Skip to main content

Posts

Featured Post

Hovdetoppens fall

Recent posts

Flott slått

Under kveldsturen i går slo det meg at de store kvite rundballene rundt på jordene lignet store sauer, og var min tippoldefar herr Fossemøllen kommet tilbake til grenda i dag, ville han nok blitt forferdet over alle de store monstersauene rundt omkring i landskapet.
Ellers må jeg si jeg savner hesjene, de var et flott innslag i landskapet, i motsetning til plastballene. Dessuten, ser man nærmere etter, er det landbruksplast rundt omkring i busker og kratt. Litt som plastforurensningen av havene.
På en måte laget de rundballer i gamle dager også, som de bar på ryggen, og da de bærer inn disse ryggsåtene så jeg for meg den rurale giganten M.J. Dahl, der han bærer inn høyet på Holmstadengen.

Minus låven