSE av at vi har mer demokrati enn noen gang. Dette er de eksperter på!

Derfor vil heller aldri Bongards demokratimodell bli forstått eller ønsket velkommen, selv om denne representerer det absolutte demokrati, da folk allerede føler det som om de har det absolutte demokrati. Norge har verdens beste demokrati!

Ble forresten overrasket over positivismen i Tverbergs siste essay «Daflationary Collapse Ahead?» Det virker faktisk som om hun ser for seg at så mange som 1 mrd. mennesker kan ha mulighet til å overleve deflasjonskollapset, som hun mener begynner neste år. Spørsmålstegnet er kun en formalitet.

Jeg vet Steigan og de andre her på forumet ser også den kommende finanskrisa som en korreksjon, men det blir den ikke. Gail Tverberg er den som best forstår vårt avanserte konkurranse-industrielle system, eller AKIS.

Men som du påpeker, man får nyte livet så lenge man kan. Vi har bestilt en tur til Gamla Stan i høst med det nye hurtigtoget til SJ, som forøvrig tur-retur Stockholm kun koster 15 kr. mer enn en tur-retur Oslo-Gjøvik. Tro om de også har gratis påfyll for kaffen, slik det var med gamletoget? Sist vi var der hadde jeg med kaffetermos, men så viste det seg at en kaffekopp hos SJ kostet 10 kr. med så mye påfyll man bare orket. Så tar sjansen på å la termosen stå igjen hjemme denne gang.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!