Skip to main content

Nathan Lewis about New Urbanism

The "New Urbanists" have the right idea, sorta, maybe, but they remain a rather befuddled bunch. This is shown in their work, the actual places they build. Most of them are laughably pathetic. So this is what we are going to do today: we are going to laugh at how pathetic these "New Urbanists" projects are, and compare them to the great City Design accomplishments of prior generations.
Much of the New Urbanists' confusion stems, it seems to me, from the inability to distinguish between the Tradtional City, a walking-based design with Really Narrow Streets, and the 19th Century Hypertrophic City, with its super-wide streets and residential areas that are identical to today's Suburban Hell. For Americans, the 19th Century Hypertrophic City seems "traditional." However, because the 19th Century Hypertrophic City is in fact the model for Suburban Hell -- Suburban Hell is basically the 19th Century Hypertrophic City ("Small Town America") with more parking -- these "New Urbanist" designs tend to have a rather spooky similarity to the Suburban Hell that they are supposedly trying to avoid. - Nathan Lewis

Today, we have become so disgusted with the strip-mall horror of Suburban Hell that people in the U.S. are beginning to migrate back to the city again. However, they are again adopting either the failed 19th Century Hypertrophic pattern, or the even more failed 20th Century Hypertropic pattern. We already did this for decades and centuries, so we know it isn't going to work. If it didn't work for a hundred and fifty years, why is it going to work now? It won't work this time either, even if you call it different names like "transit-oriented development" or "New Urbanism" or whatever. These are just new labels for the same old shit that doesn't work.

It's really easy to do this stuff. Start with the Really Narrow Streets. Everything follows naturally from that. We have thousands and thousands of successful real-life examples of Traditional City environments with Really Narrow Streets, such as the photos shown right here. This is not a fantasy. It is not my "creative new idea." It is something that works fine, and has worked for hundreds and indeed thousands of years. You can get on a plane and go there, and see that it works.

How about if we do something that works, instead of something (19th Century Hypertrophism and 20th Century Hypertrophism) that doesn't work. Seems sensible to me. But, people are really dumb. Really really dumb. I suppose I am talking only to that tiny fraction of you who are capable of understanding what I am saying. - Nathan Lewis

More by Nathan Lewis: Traditional City/Heroic Materialism Series Archive

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…