Skip to main content

Nathan Lewis about New Urbanism

The "New Urbanists" have the right idea, sorta, maybe, but they remain a rather befuddled bunch. This is shown in their work, the actual places they build. Most of them are laughably pathetic. So this is what we are going to do today: we are going to laugh at how pathetic these "New Urbanists" projects are, and compare them to the great City Design accomplishments of prior generations.
Much of the New Urbanists' confusion stems, it seems to me, from the inability to distinguish between the Tradtional City, a walking-based design with Really Narrow Streets, and the 19th Century Hypertrophic City, with its super-wide streets and residential areas that are identical to today's Suburban Hell. For Americans, the 19th Century Hypertrophic City seems "traditional." However, because the 19th Century Hypertrophic City is in fact the model for Suburban Hell -- Suburban Hell is basically the 19th Century Hypertrophic City ("Small Town America") with more parking -- these "New Urbanist" designs tend to have a rather spooky similarity to the Suburban Hell that they are supposedly trying to avoid. - Nathan Lewis

Today, we have become so disgusted with the strip-mall horror of Suburban Hell that people in the U.S. are beginning to migrate back to the city again. However, they are again adopting either the failed 19th Century Hypertrophic pattern, or the even more failed 20th Century Hypertropic pattern. We already did this for decades and centuries, so we know it isn't going to work. If it didn't work for a hundred and fifty years, why is it going to work now? It won't work this time either, even if you call it different names like "transit-oriented development" or "New Urbanism" or whatever. These are just new labels for the same old shit that doesn't work.

It's really easy to do this stuff. Start with the Really Narrow Streets. Everything follows naturally from that. We have thousands and thousands of successful real-life examples of Traditional City environments with Really Narrow Streets, such as the photos shown right here. This is not a fantasy. It is not my "creative new idea." It is something that works fine, and has worked for hundreds and indeed thousands of years. You can get on a plane and go there, and see that it works.

How about if we do something that works, instead of something (19th Century Hypertrophism and 20th Century Hypertrophism) that doesn't work. Seems sensible to me. But, people are really dumb. Really really dumb. I suppose I am talking only to that tiny fraction of you who are capable of understanding what I am saying. - Nathan Lewis

More by Nathan Lewis: Traditional City/Heroic Materialism Series Archive

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?