Skip to main content

Posts

Featured Post

Portofolio Collection of PermaLiv

Recent posts

Tårevandringer V

James Kalb har sporet liberalismens første spirer tilbake til antikken, og han har også slått fast at selv om klassisk liberalisme tilsynelatende var en suksess, skyldtes dette at den opererte innenfor et tidsrom hvor troen og tradisjonene fremdeles ikke var redusert til personlig preferanse, men virket aktivt i hverdagen.

Nå har vi nådd liberalismens fullendelse, hvor alt er redusert til personlig preferanse, fundamentert på liberalismens eneste tillatte prinsipp, prinsippet om lik frihet, som likefordeles gjennom den sosiale kontrakt av sertifisert, neutral ekspertise. Innenfor et slikt system kan ikke andre goder og guder enn karrière, konsum, nøytral ekspertise og politisk korrekthet tillates. I sterk kontrast til de tradisjonelle ordnende prinsipper og naturlig lov, som tradisjoner, troen, slekt og særegen, ekskluderende lokal identitet, med unike troslandskap. I hele Mjøslandet fantes ikke et mer forunderlig kulturlandskap enn troslandskapet etter kulturelva mi.

Men ingen av al…