Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2013

Two Essays of Great Truth! (Resilience after Modernism)

Nikos A. Salingaros has recently published two magnificent essays, one about resilience (together with Michael Mehaffy) and another about modernism as a break with everything human, natural and sacred. Unfortunately, most people cannot really believe that the image in which we created our world in the last century is entirely wrong and evil, and therefor try to grew something new from its roots.

But this is not what is needed! What we need is to cut down the very tree of Modernism, to rip out every single root of this tree and to destroy everyone of its seeds. A big job, as it has grown huge and spread its branches all over the world, like the holy world tree Yggdrasil, as found in Norse mythology. Yggdrasil, the ash that once grew large and proud upon our world, this tree of life, is now reduced to a fading dwarf, withering in the shadows of the tree of darkness, carrying the name of Modernism.

And here Salingaros comes as a savior for the last remnants of the once so proud tree of Y…

Nature as a System of Abundance

Roberto Verzola, an economist and agricultural activist in the Philippines, opened with a presentation about the inherent abundance of nature – an abundance that market capitalism systematically attempts to negate and control. He compares natural abundance to the “miracle of the loaves” parable in the New Testament of the Bible, in which living things seem to miraculously multiply. Verzola calls this ecological sector of production the “living sector,” which must be seen as qualitatively different from the industrial sector, which by contrast “creates things from dead matter.”

The significant factor about the “living sector” is that it is capable of zero marginal costs in production because of the self-reproductive capacity of living things. As humans interact with nature, they can alter and improve the “programming” of living things, cultivating a framework of abundance that conventional economics simply cannot understand. The logic of natural abundance is well illustrated by the S…

Countries Oil and Gas Reserves Per Capita (in USD)

Nynorsk gjør deg smartere

Ny forskning viser at nynorsk og dialektbruk gjør deg samartere, les her.

Dette betyr også at byfolk er mindre smarte enn resten av befolkningen, noe jeg lenge har hatt mistanke om.

Lophius Piscatorius

Warszawa 1935, Before it was Bombed

By the way, my own small town was equal as beautiful, but in a more rural way, before the war. Now it's equally destroyed by the silent bombs of modernism, like if the war never ended.

Nathan Lewis about New Urbanism

The "New Urbanists" have the right idea, sorta, maybe, but they remain a rather befuddled bunch. This is shown in their work, the actual places they build. Most of them are laughably pathetic. So this is what we are going to do today: we are going to laugh at how pathetic these "New Urbanists" projects are, and compare them to the great City Design accomplishments of prior generations. Much of the New Urbanists' confusion stems, it seems to me, from the inability to distinguish between the Tradtional City, a walking-based design with Really Narrow Streets, and the 19th Century Hypertrophic City, with its super-wide streets and residential areas that are identical to today's Suburban Hell. For Americans, the 19th Century Hypertrophic City seems "traditional." However, because the 19th Century Hypertrophic City is in fact the model for Suburban Hell -- Suburban Hell is basically the 19th Century Hypertrophic City ("Small Town America") wi…

Piscataquis Village Project - Spring Update

A letter from Tracy Gayton:

Hello to our growing list of “contingent investors” and all that have an interest in the Piscataquis Village Project. Time for a Spring update.

This idea rocks. I love it. Imagine, a community with no cars, small human scale streets and buildings, lots of small plazas and walled courtyards. Sweet. Check it out... this is one cool idea. ♥   - - Searsport, Maine

Since our last update the number of our Facebook Page fans has grown by over 200, and now exceeds 2,800.
I will gladly spread the word on what really is, the coolest project proposed for a county that I hold very dear to my heart. - - Dover-Foxcroft/Gorham, MaineOur TEDxDirigo Talk presented in October at Bates College in Lewiston, Maine has been viewed over 2,500 times.

So proud to be from Piscataquis County. What I wouldn't give to see this dream become a reality. - - Dover-Foxcroft/Auburn Maine

We had a fun time with Brock Dittus, who invited us to an interview on the Sprocket Podcast - Simplifying …

Fra en diskusjon med James Alexander Arnfinsen

Les diskusjonstråden her.

Ville også nevne at når du kommer til episode fire av The Century of the Self av Adam Curtis, vil du se at dagens økonomiske og ikke minst politiske system fullt ut har innordnet seg under handikapprinsippets mørkeste sider, hvor både markedet og politikken reflekterer atlaskgartnerfuglen i oss. Denne fuglen er "dyret" i oss, det rendyrkede egoet. Motsatsen er araberskriketrosten, som representerer framtidshåpet, vår tids fredsfugl. Derfor er inngruppe-demokratiet motsatsen til dagens økonomiske og politiske system, slik dette har blitt.

Edward Bernays framtidsvisjon har blitt virkelighet, denne er etter mitt syn like dyster som dystopien til George Orwell, og vi lever i dens fullbyrdelse i dag.

Dessverre er folk så blendet av Selvet at de ikke ser at selvets tidsalder er et mareritt, at den mørke kraften i handikapprinsippet har omsluttet oss helt og fullt.

Vi får håpe at oppdagelsen til Amoz Zahavi om handikapprinsippet kan brukes like konstruktiv…

Min kommentar hos Levevei angående psykopati (Episode 48)

Dette intervjuet med psykolog Anne Brudevold er svært hørverdig, og anbefales på det varmeste av undertegnede. Lytt til intervjuet her:

- Psykopatene blant oss (ikke alle har evnen til empati)

Min kommentar:

Nå ble jeg virkelig skremt! Jeg har ei datter på to år og tre måneder, og forstår at jeg har vært altfor naiv mht. grensesetting. Heldigvis har jeg ei kone som har atskillig kortere lunte enn meg, så jeg er uendelig takknemlig til henne og håper hun har berget situasjonen. For den resterende tiden fram til hun blir tre år skal jeg i alle fall være meget tydelig på grensesetting!

Som nyfødt får man en body der det står denne siden opp. Kanskje burde alle babyer få en ny body, eller kanskje en genser for å spille på ordspillet med genser og grenser, når man er ett år, hvor det står at; Jeg trenger grenser!

Dette vinduet mellom ett og to år er skremmende, og viser hvor galt avsted det kan gå når de evolusjonære grunnstrukturer brytes opp. Mennesket ble evolvert ut fra livet i stammen,…

Min kommentar hos Skaperkraft vedrørende haugianismen

Jeg stiller meg allikevel skeptisk til Haugianismens tolkning av flittighet som uttrykk for gudstro, jeg tror ikke dette finnes i noen annen åndelig tradisjon, heller ikke den kristne.

Kapitalismen hadde sin misjon fram til et visst punkt, men er i dag kun en destruktiv kraft, nettopp fordi den bygger på akkumulasjon av penger og penger som en knapphetsvare. Haugianismen og protestantismen vokste fram sammen med og delvis i symbiose med kapitalismen, og effektivitet er i dag en av samfunnets største dyder, en videreføring av Haugiansk tankegods.

Skiftet fra en økonomi basert på behov til en økonomi basert på begjær skjedde i USA på 1920-tallet. En begjærsstyrt konsumerisme sammen med troen på arbeidet som grunnlaget for meningen med livet, må føre galt avsted.

For å holde den menneskelige grådigheten i sjakk trengs det nok sterkere lut enn tro og moral, disse er til god hjelp, men det er kun i oversiktlige og små forhold hvor man blir sett at disse avgrunnsdypene i mennesket kan kon…

Alexander som selvets motsats

Mitt svar til Torleiv Haus:

Takk for svar! I episode tre får vi vite at framveksten av ekstremindividualismen skyldes en av Freuds tidligere disipler, men som av Hanna Freud støtes ut i kulden, fordi han hevder det motsatte av Freud, nemlig at selvet ikke skal kontrolleres men uhemmet slippes fri. Men selvsagt, som tidligere psykoanalytiker er han allikevel influert av Freuds syn på seksualiteten. Husker ikke navnet hans i farten, må da gå tilbake til episode tre av The Century of the Self.

Vil uansett be deg skynde deg til å se dokumentaren eller laste den ned til PCen, da den har vært lastet opp til You Tube mange ganger, men så kommer BBC og stenger den ned.

Personlig ble jeg meget inspirert av episode tre, og tenker å skrive en artikkel forKulturverk om forskjellen mellom selvet og jeget, med utgangspunkt i denne episodens analyse av selvet og Christopher Alexanders analyse av jeget i hans bok "The Luminous Ground", som jeg leste i sommerferien. Ingen tvil om at stjerneark…

De fem revolusjoner

De fem store revolusjoner i menneskehetens historie kan utmerket vel tolkes som et gjør et forsøk på å skape holdepunkter som er absolutte:

1. Den industrielle revolusjon absolutterer makten. Mennesket vil forme naturen etter sitt eget begjær og bilde. Kunnskap er makt sies det at Bacon skal ha sagt. Dette ønsket om kontroll over naturen har vært årsaken til utallige kriger for å få tak i råvarer. Imperialismen er hovedsakelig en kamp for tilgang til ressurser. Millioner av mennesker er offer for imperialismens kriger.

2. Den franske revolusjonen absolutterer friheten: Alle mennesker skal kunne følge sin egen vilje. Alle som var av en annen oppfatning hadde ikke rett til å leve, og i frihetens navn gikk Frankrike og Napoleon til krig for friheten. Napoleonskrigene alene kostet mellom 3 og 4 millioner mennesker livet.

3. Den russiske revolusjon absolutterer likheten: Alle mennesker skal være like. Ulike mennesker er et bevis på at alle ikke er like. Alle kan bli like ved å ta livet av…

Herlige urtespiraler!

Selv elsker jeg urtespiraler, det burde være en i hver eneste hage og barnehage! De er vakre monumenter fylt av liv, og de er sterke sentra i seg selv. Flere av Alexanders verdier for helhet er å finne i en hvilken som helst urtespiral, og samtidig som de er en pryd for øyet gir de mat og helse, og ikke minst inspirasjon.

Natursamfunn.no har laget en flott artikkel om urtespiraler, jeg tar med innledningen her, håper denne vil inspirere deg til å lese resten.

"En urtespiral er en av de vanligste metodene for å introdusere andre mennesker til permakultur. De er nydelige symboler på bærekraftige løsninger som også følger naturens former og prinsipper, og noe alle kan lage i sin egen hage. Det er sannsynligvis den mest effektive og plassbesparende måten å dyrke urter på, og hvem har vel ikke ønsket seg å kunne gå rett utenfor døra og sanke sitt eget krydder, mat og medisin?

Ingenting er sunnere for deg enn den maten du dyrker selv. Vi er ment til å ha en forbindelse med maten vi spise…

SNAKE OIL: How Big Energy's Misleading Promise of Plenty Imperils Our Future

Er storfamilien en respons på det uselviske genet?

Kom akkurat over en interessant artikkel på darwinist.no om storfamilie og altrusime i dyregrupper: Jakten på det uselviske genet

Særlig fant jeg følgende spennende:
Så hvorfor øker det altruistiske genet allikevel i bestanden? Jo fordi grupper hvor en eller flere individer har det altruistiske genet i snitt får flere avkom enn grupper med kun egoister (Fig. 1). Den positive effekten av genet er på gruppenivå, ikke individnivå. Slektskap er nødvendig for at prosessen skal fungere. Sannsynligheten for at en gitt familiegruppe inneholder flere altruister er stor fordi slektninger arver gener fra hverandre. Vi får derfor en ikke-tilfeldig opphopning av altruister innen (produktive) familiegrupper. Dess flere altruister i gruppa dess mer produktiv er den, så over tid vil det egoistiske genet utkonkurreres. Dette fikk meg til å stille følgende spørsmål i kommentarfeltet:
Dette var interessant! Kan vi ha fått flere egoister i samfunnet etter at storfamiliene forsvant? Finnes det forskning p…

Haukugla

My Picture of Oscarsborg Fortress to be Used in a Book to Increase Norwegian-Italian Connections

Min kommentar hos Levevei.no angående det rådende vekstparadigmet

Artikkelen jeg kommenterte til finnes her.
Jeg kom akkurat over et sitat som jeg tror kan gi et hint om hvorfor politikerne er så redde for å røre ved det rådende vekstparadigmet:
In most countries, about 3% of our money originates from government-owned mints that make notes and coins. The rest is digital and created by private banks, out of nothing, when they issue loans. When we go to a bank to take out a loan, the bank does not lend its own money or that of its depositors. As a deputy governor at the Bank of England put it: “Banks extend credit by simply increasing the borrowing customer’s current account … That is, banks extend credit by creating money.” As banks create the amount borrowed, but not the interest to be paid on that loan, there is now more debt in the world than money. That means there must be an increasing amount of lending to pay off debts plus interest while maintaining the amount of money in circulation, which means economic activity must continually increase. Ot…

To kommentarer hos Natursamfunn.no angående "organiske" hus

Da man må være innlogget for å følge forumet hos natursamfunn.no, velger jeg å gjengi mine to kommentarer hos dem i dag her på Permaliv. For de som ønsker å logge seg inn på forumet er diskusjonstråden å finne her.


"The cottage, called Winckler", et av bildene ovenfor, er påtatt hippie-arkitektur. Her har man gått i ei svært vanlig felle, jeg velger å kalle den hippiefella, da man reagerer på glattheten og det anti-organiske i funksjonalistisk og moderne arkitektur ved å falle i den motsatte grøfta, hvor huset blir påtatt vridd og ute av balanse. Forøvrig et virkemiddel moderne arkitekter i stadig større grad tyr til for å stresse sansene våre, for slik å selge sine produkter. Denne typen angstgenererende arkitektur blir gjerne kalt for kul og spennende, selv om den er ytterst masochistis.

Riktignok inneholder all levende arkitektur røffhet: http://www.tkwa.com/fifteen-properties/roughness-2/

Men denne typen røffhet som Winckler representerer er egofylt og kunstig: "Rou…

Barnehagene som isolerte øyer i et modernistisk ødeland

Min kommentar til artikkelen Barnehagenes samfunnsoppdrag:

Barnehagene gjør helt sikkert mye bra og har mange dyktige medarbeidere. Allikevel er barnehagene et symptom på et sykt samfunn, først og fremst båret fram av modernistiske typologier som "suburbia" og Corbus "Tower in the park". Stikkordene er segresjon og isolasjon, et resultat av modernismen og et reduksjonistisk samfunnssyn.

En annen gren av feminismen har sine røtter i danske bofellesskap, og har seinere resultert i bl.a. økolandsbyer, og nå endelig Village Towns.

Et kjent engelsk ordtak sier: "It takes a village to raise a child".

Imens fortsetter vi å pakke corbutårna tettere og tettere, og rundt hovedstaden popper det opp et nytt "exurbia" på hver en bergtopp. To syke typologier som gjennomsyrer det norske samfunn. Midt i denne galskapen setter vi opp isolerte barnehager som vi øser penger over, og slår oss stolte på brystet over at aldri har noen barn hatt det bedre, hverken his…

The New Economy

The very word ‘economy’ has come to mean something very different from its original meaning. Its etymological meaning is “stewardship of the village or household”, and that’s what it meant until the 17th century, when industrial society began using the word as a shortened form of “political economy”, to mean “governance of the wealth and resources of a region or nation”. The industrial growth economy pushed the definition even further, so that the economy became about the means to increase wealth and resources (i.e. perpetual growth) and about its allocation and distribution (who gets what wealth and resources for what purposes). Neoclassical ‘capitalist’ (political-) economists believe the ‘market’ (i.e. those who have wealth and power) should make decisions about allocation and distribution of wealth and resources. Their policies have inevitably led to ever-greater concentration of wealth and resources (those that have, can get more; those without continue to get none). Socialist (…

Manual for Creating a Community Food Forest on Public Land

- Manual for creating a community Food Forest on public land
Imagine a forest full of food, free to harvest for for everyone.
This manual will assist you with the process of getting access to public land and establishing a community Food Forest on it. A community Food Forest on public land is not a “one man” project. You need to be able to motivate other people in your community to actively support you.

Wealth Inequality in America

Vestens kulturforfall

De har spilt på de simpleste triksene i boken, de som vi kjente fra primalstadiet og som vi sivilisatorisk før har dempet evolusjonært, fordi mennesket har erfart at om det kun lar seg styre av kjønnsdriften så kan det ikke bygge eller opprettholde høykultur. Vel, Vesten har bygget høykultur, nå rives den fort ned igjen. - A. Viken

Dokumentar fra Haiti: One Day, Everything Will be Free

Nylig mottok vi en e-post fra Joseph Redwood-Martinez med forespørsel om vi kan hjelpe til med å spre budskapet om hans nye dokumentarfilm: "One Day, Everything Will be Free". Dette gjør vi selvsagt, da det er godt å høre om et lyspunkt fra katastroferammede Haiti nå etter at media sitt flomlys over landet er slått av.


Jordskjelvkatastrofen i 2010 er kun en av mange ulykker som har rammet Haiti, og denne ville ikke blitt så alvorlig hvis ikke stordelen av befolkningen var blitt tvunget til å bo i slumområder med dårlige betong- og murhus nesten uten armering. For kun få tiår siden var Haiti et selvberget jordbruksland, og kunne fremdeles vært så hvis det ikke var for "hjelp" fra bl.a. IMF til å bli et moderne land med industrielt jordbruk.

Dokumentaren til Joseph Redwood-Martinez handler om den indiske organisasjonen Sadhana Forest sitt arbeid i noen av de mest utarmede områdene av Haiti, hvor man satser på matuavhengighet gjennom matskoger. Dette er et særlig godt…

Athens Dialogues: Life and the Geometry of the Environment

Nikos Salingaros speaks at the Athens Dialogues, 27 November 2010. from arch4people on Vimeo.
"Life and the Geometry of the Environment" (presented at the "Quality of Life" session of the Athens Dialogues -- An International Conference on Culture & Civilization, The Onassis Foundation, Athens, Greece). Certain very specific geometrical properties of the natural and built environments exert a positive, uplifting effect upon our organism. A mechanistic worldview negates the complex mathematical properties of nature, and in so doing it reduces nature and detaches human beings from the biosphere. Re-orienting our worldview means rediscovering the biological connection between humans and their sensory space.

Gudstru på avvegar

Etter den vegen der eg vaks opp, Kronborgsæterlinna i Øverskreien på Østre Toten, låg bedehuset rett ved nedre enda på vegen, mens Kronborgseter trona på toppen med utsyn over Mjøsbygdene, fjellheimen og dei djupe skogane mot svenskegrensa. Bedehuset er i dag borte, mens karamellpuddingen på Kronborgseter pensjonat, den beste i kongeriket, framleis kan nytast av jordiske ganer. Verten der er innflytta sunnmøring, og sjølv om han var komen til tjukkaste Totenland trur eg han fann seg vel til rette på toppen av Kronborgsæterlinna. På eit vis vart han som prikken over i-en.

Folk etter Kronborgsæterlinna var meir prega av sunnmørsk entreprenørskap enn totningen sitt navleopptekne karakterdrag. Det var mest som om det vide utsynet frå bygda oppunder Totenåsen opna opp sinnelaget deira. Dei som budde etter denne linna var, og er til denne dag, anten bønder, sjølvstendig næringsdrivande eller industridrivarar. Med andre ord, dei var særs flittige og arbeidssame. Eg var sjølv ein av dei.


Eg v…

The Legal Roots Of Resilience

Nice video!

Innlandets isdronning

En herlig akedag!

Kramerterhof: A tour of Sepp Holzer's Permaculture Farm with His Son Josef

I'm somewhat skeptical to all the lupine flowers, which in Norway is seen among our worst invasive plant species, and the state will use millions to fight it the coming years.

The Neo-Environmentalists

The green movement, which seemed to be carrying all before it in the early 1990s, has plunged into a full-on midlife crisis. Unable to significantly change either the system or the behavior of the public, assailed by a rising movement of “skeptics” and by public boredom with being hectored about carbon and consumption, colonized by a new breed of corporate spivs for whom “sustainability” is just another opportunity for selling things, the greens are seeing a nasty realization dawn: despite all their work, their passion, their commitment and the fact that most of what they have been saying has been broadly right—they are losing. There is no likelihood of the world going their way. In most green circles now, sooner or later, the conversation comes round to the same question: what the hell do we do next?

There are plenty of people who think they know the answer to that question. One of them is Peter Kareiva, who would like to think that he and his kind represent the future of environmen…

Beware of Progress Traps

From P2P-Foundation.

The excerpt is part of a must-read analysis of the neoliberal neo-environmentalist movement, which unfortunately sees no alternative between the dead-end of commodifying nature and green defeatist survivalism.

Midway in the essay, author Paul Kingsnorth discusses the important notion of the ‘progress trap’:
IN HIS BOOK "A Short History of Progress", Ronald Wright coins the term “progress trap.” A progress trap, says Wright, is a short-term social or technological improvement that turns out in the longer term to be a backward step. By the time this is realized—if it ever is—it is too late to change course.

Min kommentar om Lambda slettet av Aftenposten

Denne kommentaren av Lambda ble for sterk kost for Aftenposten:
Veldig trist at fanatikere skal få lov til å sperre Munch inne i et modernistisk monster, slik at vi som virkelig elsker Munch ikke skal få lov til å nyte denne store kunsten. Nei, les den nye boka til Alexander Z. Ibsen og Christopher Rådlund, "En sort bok om arkitektur": http://www.dreyersforlag.no/index.php?ID=Bok&counter=277
, og la oss få tilbake det klassiske, dvs. det tidløse formspråket. Den type arkitektur som Lambda representerer tilhører fortiden, biofilisk arkitektur tilhører fremtiden, det er ikke lenge til Lambda og Barcode kommer til å skremme turistene vekk fra Oslo! En skam for ytringsfriheten, en skam for Aftenposten, likesom Lambda kommer til å bli en skam for landet!

Les artikkelen i Aftenposten her.