Skip to main content

Det er mulig å gjøre noe med kapitalismen og gjøre produksjon bærekraftig

En entusiastisk Terje Bongard med et oppløftende budskap til alle permalivs lesere:
DEN satt!

http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/abs/nature17637.html

Kartleggingen av ordbetydninger viser at de ligger på samme sted i hjernen hos alle.

Disse resultatene er for menneskeforståelse på linje med hva Higgspartikkelen og gravitasjonsbølgene er for fysikken. På samme måte er språkplassering noe vi har forutsett i mange år. Nå er neste nivå klar for kartlegging. Jeg holdt foredrag for Mosergruppen for noen år siden, og ba dem lete etter Jantelovfølelsen. Deres metoder kan ikke brukes på mennesker, men kanskje fMRI-scanningen nå er blitt så god at det kan være mulig å lokalisere slike mekanismer? Vi vet at de er til stede!

På tide å ta et skritt videre fra fun-facts-nivået i atferdsbiologien og entre samfunnets behov for løsninger.

Ja, det er mulig å gjøre noe med kapitalismen og gjøre produksjon bærekraftig: Disse språkfunnene er svært viktige! De leder fram mot å vise at demokratimodellen vår er basert på tilsvarende medfødte mekanismer, som kommer til uttrykk i mindre grupper: http://www.bioman.no/document/inngruppedemokratiet-litt-fra-boka-det-biologiske-mennesket

Vi oversetter boka til engelsk i år. Fremdeles ingen tilsvarende tekst publisert noe sted.

Jeg gleder meg til at noen finner «overse-det-ubehagelige-og-nekt-å-innrømme-at-en-har-tatt-feil-følelsen». Den gleden jeg da vil føle er også medfødt, og kalles skadefryd… da vil jeg i scanneren og vise fram hvor den ligger! Hurra!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.