Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2016

Trip to Eiktunet Free Air Museum on October 2, 2016

De nye kjøpesenterkristne

Kjør derfor ut og gjør alle bilister til mine disipler i det dere døper dem i den suburbane bunkerens, bilens og kjøpesenterets navn. Amen! Les først den briljante artikkelen i Vårt Land:

- Kjør derfor ut

Som dere ser øverst har jeg fullført den nye misjonsbefalingen VL påbegynte.

Deretter kom en pastor fra Straume med et aldeles horribelt tilsvar. Dette er det like greit å ikke forspille tid på, les heller min kommentar:

- Lavmål fra kristen-Norge!

Det er svært trist å se en teolog forsvare det suburbane helvetet som har kvalt vårt land, fremelsket av General Motors og andre. Heldigvis finnes det mer oppegående mennesker, som ikke forkynner denne splittelsen av livet, hvor alle meningsfulle forbindelser er brutt. Her vil jeg særlig trekke fram den kristne filosofen og forfatteren Wendell Berry.
“Here we can see the radical nature of Berry’s vision. Our entire economy, our very culture of work, leisure, and home is constructed around the idea of easy mobility and the disintegration of …

Architecture as a Process & Spaces for the Soul – A documentary about Christopher Alexander

Published at P2P-Foundation here.

Fantastic documentary about the work of Christopher Alexander, explaining why architecture should be a process founded upon feeling.

Please, people of Hurdal in Norway, make sure you make your new urban village an all including process of architecture, filling it with spaces for the soul. The best possible start for your project would be a “Pattern Language”-conference.

A Pattern Language Conference in the Sustainable Valley of Hurdal in 2017?

And DAMN THE MASTERS’ PLAN! (VIDEO)

Ønsker Hurdal å ta vare på arven etter Totenåsens apostel?

A NEW KIND OF WORLD
Om det er mulig å berge stabburet til min oldefar for å ta vare på minnene og arven etter Totenåsens apostel, vil tiden vise. Kanskje er alt tapt?


Kulturbærerens rolle

Fra artikkelen:
Dessverre er ikke Toten og grenda mi lenger verdige å være vertsskap for arven etter Totenåsens apostel. Derfor velger jeg å satse på plan B, et museum til minne om Totenåsens apostel i Hurdal, utenfor Grue gård, som blir liggende i den nye landsbygata til Hurdal Urbane Landsby. Et godt valg, da Totenåsens apostel i lengre tid arbeidet i Hurdal før han tok føttene fatt over åsen til Toten, til det som var grenda mi.

Å kalle dette for Fellesmisjonsmuseet har jeg gått bort fra, da Totenåsens apostel var så MYE mer enn Fellesmisjonen. Han var inkarnasjonen av det rurale Norge, grende-Norge, mannen som gikk Isak Sellanraa en høy gang. Et kultmuseum for Totenåsens apostel vil av den grunn være det naturlige å satse på. Til inspirasjon for en ny retrovativ sivilisasjon!

Istedenfo…

Kulturbærerens rolle

I løpet av det siste året har jeg blitt klar over av at min livsgjerning var som kulturbærer av den dype grenda, i mitt tilfelle Kronborgsætergrenda, som var grenda til Totenåsens apostel. Min spesifikke oppgave her var som vokteren av herr Fossemøllens øyensten, grendeportalen, elvebruket ved Olterudelva.

Begrepet "den dype grenda" ble imidlertid ikke klargjort for meg før torsdag 13. oktober 2016, da jeg leste artikkelen "Den dype byen" av seniorforsker ved NIKU, Torgrim Sneve Guttormsen. Umiddelbart forstod jeg at hva jeg hadde opplevd sommeren 2016 var "den dype grenda", hvoretter jeg omskrev Guttormsens innlegg.

-
"De grendene som i fremtiden vil blomstre, er de dynamiske grendene som takler endring og har kapasitet til å tilpasse seg nye behov og samtidig bringer med seg grendas langtidshukommelse som en vital ressurs." Kulturbærerens rolle er vanskelig fordi hans/hennes blikk er rettet mot fortiden, mens vi lever i Fremsk…

Adjø, Blåveissvingen!

Men jeg får si som Setreng: "Vegen er målet."Min siste kommentar.
Nok en artikkel som viser at vi er på veg inn i en ny, retrovativ æra!

- Nya vackra arkitektoniska ideal är på väg: http://www.arkitekturupproret.se/2016/10/18/nya-vackra-arkitektoniska-ideal-ar-pa-vag/

Grythengen med meg og min slekt som kulturbærere kunne blitt en spydspiss for Toten inn i denne nye æraen. Hver gang jeg er der nærmest bryter jeg sammen av tanken på den vidunderlige grendeportalen dette stedet kunne vært. Tar en tur i dag for å fotografere nedhoggingen av Blåveissvingen.

Hva som er forunderlig er at ingen bryr seg. Dette skyldes individualismen, som har suget all kraft ut av denne grenda, som for 100 år siden var 100 prosent samhold!

- You can’t tell me what to do with my land!: https://blog.p2pfoundation.net/54570-2/2016/03/09
"Individualism, at first, only saps the virtues of public life; but in the long run it attacks and destroys all others and is at length absorbed in selfishness.&…

"Nytenking - Kvalitet - Respekt"

Kommentar.
"Nytenking - Kvalitet - Respekt"

Dette er slagordet til Østre Toten kommune.

- Nytenking = det motsatte av retrovativ tenkning. Ergo, en retrovativ person kan ikke tas alvorlig. Hans/hennes tanker blir derfor høflig ignorert i stillhet.

- Kvalitet = det produktet mottaker søker oppfylt. Vel, i alle fall var det noe slikt jeg lærte da jeg gikk på fagskolen en gang for lenge siden, i økonomi og markedsføring. Den gjennomstrømsteknologien mitt sted er gjennomboret av er derfor for meg det motsatte av kvalitet. For de subeksurbane er den selvsagt den høyeste oppfyllelse av kvalitet, ellers kan de jo ikke overleve i bunkerne sine.

Dette er ikke et NIMB-tilfelle (Not In My Backyard). Det har å gjøre med at for å kunne være en kulturbærer må mitt sted inkarneres i en retrovativ teknologi sammen med et retrovativt levesett.

- Respekt = En dyp ærefrykt for et steds historiske egenart. Denne ærefrykten forsvant med etterkrigsgenerasjonen, og siden har det bare blitt verre…

Bollier og RT utfordrer markedet som liturgi

Kommentar.
Fytterakkern, det var stygt. RT er den eneste større mediakanalen hvor min helt David Bollier slipper til! Her i et nylig intervju. Dette er fordi Bollier og RT utfordrer markedet som liturgi, og han er derfor en kjetter. Jeg opplever det samme selv, troen på markedsliturgien er utrolig sterk blant folk flest. Media har i dag erstattet katedral som virkemiddel for fanatiseringen av menneskesinnet. Og her er den største kjetteren av dem alle: Når Bongard blir ferdig med oversettelsen sin skal jeg jammen kontakte Bollier og forsøke å få ham intervjuet av samme mann på RT!

Bob Dylan's - Inside Dylan's Jesus Years: Born Again

På samme vis som bedehuset ikke lenger er en trussel, men har oppnådd kultstatus, ser man nå på Dylans kristne periode.
Once called Dylans God Awful Gospel by his most loyal fans, Bob Dylans Jesus Years are today regarded as among the best of his career. Finally, here is an insiders view into Bob Dylans Born Again transformation, and its affect on his life and music. In late 1978, Bob Dylan fell into the Arms of the Lord through the Vineyard Christian Fellowship Church. In his first-ever interview, Dylans Bible class teacher, Pastor Bill Dwyer, details Bob Dylans embrace of Jesus Christ and Christianity. Dylan then made three Gospel albums, winning a Grammy for Gotta Serve Somebody. However, Dylans radical new direction alienated fans and enraged critics as he preached evangelical messages from the Book of Revelation.Se dokumentarene/See the documentaries:

- Bob Dylan's - Inside Dylan's Jesus Years: Born Again

Bob Dylan - Trouble no more

Hesteskigard

Inngruppereaktoren

Kommentar.
Så litt på en dokumentar om keiser Caligula i går, her snakker man virkelig begjær, med lystyachter på over hundre meter fulle av luksus mm, som ville gjort Røkke full av misunnelse. Slik går det når inngruppe-kontrollen oppløses fullstendig.

Men kan vi få oss alle inn i masse små inngruppe-reaktorer kan vi få kontroll på det menneskelige begjæret, slik at det ikke overopphetes, som i tilfellet med Caligula. Les boka til Bongard!

Ellers interessant med thoriumreaktoren! Men dette er kun halve løsningen. Vi trenger inngruppereaktoren også! - Markedet som liturgi – Vår hensikt med denne boken er å tyde tidens tegn. Da må vi se at våre grunnleggende økonomiske trossetninger har skapt en kultur som gjør fattigdom, vold, dårlig helse og sårbare økonomiske systemer uunngåelige, skriver forfatterne av boka An other kingdom. Departing the consumer culture. De sammenligner markedsideologien og forbrukerkulturen med faraos egyptiske rike og kaller oss – «israelsfolket» – til å br…

I valget mellom Dantes eller de suburbane helveter

Skulle jeg leve evig og måtte velge, ville jeg langt foretrekke Dantes versjoner av Helvete framfor modernist-byråkratenes. Her er det i det minste noe som skjer!


Modernism has replaced the means that human beings use to connect to each other, and to external structures. The city as a framework for establishing connections among members of an urban population has been changed to a spatial structure whose aim is to disconnect. This applies both to path connectivity -- people easily walking to meet one-another face-to-face -- and also to visual connectivity between an individual and the built components of the city. My investigations reveal that a city is a system of systems -- with a logical architecture (in the sense of computer architecture) that is far closer to the human brain than to existing electronic computers. Cutting connections, as the modernists have done, is akin to cutting the wiring in a computer or the neurons in the brain. After decades of psychological conditioning to…

The Man Who Started a Fire (Christopher Alexander Lecture at Berkeley, California)

Jump to 12:20 to skip introductions
As said in the introduction to this lecture held in spring 2011, Christopher Alexander has started a fire that keeps on burning, spread by the ‘wind’ throughout the world. But in the wake of this fire there’s no ash, but only beauty and true living structure. As in the new cosmology of Alexander, matter is not inert anymore — it has spirit, revealed in the field of centers. This means that beauty is seen as a fact of the wholeness found in nature and the universe. Beauty is the manifestation of secret natural laws, which otherwise would have been hidden from us forever. — Goethe These natural laws are not so secret anymore. Though Alexander in the beginning of his lecture says he has only taken the first initial steps toward our understanding of living structure, I believe in the end it will turn out that these steps were gigantic. If we survive as a civilization, something we can only do if we start creating living structures, not as something adde…