Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014

Lysvett

Den hittil beste artikkelen om lysforurensning på norsk er skrevet av Christian Lysvåg, tidligere publisert i Aftenposten innsikt, nr. 2, februar 2013: "En lysforurenset klode. Kampen for mørket er i gang." Les denne meget viktige og banebrytende artikkelen på Lysvågs blogg her:

- Om lysets og mørkets fremtid
Fremtiden er amber-LED, mener Frederico. Det er varmt, rav-farget lys; dyrt å utvikle, men skånsomt mot mennesker og natur. Det hvite lyset forurenser voldsomt. Ikke bare griper det inn i mørket og forstyrrer nattehimmelen på mange mils avstand. Det er også uheldig for menneskers og dyrs helse. Det forstyrrer livets fine prosesser: fuglers migrasjon, innsekters forplantning, rovdyrs jakt, alle veseners instinkter og biologiske klokke. - Christian Lysvåg
Artikkel om lysforurensnine fra AEON Magazine:

The end of night

Kjøpte nettopp ei Herstal bordlampe for å ha i vinduskarmen, en ubetinget suksess. En rein nytelse. Dette må være århundrets lampe! Se bildeserien:

Hersta…

Folkets votum: 9 av 10 vil ha stillhet – ikke støy!

Gjenreisingen av Norge etter 2. verdenskrig gikk som vi vet sin gang med sterk satsing på industrireising. “1960-årene ble det gyldne tiår fremfor noe og industriens glanstid fremfor alt”, konkluderte Hanisch og Lange, etablerte historikere i økonomifaget. Utviklingen ga høy levestandard – målt som økonomisk vekst med kroner og øre som benevning. Prisen var tunge naturinngrep og stor forurensning. Ett av tegnene på at levestandard – tidens mantra – ikke ga livskvalitet var stiftelsen av ”Norsk forening mot støy” allerede i 1963.

Av Nils Faarlund fra Skreia. Tindevegleder, konvertert sivilingeniør, friluftsmann og pionér i utviklingen av en handlende økofilosofi. Har bl.a. lagt mye av fundamentet for kunnskap om norsk friluftsliv på høyskolenivå, drevet Norges Høgfjellskole og vært rådgiver for forsvaret om overlevelse i naturen. Han har i den senere tid vært aktiv i kampen mot naturødeleggende vindkraftprosjekter i Åsens venner og Vener av Trøymsåne.
Riktig nok er uønsket lyd strengt r…

Støy, verdens nest største helserelaterte miljøproblem

Fantastisk bra artikkel hos Kulturverk om støy, vår tids nest største helserelaterte miljøproblem. Les hele artikkelen av Hanne Herrman, leder av Norsk forening mot støy:

Støy, et uhørt globalt helse- og miljøproblem

Nedenfor følger et utdrag fra denne tankevekkende og innsiktsfulle artikkelen:

“The biological Human Being – individuals and societies in light of evolution” (First Chapter)

Download first chapter here (pdf)


Author and co-author:

Terje Bongard, Researcher at Norw. Inst. for Nature Research,
Eivin Røskaft, Professor in biology at the Norw. Univ. of Science and Technology, Trondheim.
Emailing addresses: terje.bongard@nina.no and eivin.roskaft@bio.ntnu.no
Telephone Terje Bongard: +4798644786 Fax: +4773801401

An extract of first chapter:

“The biological Human Being – individuals and societies in light of evolution” A COMPLETE PICTURE ”…everything is connected to everything else” Norway’s former prime minister, leader of the Brundtland commission, Gro Harlem Brundtland In a moment of clarity, Gro became famous for this overstatement, which is nevertheless true in its essence. Through human battles over truth, artificial walls are built between nature, culture and individuals. A holistic view of knowledge is now becoming an essential requisite for finding global solutions to the many threats humanity faces in the coming decades. The ecosystems upon whi…

Tre velmente råd for de nye natursamfunnene

I dag bor jeg i hva jeg trodde var et lommenabolag, og det er det vel også, men dog et B-lommenabolag, og ikke sammenlignbart med de velsignelser som ville overøst meg og min familie hvis det var i samsvar med lommenabolagenes utspring, det alexandrinske mønster 37, HUSKLYNGE. Med B-nabolag mener jeg at det er skapt ut fra system-B, med sine røtter i et mekanisk verdensbilde, denne vår cartesianske arv.

Jeg vokste opp i ei grend nedunder Totenåsen, noe som vel vil gi de fleste assosiasjoner om en prøysenidyll. Fra barndommen erindrer jeg fragmenter av denne idyllen, den gang vi gikk julebukk og fikk smultringer fra kjellerbakeriet ”hass Æinners”, da gamlekara fremdeles brukte hest og slede på sine ærend til Skreia vinterstid og vi fikk sitte på hjem fra skolen, den gang det var tre nærbutikker og bedehuset enda var halvfullt. Men sakte og sikkert forsvant disse siste restene av fellesskap, og den grenda der jeg vokste opp kan i dag best karakteriseres som et ”ekstremsuburbia”.


Er det …

The Problem of Cars

WHAT CARS DO:
Kills street lifeDamages the social fabric of communitiesIsolates peopleFosters suburban sprawlOccupies common land with parking lotsEndangers other street usersBlots the city's beautyDisturbs people with its noiseDazzles people with its lightsCauses air pollutionSlaughters thousands every yearDestroys natureExacerbates global warmingWastes energy and natural resourcesImpoverishes nations
Read more at:

Carfree.com The dream that became a nightmare:
The cities will be part of the country; I shall live 30 miles from my office in one direction, under a pine tree; my secretary will live 30 miles away from it too, in the other direction, under another pine tree. We shall both have our own car. We shall use up tires, wear out road surfaces and gears, consume oil and gasoline. All of which will necessitate a great deal of work ... enough for all. - Le Corbusier, 1935 Published at P2P-Foundation's blog on December 26, 2013.

Michel Bauwens and the New Socioeconomic Alternatives

Michel Bauwens is opening a discursive path which, in my judgement, prepares new consensuses and tools broad social and ideological sectors fit into. It would be a mistake to see it as something “passing” or as a mere ideological expression. It’s still in an early state, but it’s quite possible that, in the near future, it may bring together or constitute broad opinion trends.We’ve known Michel Bauwens, and followed his work, for years. With the P2P Foundation, he has built a practically global connector of movements linked to the commons and the perspective of a P2P mode of production, which makes his own synthesis especially interesting, since there can hardly be anyone more up to date on how the different community tendencies around world are maturing, and having been the first to propose a role for the State in the transition towards a P2P mode of production with his theory of the “partner state,” which he has developed over the years, and also being one of the first to recognize…

Coming Soon: Think Like a Commoner

My year got off to a zippy start when Ralph Nader named my new book – due out in February – as #1 in his list of “Ten Books to Provoke Conversation in the New Year.” Thanks, Ralph!

Think Like a Commoner: A Short Introduction to the Life of the Commons is my attempt to introduce the commons to the lay reader and concerned citizen. I wanted to explain the commons in simple but not simplistic language while pointing toward the many deep and complicated aspects of the commons, and to the diverse points of entry to the subject. My publisher is New Society Publishers, known for its environmental and activist-minded books.
Think Like a Commoner is my best effort to provide a succinct, lucid overview of the commons. In relatively short chapters, I discuss its history, academic scholarship and many cultural variations. I explore the political and economic implications of the commons and dozens of activist fronts and working projects. I also look at the international commons movement and prov…