Skip to main content

Michel Bauwens and the New Socioeconomic Alternatives

Michel Bauwens is opening a discursive path which, in my judgement, prepares new consensuses and tools broad social and ideological sectors fit into. It would be a mistake to see it as something “passing” or as a mere ideological expression. It’s still in an early state, but it’s quite possible that, in the near future, it may bring together or constitute broad opinion trends.

bauwens

We’ve known Michel Bauwens, and followed his work, for years. With the P2P Foundation, he has built a practically global connector of movements linked to the commons and the perspective of a P2P mode of production, which makes his own synthesis especially interesting, since there can hardly be anyone more up to date on how the different community tendencies around world are maturing, and having been the first to propose a role for the State in the transition towards a P2P mode of production with his theory of the “partner state,” which he has developed over the years, and also being one of the first to recognize the potential role of phyles in the creation of spaces of transnational well-being.

At the end of 2012, he surprised us all by writing, in his Al-Jazeera column, that he saw space for, and in fact, the foundation was being laid for, a grand alliance around the defense of common goods and the immaterial commons. This alliance includes the Pirate Parties, the Greens, worker and social justice movements, and the Social Liberal parties. The idea was then extended to Syriza in Greece and Melenchon in France. This “Alliance of the Commons" would be complemented, through the same foundation, by the creation of a global phyle and “Chamber of the Commons.”

Interesting? Very much so, obviously. But even more interesting to us is the analysis of the big picture in which he bases his proposals. Continue readnin...

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.