Tuesday, April 14, 2015

Et sykehus til å bli syk av

Når jeg ser dette forslaget til nytt storsykehus for innlandet ved Mjøsbrua, får jeg angst, skjelvinger, kaldsvette, diare, hjerteflimmer, svartsyn, brekninger, depresjon og selvmordstanker.

Les mer om BIOFILIA.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...