Skip to main content

Den adaptive morfogenesens tid er forbi ved elvestedet Grythengen

Hvorfor det gikk kalt for herr Fossemøllens øyensten var fordi det mekaniske mennesket som vokste fram etter krigen ikke tok hensyn til helheten, men begynte å kaste elementer rundt i landskapet uten først og fremst å tenke på hvordan dette ville styrke Grythengens kulturbærere. Ikke en eneste stein skulle blitt flyttet, ikke en stolpe satt opp, ikke en spiker slått i, uten at man var hundre prosent viss om at dette ville gagne stedets kulturbærere om 1000 år.
"JEG ELSKER DETTE STEDET; FOR MEG ER DET BEGYNNELSEN OG SLUTTEN PÅ ALT, OG ALLE ANDRE STEDER FØLES SOM INGENSTEDS." - Harvest
Nå er plassen så herjet av fremmedelementer uten relasjon til stedet, samt at så godt som alle tidligere stedsrelasjoner er brutt, slik at det å skulle være kulturbærer og identitetsvokter blir en sådan sorg at man risikerer å forgå. Ingen hadde noen som helst rett til å legge en eneste stein til byrden for stedets kulturbærere, og pumpehuset er med sin plassering en voldsom strukturødeleggende transformasjon. For ikke å snakke om alle plastrørene som skal graves ned, for at de subeksurbane skal kunne fortsette å leve uverdige, anti-urbane og anti-rurale liv. En VillageTown ville vært en mye mer human løsning på forurensningsproblematikken og de enorme utfordringer menneskeheten nå står overfor!

Alle Totens eksurbane og subeksurbane kunne fått plass i en VillageTown. Bilen bør forbeholdes bøndene, slik den opprinnelige visjonen var for Henry Ford. Det er fraværet av urbanisme som har ødelagt den norske landsbygda!
To get there at all, the first thing is for people to grasp what the main problem is. The creation of a world that is beautiful and in harmony, adequate for the people who live in it, supporting both the personal and the community, urban life, plant life, animals and rivers and all the world we treasure, can only happen if what takes place in the formation of buildings and towns is a continuous unfolding of the whole. That is the way that nature works, and of course necessarily so. For thousands of years all traditional architecture also went forward like that. Briefly it may be called “adaptive morphogenesis.” It’s an adaptive process which allows the whole to guide the formation of the parts created within in it, so it all fits together comfortably. It allows minut adaptations at many points going forward.

The system of planning, regulation, design, and production that we have inherited from the relatively early part of the 20th century makes all of that impossible. CNU is a strongly motivated and in part highly sensible way of addressing this problem. It has arisen from highly sensible people, architects, who are now in a panic because they see the problem, want to do something about it, don’t really know what to do about it, and so they try to hark back to history and historical forms. Their motive is completely understandable, but their means cannot succeed, because they hope to do this within the same technical means of production that are producing the most far-out and absurd postmodern concoctions. Harmonious order cannot be produced by copying the shapes of the past, although I suppose it might be mildly better than indulging in the very horrific architectural fantasies that are deliberately intended to shock. But at root it is the system of production and the processes of production which are at fault. Until these are changed, architecture cannot get better.

This is a very large undertaking. My main reason for having faith that this insight will gradually become a common insight, and be carried forward in the next few decades, is that both complex systems theory and biology already understand these things in their own ways. But oddly enough, the very large community of architects, planners, and ecologists committed to sustainable architecture, building, and planning have not yet really understood the concept of wholeness. It’s the crux of the well-being of the Earth and also the crux of the well-being of human cultures: and it has always been so. Whether people understand it or not, or are willing to believe it or not, that does explain why I have spent the last 27 years writing these four books. It has taken every ounce of energy I have to put it together in an intellectually comprehensible fashion. - Christopher Alexander
 - The Battle for Ordinary Human Existence in Our Time

Herr Fossemøllens ruindam ved Olterudelva er helt og fullt en del av elva, mens det kommende pumpehuset nedenfor der låven stod helt og fullt ikke er en del av landskapet, og i seg selv er en hån av elvestedet Grythengen, som bugnet over av reint vann i alle bauger og kanter.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?