Wednesday, October 19, 2016

Adjø, Blåveissvingen!

Et aller, aller siste bilde fra Blåveissvingen, hvorfra jeg har så mange minner, og hvor vi plukket store buketter av blåveis og kvitveis til mødrene våre på veg hjem fra skolen.

Regnet med at skogen var hogget da jeg kom der i dag, men heldigvis fikk jeg tatt dette siste bildet, antar skogen forsvinner i løpet av dagen.

Alt ble rett! Lyset, tåka, monochrome-nyansene. Fotoet utstråler all min kjærlighet til stedet.

Underlig å tenke på at jeg er av de siste på jorden som kjenner til denne stedskjærligheten.

Men jeg får si som Setreng: "Vegen er målet."

Min siste kommentar.
Nok en artikkel som viser at vi er på veg inn i en ny, retrovativ æra!

- Nya vackra arkitektoniska ideal är på väg: http://www.arkitekturupproret.se/2016/10/18/nya-vackra-arkitektoniska-ideal-ar-pa-vag/

Grythengen med meg og min slekt som kulturbærere kunne blitt en spydspiss for Toten inn i denne nye æraen. Hver gang jeg er der nærmest bryter jeg sammen av tanken på den vidunderlige grendeportalen dette stedet kunne vært. Tar en tur i dag for å fotografere nedhoggingen av Blåveissvingen.

Hva som er forunderlig er at ingen bryr seg. Dette skyldes individualismen, som har suget all kraft ut av denne grenda, som for 100 år siden var 100 prosent samhold!

- You can’t tell me what to do with my land!: https://blog.p2pfoundation.net/54570-2/2016/03/09
"Individualism, at first, only saps the virtues of public life; but in the long run it attacks and destroys all others and is at length absorbed in selfishness." — Alexis de Tocqueville
Selv nekter jeg å bli absorbert av denne selviskheten. Mitt ønske var å gi Grythengen som en gave til Toten og verden, hvor Sigmund K. Setrengs filosofi ble materialisert. Han, den fremste retrovative filosof. Han, som vandret i Øverskreien i sin ungdomstid.

Utrolig trist at totningene ikke så denne muligheten, hvor Grythengen ble en bauta for økofilosofien til Setreng. Setreng var 100 prosent retrovativ, han kommer til å bli løftet fram igjen til den plass han fortjener, ettersom retrovasjonsfolket stormer fram.

Men jeg får si som Setreng: "Vegen er målet."

Trolig går vegen nå til Hurdal, det er å håpe de er åpne for Setrengs retrovasjons-filosofi?

Men hva har ikke Toten gått glipp av? De hadde begge de to retrovative gigantene Sigmund Kvaløy Setreng og Magnus Johansen Dahl, som jeg har valgt å kalle Totenåsens apostel, boende hos seg.

Og de hadde elvestedet Grythengen, det beste stedet for å løfte fram dem begge nå inn i retrovasjonens tidsalder!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...