Skip to main content

Trip to Eiktunet Free Air Museum on October 2, 2016

See the images at Holmstad Gallery.

Again our Sunday trip went to Eiktunet free air museum at top of Gjøvik, the only place in town made out of adaptive morphogenesis, and hence worth lowing. This dam in the center of the museum area is made exactly how Christopher Alexander teaches us!

Luckily the area still has not one modernist construction!

Flickr.

The home of the priest at Biri Church is moved to Eiktunet, and is now rented out for celebrations and exhibitions.

Se an earlier series of images from this building in wintertime here.

Flickr

"Vealunne" in Norwegian.

Flickr.

The view from the museum area is the best in town. Here we see Hovdetoppen, a top in middle of town, where the modernists are eager to land a huge UFO-building, worthy Kunstler's eyesore of the month. Luckily they didn't succeed with their first attempt!

Flickr.

View toward Totenåsen Hills.

Flickr.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks