Saturday, July 22, 2017

Solskinn 365 dager i året!

Et lite sitat jeg fant passende:
Ironisk nok er det slik at ønsketenkninger og bortforklaringer passer best for de vellykkede, da de kan sole seg i sine korrekte meninger: 
"Jeg synes alle er like gode, se min toleranse, velvilje og raushet. Jeg er ikke en som dyrker perfeksjonisme. Trenger ikke å tråkke ned noen, jeg..." - "Det biologiske mennesket", Bongard & Røskaft, s. 143
Eller slik Kunstler uttrykker det: "We’re Good People, Really We Are!
Ja, det er enkelt for de med makt, innflytelse, status og rikdom å kunne sole seg i glansen av sine korrekte meninger. For i deres eksistensbobler er det solskinn 365 dager i året!
Amotz Zahavi studerte den sosiale flokkfuglen araberskriketrost i Negevørkenen i 40 år, og fant samme godhetsstrategi hos alfatrostene som hos alfa-HS, med unntak av at sistnevnte er hakket flinkere til å kamuflere sin godhet.

Vi som har lest boka til Bongard ser derimot tvers gjennom mennesker og deres påklistrede godhet. Og vi møter oss selv i speilet hver dag og ler oss skakke over vår tåpelighet.

I grunnen skummelt å tenke på at disse boblemenneskene med sin ønsketenkning under den evige sol sitter med definisjonsmakten. Må nok til en politisk revolusjon for å få bukt med dette her!I grunnen skummelt å tenke på at disse boblemenneskene med sin ønsketenkning under den evige sol sitter med definisjonsmakten. Må nok til en politisk revolusjon for å få bukt med dette her!

Tokyo Station - A River of People

Tokyo Station serves more than 3000 trains a day, and it's huge. From what I could understand it has five levels and stretches far beyond what you can see above ground. At least we seemed to be walking for kilometers getting a train, but as it was more like a classical English labyrinth I can't tell for sure it's actual size.

To comparison operates Gjøvik Station, the railroad station of my town, only eight trains a day. Tokyo Station serves this number of trains in less than four minutes!


The Japanese are poor in English but very polite, and if you can point to the name of where you are going they will most likely follow you to the train, even if it takes 10 minutes of their precious time.

As you can see from the video all people have a business costume, and I think all Japanese are the dressed the same way going to and from work. If they work in construction my guess is that they just pull a coveralls above their suit.

It was strange to watch the construction and maintenance force of Tokyo, as most of them were old grey men. I think most men getting too old for the assembling lines and business end up in construction and maintenance, as a kind of prelude for retirement.

This is very different from Dubai and Norway, where construction workers mostly consist of cheap young men imported from abroad.

It's impressive they can make this network of trains working. They all seem to enter and leave with an extremely precision, and probably the backward effects would be so serious that the whole system would break down in minutes if a train didn't keep its schedule.

The old part of Tokyo Station gives an expression about how nice Tokyo was before it was destroyed by modernism, a worse force than the combined earthquakes of the city.

-Wikimedia.

Friday, July 21, 2017

La oss gjøre kineserne grønne av misunnelse

Kommentar:
Da vesten uansett er dømt til å tape økonomimesterskapet foreslår jeg at vi boikotter hele arrangementet og skaper vårt eget alternativ! Det er uansett ikke morsomt å delta som et B-lag. En typisk atferdsstrategi når man allikevel vet at man er dårlig i fotball er å si at fotball er gørr kjedelig. Det har jeg alltid gjort. La oss gjøre det samme og peke nese til Kina og tullemesterskapet deres!
“ALL ØKONOMI, OGSÅ DEN SOSIALISTISKE, BYGGER PÅ DEN MEDFØDTE “Pengefølelsen”, som er drivkraften bak kapitalismen. HVA ER VERDIER!!!” – Terje Bongard
Ja, hva er verdier? La oss skape nye vestlige verdier og gjøre kineserne grønne av misunnelse ;-)
Tokyo, en vinner i verdens økonomimestersskap, med sine mange skyskraper-pokaler stilt opp på rekke og rad. Er det virkelig dette som er sivilisasjonens høyeste mål!

-Wikimedia.

Lommedemokrater foren dere!

Les en oppdatert versjon av innlegget hos Debatt1. Oppdtering kommer hos PermaLiv på et seinere tidspunkt. 
“ALL ØKONOMI, OGSÅ DEN SOSIALISTISKE, BYGGER PÅ DEN MEDFØDTE “Pengefølelsen”, som er drivkraften bak kapitalismen. HVA ER VERDIER!!!” – Terje Bongard
Finnes det i dag et parti som ikke har en økonomi som bygger på pengefølelsen? Svaret er et rungende nei! Hverken Rødt, KrF, MdG eller noe annet parti har en økonomisk politikk hvor ikke den medfødte pengefølelsen ligger til grunn. Derfor er de alle svikere av sivilisasjonen. Det er kun vi lommedemokrater som representerer en reell alternativ økonomisk virkelighet. Derfor, bli lommedemokrat du også! Som Bongard avslutter følgende samtale: Vi må bli flere!
"Kapitalismens nedbrytende ressursparadoks må da settes ut av kraft gjennom et annet energiregime – kombinert med en ny økonomisk dynamikk." – Hans Ebbing
Steigans kommunisme 5.0 har ikke tatt et klart standpunkt til fordel for lommedemokratiet, jeg vil derfor ikke omtale Steigan som en lommedemokrat. Men han har helt klart grepet allmenningene, og jeg vil kalle ham en allmenninger, en av allmenninghetens ledestjerner. Personlig plasserer jeg Steigan i samme liga som Michel Bauwens, David Bollier, Silke Helfrich og Elinor Ostrom.
“Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Elinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….” – Terje Bongard
Steigan har nok knekt koden med pengefølelsen, men har dessverre ikke tatt et aktivt standpunkt for lommedemokratiet.
“Men noe så enkelt og avansert som et lommedemokrati tror jeg egentlig få av dem er i stand til overhodet å forestille seg.” – Axel Ford
Ford viser med denne lille kommentaren at han er gnistrende intelligent, da lommedemokratiet er den enkleste formen for demokrati som finnes, samtidig som det er det mest avanserte, da det bygger på en samlet humanetologisk kunnskap. Allikevel vil heller ikke han ta steget fullt ut som lommedemokrat av anarkistisk-ideologiske årsaker, da lommedemokratiet har en organisk-hierarkisk struktur, slik man finner det i økosystemene. Dette hierarkiet er imidlertid motsatt av tradisjonelt maktdemokrati, da makten kommer nedenfra og siver oppover, omlag som sevjen i trærne om våren.

Lommedemokratiet, universets og historiens enkleste men samtidig mest avanserte demokratiform.

Lommedemokratiet har en biologisk maktstruktur med et fraktalt fordelingshierarki, på samme vis som vi finner det i økosystemer og organisk form.

Tegning: Nikos A. Salingaros

Lommedemokratiet er et økonomisk demokrati som opererer i evolusjonens fjerde lag, hvor det benytter seg av inngruppe-kreftene i handikapprinsippet (Zahavi, 1975). Dagens politiske demokrati fremmer derimot en økonomisk og samfunnsmessig politikk basert på utgruppekreftene i handikapprinsippet. Et politisk system som opererer innenfor evolusjonens femte lag kan aldri bli bærekraftig!

Thursday, July 20, 2017

My New Job?

To be a tricycle driver is a hard job. But it's better than no job, and as I've lost my job I consider starting tricycle taxi when back in Norway. Thus I can offer an environmentally friendly and cheap alternative to ordinary taxi. A big benefit is that you keep yourself slim and fit.

-Wikimedia.

My new job?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...