Wednesday, October 5, 2016

Det er mulig å gjøre noe med kapitalismen og gjøre produksjon bærekraftig

En entusiastisk Terje Bongard med et oppløftende budskap til alle permalivs lesere:
DEN satt!

http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/abs/nature17637.html

Kartleggingen av ordbetydninger viser at de ligger på samme sted i hjernen hos alle.

Disse resultatene er for menneskeforståelse på linje med hva Higgspartikkelen og gravitasjonsbølgene er for fysikken. På samme måte er språkplassering noe vi har forutsett i mange år. Nå er neste nivå klar for kartlegging. Jeg holdt foredrag for Mosergruppen for noen år siden, og ba dem lete etter Jantelovfølelsen. Deres metoder kan ikke brukes på mennesker, men kanskje fMRI-scanningen nå er blitt så god at det kan være mulig å lokalisere slike mekanismer? Vi vet at de er til stede!

På tide å ta et skritt videre fra fun-facts-nivået i atferdsbiologien og entre samfunnets behov for løsninger.

Ja, det er mulig å gjøre noe med kapitalismen og gjøre produksjon bærekraftig: Disse språkfunnene er svært viktige! De leder fram mot å vise at demokratimodellen vår er basert på tilsvarende medfødte mekanismer, som kommer til uttrykk i mindre grupper: http://www.bioman.no/document/inngruppedemokratiet-litt-fra-boka-det-biologiske-mennesket

Vi oversetter boka til engelsk i år. Fremdeles ingen tilsvarende tekst publisert noe sted.

Jeg gleder meg til at noen finner «overse-det-ubehagelige-og-nekt-å-innrømme-at-en-har-tatt-feil-følelsen». Den gleden jeg da vil føle er også medfødt, og kalles skadefryd… da vil jeg i scanneren og vise fram hvor den ligger! Hurra!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...